Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" u Prezydenta

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" u Prezydenta - czytaj

Nowoczesny rezonans w Szpitalu Powiatowym w Przasnyszu

Nowoczesny rezonans w Szpitalu Powiatowym w Przasnyszu - czytaj

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Służby Zdrowia obradowało w Warszawie

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Służby Zdrowia obradowało w Warszawie - czytaj

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI - czytaj

Rada Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia rozpoczęła Pielgrzymkę do Rzymu i Watykanu

Rada Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia rozpoczęła Pielgrzymkę do Rzymu i Watykanu - czytaj

13 PAŹDZIERNIKA IDZIEMY GŁOSOWAĆ !!!

13 PAŹDZIERNIKA IDZIEMY GŁOSOWAĆ !!! - czytaj

Święto Ratowników

Święto Ratowników - czytaj

WZD Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

WZD Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych - czytaj

Spotkanie struktur branżowych służby zdrowia z Ministrem Zdrowia

Spotkanie struktur branżowych służby zdrowia z Ministrem Zdrowia - czytaj

2018-12-03 12:42MZ skierowało do konsultacji projekt dotyczący podwyżek w ratownictwie

Jak już informowaliśmy, Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt realizujący zapisy porozumienia zawartego we wrześniu z Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ "Solidarność".

W pierwszych tygodniach września br. ratownicy zapowiadali na październik "dni bez ratowników", których efektem miały być braki w obsadach m.in. zespołów ratownictwa, oddziałów i karetek transportowych.

Porozumienie zawarte 24 września br. dotyczyło wprowadzenia średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia dla ratownika medycznego, wykonującego ten zawód w zespole ratownictwa medycznego oraz w lecznictwie szpitalnym, dyspozytora medycznego i pielęgniarki Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego, wykonującej zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy. Ustalono m.in., że od stycznia przyszłego roku zarobki ratowników wzrosną o 400 zł brutto.

W związku z porozumieniem, konieczne okazało się znowelizowanie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Jego projekt trafił teraz do konsultacji.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że minister zdrowia zobowiązany został do przygotowania regulacji mających na celu zapewnienie ratownikom medycznym w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, ratownikom medycznym oraz dyspozytorom medycznym w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, a także ratownikom medycznym oraz pielęgniarek systemu państwowego ratownictwa medycznego w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy, średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 1,2 tys. zł w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Resort zaznaczył jednocześnie, że obowiązujące rozporządzenie zawiera okresowe rozwiązanie dotyczące przyznania dodatku dla ratowników medycznych w wysokości 400 zł miesięcznie, za okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz 800 zł miesięcznie, za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w tym składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

W lipcu ubiegłego roku zawarto porozumienie między Ministerstwem Zdrowia a ratownikami medycznymi, które zakładało m.in. średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia - wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat - o 400 zł od 1 lipca 2017 r. oraz o kolejne 400 zł od 1 stycznia 2018 r. Porozumienie zawarto w reakcji na akcję ratowników, w której ramach najpierw oflagowali budynki, potem wozili wszystkich pacjentów na sygnale, aż w końcu zorganizowali protesty w wielu miastach.

Ministerstwo Zdrowia akcentuje, że ratownictwo jest sprawą priorytetową dla resortu. Przejawem tego, jak podnosi MZ, jest m.in. ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która przywróciła odpowiedzialność za ratownictwo medyczne i ratowanie ludzkiego życia organom państwowym. Według MZ o tym, jak ważne dla systemu ochrony zdrowia i resortu zdrowia jest ratownictwo świadczy także m.in. wzrost nakładów na nie.

Źródło:http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/MZ-skierowalo-do-konsultacji-projekt-dotyczacy-podwyzek-w-ratownictwie,189849,1.html