Rok niełatwej działalności podsumowuje „Solidarność” Służby Zdrowia obradując w Lublinie

Rok niełatwej działalności podsumowuje „Solidarność” Służby Zdrowia obradując w Lublinie - czytaj

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI - czytaj

Świętego Łukasza Ewangelisty – Patronalne Święto Służby Zdrowia

Świętego Łukasza Ewangelisty – Patronalne Święto Służby Zdrowia - czytaj

Informacja  z XXII Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność”.

Informacja z XXII Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność”. - czytaj

Święto Ratowników Medycznych

Święto Ratowników Medycznych - czytaj

13 października Dzień Ratownika Medycznego

13 października Dzień Ratownika Medycznego - czytaj

Protokół ze spotkania Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło z reprezentacją Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” 20 września 2016 r.

Protokół ze spotkania Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło z reprezentacją Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” 20 września 2016 r. - czytaj

2016-12-02 12:43Rok niełatwej działalności podsumowuje „Solidarność” Służby Zdrowia obradując w Lublinie

W Lublinie trwa Kongres Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.     Wczoraj - 1 grudnia 2016r.- w późnych godzinach wieczornych zakończyły się obrady Zebrania Delegatów Sekcji Służby Zdrowia, w trakcie których związkowcy gościli Marszałka Senatu, Pana Stanisława Karczewskiego. Delegaci mają nadzieję, że wielowątkowa, burzliwa dyskusja, do jakiej doszło będzie istotnym przyczynkiem do wdrażania dobrej zmiany w służbie zdrowia, zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu.

Dziś, 2 grudnia 2016r. Dzień rozpoczął się uroczystą mszą św. w intencji naszego Związku, na której delegaci modlili się o Opatrzność Boską dla trudnych zadań i o dar roztropności oraz wytrwałości w pokonywaniu przeszkód. Po nabożeństwie złożono hołd pod tablicą upamiętniającą naszego patrona- bł. ks. Jerzego Popiełuszkę oraz pod pomnikiem poświęconym tym, którzy byli awangardą zmian lat osiemdziesiątych. Wielki bunt zaczął się przecież na Ziemi Lubelskiej.

Później rozpoczął się Kongres Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”. Zaproszono do udziału gości: Panią Wiceminister w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - Elżbietę Bojanowską, Pana Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia- Andrzeja Jacynę oraz Głównego Inspektora Sanitarnego- Pana Marka Posobkiewicza. Trwa dyskusja o sprawach, którymi zajmują się nasi goście.

2016-11-18 15:08Krajowa Sekcja Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego oraz Sekretariat Ochrony Zdrowia o projekcie nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Poniżej zamieszczamy treść opinii naszych struktur ws. nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

2016-11-03 12:29Kondolencje

2016-10-28 15:14ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI

W nadchodzące Święta pamiętajmy o naszych Zmarłych.

Pamiętajmy o Koleżankach i Kolegach – pracownikach służby zdrowia, członkach naszego Sekretariatu. Wspomnijmy ich z zadumą i otoczmy szczególnie modlitwą w Dzień Zaduszny

 

2016-10-28 12:38Prezydium KK o najniższym wynagrodzeniu pracowników w służbie zdrowia

"Solidarność" przyznaje, że projekt Ministra Zdrowia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i postulatom Związku, jednak nadal wzbudza liczne zastrzeżenia. Obradujące w Gdańsku prezydium KK podjęło decyzję ws. projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W opinii liderów Związku ustawa powinna przeciwdziałać rozwarstwieniu płacowemu między zawodami deficytowymi. Warunki płacowe pracowników podmiotów leczniczych wymagają kompleksowego rozwiązania. Jednak celem projektu ustawy nie powinno być jedynie przeciwdziałanie niedoborom kadrowym w deficytowych grupach pracowników medycznych, ale wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez usprawnianie funkcjonującego systemu oraz likwidowanie nieuzasadnionych dysproporcji. 
 
"Solidarność" podkreśla, że odpowiednie wynagrodzenie i warunki pracy powinny stanowić bodziec do bezpośredniej lub pośredniej pracy na rzecz pacjentów. Pracownicy ochrony zdrowia narażeni są na wysoki poziom stresu. Stanowią oni specyficzną grupę, której zadaniem jest opieka nad pacjentem w bardzo różnorodnym i szerokim zakresie. Jednym z niezbędnych działań jest zabezpieczenie zarówno profesjonalnej kadry medycznej, jak i niemedycznej. Należy więc zadbać o odpowiednią ilość i poziom profesjonalizmu tych pracowników
 
Również ustawowe rozwiązania powinny objąć pozostałych pracowników podmiotów leczniczych. 
 
Jednak nie do przyjęcia jest niewskazanie źródeł finansowania planowanych regulacji. NSZZ "Solidarność" podkreśla, iż nie ma żadnych gwarancji, że wzrost nakładów nastąpi we wszystkich rodzajach działalności i w wielkościach co najmniej wystarczających na realizację ustawowego obowiązku wzrostu najniższych wynagrodzeń zasadniczych. Uporządkowanie sprawy wynagrodzeń w służbie zdrowia w formie ustawy jest bardzo potrzebne i pilne, jednak prezydium KK obawia się, że projekt w zaproponowanym kształcie nie spowoduje likwidacji niektórych nieuzasadnionych dysproporcji płacowych, a wywoła radykalne ich zwiększanie.

Źródło: http://www.tysol.pl/a1749-Prezydium-KK-o-najnizszym-wynagrodzeniu-pracownikow-w-sluzbie-zdrowia

Decyzja Prezydium KK nr 154/16 ws. opinii o projekcie ustawy Ministra Zdrowia o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczychhttp://www.solidarnosc.org.pl/dokumenty/biuro-prezydium-kk/prezydium/item/14268-decyzja-prezydium-kk-nr-154-16-ws-opinii-o-projekcie-ustawy-ministra-zdrowia-o-sposobie-ustalania-najnizszego-wynagrodzenia-zasadniczego-pracownikow-wykonujacych-zawody-medyczne-zatrudnionych-w-podmiotach-leczniczych

 

2016-10-25 15:23KOMUNIKAT

W poniedziałek 24 października 2016 roku odbyło się w Warszawie spotkanie Konwentu Przewodniczących Regionalnych Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

Posiedzenie w całości poświęcone było omówieniu i merytorycznej analizie projektów aktów prawnych przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia i przesłanych w ostatnim czasie do konsultacji społecznych.

Przypominamy, iż termin 15 października jako ostateczny wyznaczyła ministrowi Radziwiłłowi pani premier Beata Szydło podczas spotkania z przedstawicielami naszego Sekretariatu po zakończeniu protestu w gmachu Ministerstwa Zdrowia.

Przesłane projekty aktów prawnych dotyczą:

- ustawy ,,o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych” - tzw. ustawa podwyżkowa,

- ustawy ,,o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” - tzw. ustawy o sieci szpitali

- założeń do projektu ustawy ,,o podstawowej opiece zdrowotnej”.

W trakcie posiedzenia zebrani przedstawili uwagi i zastrzeżenia do wyżej wymienionych propozycji ministerstwa oraz wnieśli szereg uwag i poprawek do przedstawionych projektów.

Stwierdzono, iż żaden z przesłanych dokumentów w dużej mierze nie spełnia oczekiwań i propozycji wnoszonych przez NSZZ Solidarność.

Projekty w sposób widoczny pisane były w pośpiechu, ponieważ zapisy ustaw są niekompatybilne a nieraz wręcz wykluczające się.

Nasze uwagi i propozycje zmodyfikowania prześlemy w trybie konsultacji społecznych do Ministerstwa Zdrowia w oczekiwaniu na ich uwzględnienie i umieszczenie w ostatecznym kształcie propozycji wyżej wymienionych dokumentów.

Ostateczne decyzje zapadną podczas Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Służby Zdrowia oraz Kongresu Sekretariatu, które odbędą się w dniach 1-3 grudnia 2016 roku w Lublinie.