2017-02-09 13:12XXV Światowy Dzień Chorego

11 lutego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes każdego roku obchodzimy Światowy Dzień Chorego ustanowiony przez Jana Pawła II w 1992 r.

W tym roku hasłem Światowego Dnia Chorego są słowa: „Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny» (Łk 1,49)”.

Treść Orędzia:http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/sick/documents/papa-francesco_20161208_giornata-malato.html

2017-02-02 14:23Rada Sekretariatu obradowała w Krakowie

31 stycznia w siedzibie zarządu regionu w Krakowie obradowały Rada Krajowej Sekcji Służby Zdrowia i Sekretariatu Ochrony Zdrowia.

Spotkanie było głównie poświęcone omówieniu aktualnej sytuacji w naszej branży oraz ocenie nowych projektów ustaw przesyłanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Związkowcy jednogłośnie uchwalili stanowisko negatywnie oceniające działania resortu, niedotrzymywanie terminów i deklaracji oraz chaosem informacyjnym.

Treść stanowiska poniżej:

2017-02-02 13:44Kondolencje

2017-01-20 12:32Rada Dialogu Społecznego o reformach w ochronie zdrowia

Odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego poświęcone przede wszystkim reformie systemu ochrony zdrowia, a w tym sieć szpitali, finansowanie opieki zdrowotnej, wynagrodzenia pracowników. Związki zawodowe i pracodawcy ocenili projekt reformy za niespójny i nie dający większych szans na powodzenie, w znacznym stopniu z powodu środków finansowych oraz wskazania spójnego celu zmian.

Przewodnicząca Rady Henryka Bochniarz zaznaczyła, że debata o zdrowiu jest to przykład aktywności Rady jeszcze na etapie tworzenia reformy w systemie, w tym wypadku ochrony zdrowia.

Na wstępie, Wojciech Warski z BCC, przewodniczący zespołu ekspertów partnerów społecznych, przedstawił ich wspólne stanowisko. Mówił, że całość reform jest źle przygotowana systemowo, brak spójności ustaw. Ograniczenia dla sektora prywatnego są zaś sprzeczne z interesem publicznym.

„Projekt reform ma charakter zarządczy i z medycyną ma niewiele wspólnego, w którym mamy permanentną zmianą sytuacji, brak środków i wizji, do czego zmiany mają prowadzić” - powiedział. Dodał, że projekt jest ponadresortowy, a przede wszystkim związany resortem finansów. Tymczasem ze względu na brak większego finansowania ochrony zdrowia, partnerzy nie widzą większych szans na powodzenie reformy.

W ich opinii, być może, rozwiązaniem byłoby wprowadzenie programów pilotażowych, a nie ściganie się z czasem.

Partnerzy zaznaczyli problem związany ze wzrostem płac, co jest stymulowane przez rząd. Przy takich samych, jak dotąd, środkach z budżetu na ochronę z zdrowia, pokazuje to, że na samą opiekę medyczną już w tym roku będzie mniej pieniędzy.

Mówiąc o finansowaniu ryczałtowym szpitali, partnerzy wyrazili obawy o pogorszenie jakości opieki medycznej. Brakuje wskazania jej efektywności po zmianach, wskazania kryteriów jakości.

Zaznaczyli też, że w samym dialogu branżowym o zdrowiu brakuje zaangażowania ze strony ministerstwa zdrowia, nie zapadają tam żadne wiążące decyzje od dłuższego czasu. Stąd potrzebna zajęcia się tą problematyką przez specjalny zespół RDS.

Źródło:http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/14754-rada-dialogu-spolecznego-o-reformach-w-ochronie-zdrowia

2017-01-20 09:08Rada Dialogu Społecznego o zdrowiu

Z udziałem premier Beaty Szydło, ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz partnerów społecznych i ekspertów trwa debata o sytuacji w służbie zdrowia.

2017-01-18 12:45Odeszła Roma Zawitkowska

Z wielkim żalem i smutkiem informujemy o śmierci Romy Zawitkowskiej, legendarnej działaczki Solidarności i Sekretariatu Ochrony Zdrowia. Zmarła w dniu 17 stycznia 2017 roku w Gdańsku

Romana Zawitkowska, ur. 14 I 1929 we Lwowie. Absolwentka Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (1971).

1962-1967 nauczycielka w Szkole Specjalnej w Sopocie, 1967-1980 asystentka w Wojewódzkiej Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Gdańsku, 1980-2002 pracowniczka Specjalistycznego Psychiatryczno-Neurologicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gdańsku.

W VIII 1980 współautorka deklaracji poparcia przez załogę zakładu strajkujących stoczniowców i MKZ, deklarację wraz z zebranymi pieniędzmi dostarczyła do Stoczni Gdańskiej im. Lenina, przepisywacz ulotek z tego strajku; od IX 1980 w „S”, współorganizatorka Komitetu Założycielskiego, członek KZ w SPN ZOZ, członek Prezydium Sekcji Służby Zdrowia „S”. 7–17 XI 1980 uczestniczka strajku okupacyjnego służby zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

1981-1983 uczestniczka Mszy za Ojczyznę i Tygodni Kultury Chrześcijańskich. Po 13 XII 1981 członek TKZ w SPN ZOZ, w ramach TKZ organizatorka zbiórek pieniędzy dla aresztowanych i internowanych; współpracowniczka Krystyny Byszewskiej, Lucyny Pluty, Janiny Zdzińskiej, poprzez Zbigniewa Kamińskiego (w którego prywatnym gabinecie była zatrudniona) także Bogdana Borusewicza; 1983-1989 kolporterka prasy podziemnej, m.in. „Naszego Czasu”, książek, znaczków poczt podziemnych i innych materiałów; 1983 – V 1987 prowadziła w swoim mieszkaniu punkt kolportażowy „Tygodnika Mazowsze”, kolporterka tego pisma, po „wpadce” lokalu zatrzymana na 48 godz., przesłuchiwana, skazana przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny; działaczka Regionalnej i Krajowej Służby Zdrowia „S”, współpracowniczka m.in. Jadwigi Greger, Olgi Krzyżanowskiej, A. Pieńkowskiej i H. Szumiał; 1987/1988 współorganizatorka regionalnych i krajowych spotkań Sekcji Ochrony Zdrowia „S”, m.in. przy Kościele NMP w Gdańsku, od 1987 uczestniczka prac Biura Interwencji „S”.

Od 1989 przez 3 kadencje członek Prezydium Regionu Gdańskiego Sekcji Służby Zdrowia „S”. 1989-1990 uczestniczka rozdzielania darów dla potrzebujących od m.in. Fundacji Engelmajera, organizacji Lekarze bez granic i z transportów z Austrii. Od 2002 na emeryturze.

Decyzją prezydenta Lecha Kaczyńskiego odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Za wszystko dobro, które w swoim pracowitym życiu uczyniłaś, niech Bóg obdarzy Cię pokojem.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę 21.01.2017 r. o godz.12.00 na cmentarzu w Gdańsku-Srebrzysku