Podpisano ustalenia ws poprawy warunków zatrudniania i wynagradzania w Regionalnych Ośrodkach Psychiatrii Sądowej

Podpisano ustalenia ws poprawy warunków zatrudniania i wynagradzania w Regionalnych Ośrodkach Psychiatrii Sądowej - czytaj

W Pleszewie dyskutowano na temat finansowania Domów Pomocy Społecznej

W Pleszewie dyskutowano na temat finansowania Domów Pomocy Społecznej - czytaj

Spotkanie w sprawie Regionalnych Ośrodków Psychiatrii Sądowej

Spotkanie w sprawie Regionalnych Ośrodków Psychiatrii Sądowej - czytaj

Konferencja na temat kadr w służbie zdrowia

Konferencja na temat kadr w służbie zdrowia - czytaj

100- lecie NIEPODLEGŁOŚCI

100- lecie NIEPODLEGŁOŚCI - czytaj

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI - czytaj

Święto Ratowników

Święto Ratowników - czytaj

2019-02-20 14:05Ochman: Najlepszy jest powrót do ustawy podwyżkowej i trzymanie się jej zapisów

Kwestie płac w ochronie zdrowia miały być uregulowane ustawowo. Miały być, ale to teoria. W praktyce minister zdrowia zawiera kolejne porozumienia dotyczące podwyżek z poszczególnymi grupami zawodowymi. – Trzeba podjąć decyzję, czy regulujemy kwestie wynagrodzeń systemowo i traktujemy wypłaty jako element kosztu świadczenia, czy kupujemy sobie spokój społeczny poprzez pojedyncze porozumienia, które wywołują niekontrolowaną lawinę roszczeń – przyznaje Maria Ochman, szefowa sekcji zdrowotnej w NSZZ "Solidarność".
NSZZ "Solidarność" zwraca uwagę, że porozumienie zawarte z młodymi lekarzami nijak ma się do zapisów ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1473).

Maria Ochman nie ma wątpliwości, że najlepszy jest powrót do ustawy podwyżkowej i trzymanie się jej zapisów.

- Aby to jednak miało sens, trzeba urealnić zapisane w niej kwoty. Wprowadzony przez nią mechanizm polega na tym, że minimalne płace (do których dochodzi się stopniowo, co roku podwyższając je 1 lipca, by osiągnąć oczekiwany poziom w 2022 r.) są ustalane po pomnożeniu kwoty bazowej przez wskaźnik przypisany danej grupie zawodowej. Docelowo kwota bazowa ma być równa przeciętnemu wynagrodzeniu brutto. Jednak do końca tego roku jest zamrożona na poziomie 3900 zł. Jej uwolnienia domaga się Solidarność. Związek zapewnia, że minister się na to zgodził - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Maria Ochman zwraca uwagę, że średnia płaca za grudzień 2018 r. to 5200 zł, czyli o 1300 zł więcej niż kwota wskazana w ustawie. Przyznaje, że trzeba zniwelować tę dysproporcję.

– Zwiększenie kwoty bazowej od razu do wysokości średniej krajowej jest nierealne i nie do udźwignięcia dla budżetu. Uważam, że należy to robić etapami, ale najwyższa pora, by zrobić następny krok. Nie wiem, czy to miałoby być 200 zł, 400 zł czy więcej ani jakie to będą koszty. W ministerstwie są teraz prowadzone analizy finansowe – mówi Ochman w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną". Ich wynik ma być znany w marcu.

– Oczekiwalibyśmy, aby już tegoroczne podwyżki były liczone od innej kwoty. Jeśli nie od razu, to z wyrównaniem od 1 lipca – podsumowuje.

Co na to Mariusz Wójtowicz?
15 lutego opublikowaliśmy propozycję Mariusza Wójtowicza, prezesa zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu i członka zarządu Polskiej Federacji Szpitali.

- Wynagrodzenia w polskich szpitali wymykają się spod kontroli szefów lecznic także z powodu działań rządu, zawierającego porozumienia płacowe z kolejnymi grupami zawodowymi. A skoro tak się dzieje, to wprowadźmy taki sposób ustalania pensji personelu jaki mamy na przykład w Szwecji. Personel medyczny w tym kraju wynagradzany jest za swoją pracę przez państwo, tak jak w Polsce rezydenci. Za budynki odpowiedzialny jest samorząd, a same szpitale z płatnikiem rozliczają się za świadczenia i inne niż wynagrodzenia wydatki. Podobny system jest dziś w Polsce potrzebny, jako bardziej klarowny niż ten, który mamy obecnie. Pozwoli na bardziej racjonalne planowanie pracy szpitali, jednoznacznie określi odpowiedzialność za sprawę wynagrodzeń, obecnie dość rozmytą.
Źródło:https://www.termedia.pl/mz/Ochman-Najlepszy-jest-powrot-do-ustawy-podwyzkowej-i-trzymanie-sie-jej-zapisow,33151.html
 

2019-02-08 12:29Podpisano ustalenia ws poprawy warunków zatrudniania i wynagradzania w Regionalnych Ośrodkach Psychiatrii Sądowej

7 lutego Komitet Protestacyjno-Strajkowy NSZZ Solidarność zrzeszający pracowników ROPS w Branicach,Garwolinie i Starogardzie Gdańskim oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Król podpisali ustalenia,które mają wprowadzić doraźne i długofalowe zamiany służące poprawie warunków wynagradzania osób zatrudnionych w tych placówkach. 

Przypominamy,że organem tworzącym i odpowiedzialnym dla Regionalnych Ośrodków Psychiatrii Sądowej jest Ministerstwo Zdrowia.

Koleżankom i Kolegom z NSZZ Solidarność w ROPS gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych rozmowach

2019-02-06 15:53Komunikat po spotkaniu Zespołu Trójstronnego przy Ministrze Zdrowia

Sekretariat Ochrony Zdrowia domaga się zmian w ustawie „podwyżkowej”

 

Informujemy, że w czasie spotkania Zespołu Trójstronnego w dniu 4 lutego realizując postanowienia Rady Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia został zgłoszony postulat „odmrożenia” kwoty bazowej w Ustawie o sposobie ustalania najniższego zasadniczego wynagrodzenia w podmiotach działalności leczniczej.

Przypominamy, że obecna kwota do obliczania wskaźników wynosi 3900 złotych.

Zgodnie z intencją powstania ww ustawy celem jest osiągnięcie bazy w wysokości „średniej krajowej”.

Wobec faktu, iż w ostatnich miesiącach nastąpił wzrost średniej, NSZZ Solidarność domaga się wcześniejszego (niż zakłada ustawa) wzrostu kwoty-jednocześnie podkreślamy iż wzrost ten mógłby być  realizowany etapami.

Pozwoli to na osiągnięcie wyższych kwot podwyżek w kolejnych transzach.

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski obecny na spotkaniu Zespołu podzielił stanowisko NSZZ Solidarność  i podkreślił że do jego realizacji konieczna jest nowelizacja ustawy- należy dokonać tego jak najszybciej.

Na najbliższym posiedzeniu zostanie przedstawiona symulacja kosztów, którą już opracowuje Departament Dialogu Społecznego.

Rozpoczęte zostały prace nad zmianami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Zmiana ma na celu aktualizację spisu i uwzględnienie nowych zawodów w medycynie a także zweryfikowanie niezbędnych kwalifikacji do ich wykonywania.

Zmiana ww rozporządzenia pomocna będzie przy nowelizacji taryfikatora, który jest załącznikiem do Ustawy o sposobie ustalania(...)

Przewodnicząca M. Ochman wystąpiła z wnioskiem o pilną informację na temat nieprawidłowości występujących z realizacją ustawy w wojewódzkich i powiatowych stacjach Sanepidu.

Od przedstawiciela Ministerstwa Finansów uzyskaliśmy zapewnienie, iż w budżecie zostały zapewnione środki finansowe na realizację podwyżek.

W sprawie wyłączenia z płacy minimalnej dodatku stażowego- aktualnie -propozycja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (aby nie włączać dodatku w celu osiągnięcia płacy minimalnej) została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Dialogu Społecznego i skierowana do dalszych prac.

Projekt zmiany ustawy ma być jak najszybciej skierowany do Rady Ministrów.

 

 

 

 

2019-02-05 15:28Kondolencje

Naszej koleżance

AGNIESZCE SEWERYN

członkowi Rady Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ "Solidarność"

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

z powodu śmierci

MAMY

składa

Przewodnicząca oraz Członkowie

Rady Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

2019-01-30 12:22W Pleszewie dyskutowano na temat finansowania Domów Pomocy Społecznej

Pleszew. Z udziałem działaczy NSZZ „Solidarność”, dyrektorów, samorządowców oraz przedstawicieli wojewody i marszałka województwa wielkopolskiego odbyła się konferencja na temat finansowania Domów Pomocy Społecznej w kontekście zmian demograficznych i braku personelu. Wnioski są alarmujące-konieczne jest wspólne działanie wszystkich podmiotów działających w obszarze polityki społecznej. Potrzebne porozumienie ponad podziałami politycznymi na rzecz długofalowych działań i decyzje rządu Dobrej Zmiany...Senior plus!!!

2019-01-24 20:23Spotkanie w sprawie Regionalnych Ośrodków Psychiatrii Sądowej

W dniu 24 stycznia 2019 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie Komitetu Protestacyjno-Strajkowego NSZZ "Solidarność" w Regionalnych Ośrodkach Psychiatrii z Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim i Wiceministrem Zbigniewrm Królem.
Przedstawiciele pracowników przedstawili postulaty strony społecznej, które zostały omówione w trakcie spotkania.
Ustalono, że wynagrodzenia zasadnicze pracowników zatrudnionych w ROPS wzrosną o 400 złotych brutto od stycznia br. Zagwarantowano wzrost o dodatkowe 300 złotych od lipca - do "podstawy" lub dodatkowym składnikiem wynagrodzeń.
Uzgodniono konieczność włączenia pracownika ochrony psychiatrycznej do grupy pracowników tzw działalności podstawowej w rozporządzeniu "kwalifikacyjnym"
Przedyskutowano konieczność podwyższenia dodatku specjalnego. Dziś wynosi on zaledwie 10% a warunki pracy  są skrajnie trudne. Uzgodniono, że również pielęgniarki zatrudnione w ROPS będą miały włączone tzw dodatek Zembalowy do podstawy wynagrodzenia.
W trzech Regionalnych Ośrodkacg Psychiatrii Sądowej w Polsce  - w Garwolinie, Starogardzie Gdańskim oraz Branicach zatrudnionych jest blisko 500 osób.
Placówki podlegają Ministerstwu Zdrowia.
W spotkaniu uczestniczyła przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman.
Rozmowy będą kontynuowane