Życzenia

Życzenia - czytaj

Dziś Światowy Dzień Zdrowia

Dziś Światowy Dzień Zdrowia - czytaj

Dla konsumentów żywności nadciągają ciężkie dni

Dla konsumentów żywności nadciągają ciężkie dni - czytaj

Prezydium Rady Sekretariatu spotkało się z Poselskim Zespołem ds Dialogu i Komunikacji Społecznej

Prezydium Rady Sekretariatu spotkało się z Poselskim Zespołem ds Dialogu i Komunikacji Społecznej - czytaj

Solidarność pamięta o Profesorze

Solidarność pamięta o Profesorze - czytaj

100 lat Lubelskiego Pogotowia

100 lat Lubelskiego Pogotowia - czytaj

Rada Sekretariatu obradowała w Krakowie

Rada Sekretariatu obradowała w Krakowie - czytaj

2017-05-25 12:33Uwaga komunikat!

W dniu 24 maja 2017 r. w Centrum Dialog odbyło się spotkanie Zespołu Trójstronnego, zwołane w trybie nadzwyczajnym. W posiedzeniu wziął udział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wraz ze swoimi zastępcami, wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska oraz prezes NFZ Andrzej Jacyna.

Główne tematy i ustalenia:

1. Ustawa o minimalnych wynagrodzeniach zasadniczych została skierowana do Sejmu. Termin wejścia w życie ustawy od 1 lipca 2017 roku.

2. Dla ratowników propozycja podwyżek 2x400 złotych (1lipca 2017 i 1 lipca 2018) jako częściowe wyrównanie dysproporcji płacowych pomiędzy pielęgniarkami i ratownikami wykonującymi te same zadania.

3. Odrębne spotkanie poświęcone problemom ratownictwa - nowelizacje ustawy o ratownictwie medycznym tzw. duża i mała nowela oraz w sprawie wynagrodzeń odbędzie się 6 czerwca z udziałem ekspertów związkowych i pracodawców.

4. Nie ma zgody Ministerstwa Zdrowia oraz partnerów społecznych na wyłączenie badania żywności z kompetencji ministra zdrowia i przekazania ich do resortu rolnictwa.

5. W zakresie likwidacji NFZ minister podkreślałz że będzie to proces rozłożony w czasie a pracownicy będą mieli ustawowo zagwarantowaną możliwość pracy w nowopowstałej instytucji, która przejmie zadania NFZ.

Szczegółowe informacje i dalsze decyzje przedstawimy na Konwencie Przewodniczących. O miejscu i terminie powiadomiliśmy odrębnym mailem wcześniej.

Jednocześnie informuję, iż wczorajsze spotkanie zostało zwołane na wniosek NSZZ Solidarność i zgodnie z ustaleniami odbyło się jedynie w gronie stałych członków Zespołu - bez udziału ekspertów.

W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele REPREZENTATYWNYCH organizacji związkowych oraz REPREZENTATYWNYCH organizacji zrzeszających pracodawców.

2017-05-24 08:53Komunikat

24.05.2017 r. o godzinie 18.00 w Centrum Dialog ul. Limanowskiego 23 odbędzie się zwołane w trybie nadzwyczajnym spotkanie z ministrem Radziwiłłem. Z wnioskiem o PILNE spotkanie wystąpiły przedstawicielki NSZZ „Solidarność”.Wniosek poparli pracodawcy. Zapraszamy na krótki briefing po spotkaniu
Maria Ochman 502273471

 

2017-05-23 09:34NSZZ „Solidarność” żąda pilnego spotkania z K. Radziwiłłem

Zespół Trójstronny przy MZ na wniosek NSZZ „Solidarność” domaga się spotkania w trybie pilnym z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Wniosek Sekretariatu Ochrony Zdrowia poparli pracodawcy.

Ministerstwo zapewnia, że spotkanie odbędzie się tak szybko, jak to będzie możliwe. Konkretny termin ma być znany pod koniec tego tygodnia.

- Jeśli do czwartku minister się z nami nie spotka i nie przedstawi konkretnych terminów i rozwiązań, to myślę, że nastąpi eskalacja protestów w środowisku medycznym" – powiedziała w rozmowie z PAP Przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" Maria Ochman po wczorajszym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego.

O czym związkowcy chcą rozmawiać z ministrem?

Związkowcy i pracodawcy chcą porozmawiać m.in. o projektach regulujących minimalne wynagrodzenia pracowników służby zdrowia, przepisach dotyczących bezpieczeństwa żywności i likwidacji NFZ. Zdaniem Ochman wiceminister Szczurek-Żelazko "nie potrafi udzielić konkretnych informacji", a posiedzenie zespołu "traktuje jak spotkanie towarzyskie". "Po dzisiejszym spotkaniu zamiast dialogu społecznego radykalnie wzrasta poziom napięcia" - zaznaczyła Ochman.

W Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia stronę rządową, reprezentują przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Skarbu Państwa. Stronę pracowników reprezentuje po dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez: Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Stronę pracodawców, reprezentuje po dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez: Konfederację Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Business Centre Club.

Źródło:http://www.politykazdrowotna.com/18902,nszz-solidarnosc-zada-pilnego-spotkania-z-k-radziwillem

2017-05-22 14:23Komunikat

Zespół Trójstronny przy Ministerstwie Zdrowia na wniosek NSZZ „Solidarność” domaga się spotkania w trybie pilnym z Ministrem Zdrowia. Wniosek Sekretariatu Ochrony Zdrowia poparli pracodawcy.

2017-05-12 10:52Życzenia

Wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom - Pielęgniarkom, Pielęgniarzom, Położnym w Dniu Ich Święta życzymy aby Ich praca zawsze spotykała się z uznaniem zarządzających służbą zdrowia i wdzięcznością pacjentów.

Przewodnicząca

Maria Ochman
oraz Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia

 

2017-05-11 11:58Minimalna pensja dla pracowników medycznych. Rząd jest na "tak"

Poniżej informacja prasowa. W dzisiejszej poczcie do Przewodniczących Regionalnych Sekcji Zdrowia wysłany zostanie odrębny komunikat.

Pracownicy medyczni mogą spodziewać się podwyżek. Przykładowo pielęgniarka z tytułem magistra i ze specjalizacją ma zarabiać co najmniej 5,3 tys. zł.

Jak podało Ministerstwo Zdrowia, projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych został przyjęty we wtorek. Planowane są jeszcze zmiany projektu, ale rząd nie ujawnia ich szczegółów.

Propozycja MZ nie oznacza, że wszyscy pracownicy medyczni mogą spodziewać się podwyżek - stopniowo będą wzrastały wynagrodzenia tych osób, które zarabiają mniej niż stawki wskazane w ustawie. Docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego ma jednak być osiągnięta dopiero po upływie okresu przejściowego.

Jak to będzie liczone?

Zgodnie z ostatnią wersją projektu opublikowaną na stronie Rządowego Centrum Legislacji, najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym. Natomiast do końca 2019 r. wynagrodzenie minimalne ustala się jako iloczyn współczynnika pracy (określonego w załączniku do ustawy) i kwoty 3,9 tys. zł brutto.

Projekt przewiduje, że docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego miałaby zostać osiągnięta dopiero po upływie okresu przejściowego - do końca 2021 r. W tym czasie podmioty lecznicze, w wyniku corocznych rozmów (do 31 maja), będą ustalać ze związkami zawodowymi wysokość stopniowego wzrostu wynagrodzeń.

W projekcie określono dziesięć grup zawodowych zależnych od poziomu wykształcenia oraz specjalizacji. Dla każdej z tych grup ustalono oddzielny współczynnik pracy.

Na podstawie prognozy wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej resort przedstawił szacunkowe wyliczenia docelowej wysokości minimalnego wynagrodzenia (tej, która będzie obowiązywała od 2022 r.).

Wynika z nich, że minimalne wynagrodzenie lekarzy specjalistów będzie wynosiło niecałe 6,4 tys. zł, lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji niecałe 5,9 tys. zł, lekarza bez specjalizacji ok. 5,3 tys. zł, a stażysty prawie 3,7 tys.

Farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni i inni pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem mają zarabiać minimum 5,3 tys. zł (jeśli mają specjalizację) lub 3,7 tys. zł (jeśli jej nie mają).

Pielęgniarka z tytułem magistra i ze specjalizacją ma zarabiać co najmniej 5,3 tys. zł.P Minimalne wynagrodzenie pielęgniarki bez tytułu magistra, ale ze specjalizacją określono na 3,7 tys. zł, a bez specjalizacji - na 3,2 tys. zł.

Fizjoterapeuci i inni pracownicy medyczni ze średnim wykształceniem będą zarabiać minimum 3,2 tys. zł.

Kwoty te są jednak znacznie niższe, jeśli za podstawę wyliczeń przyjąć utrzymaną do 31 grudnia 2019 r. stałą kwotą "bazową", czyli 3,9 tys. zł.

Przykładowo wówczas minimalne wynagrodzenie lekarza specjalisty wynosiłoby nie prawie 6,4 tys. zł, ale niecałe 5 tys. Z kolei pielęgniarka z wyższym wykształceniem i specjalizacją zarabiałaby nie mniej niż 4,1 tys. (wg wcześniejszych wyliczeń byłoby to prawie 5,3 tys.). Wysokość minimalnych wynagrodzeń będzie więc zależeć od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w kolejnych latach.

Podwyżka tak, ale powoli i stponiowo

W okresie przejściowym wynagrodzenie pracownika będzie podwyższane stopniowo. Pierwsze wzrosty - o co najmniej 10 proc. różnicy między wynagrodzeniem zasadniczym a minimalnym - zaplanowano do 1 lipca tego roku. Następnie będzie ono podwyższane corocznie o co najmniej 20 proc. tej różnicy.

Najniższe miesięczne wynagrodzenie określone w ustawie dotyczy podstawowego wynagrodzenia brutto, nie obejmuje więc dodatków, np. za pełnione dyżury. Do nowych przepisów będą musiały dostosować się wszystkie placówki medyczne - zarówno publiczne, jak i prywatne.

W uzasadnieniu projektu ustawy zaznaczono, że nie wskazuje ona źródła finansowania tych podwyżek. "Zatem tak jak w przypadku ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, projektowana ustawa również nie powinna stanowić podstawy do dochodzenia przez podmioty lecznicze roszczeń o przekazywanie środków na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych wobec corocznie podnoszonego poziomu wynagrodzenia minimalnego" - ocenia resort zdrowia.

Jednocześnie resort szacuje, że w latach 2017-2027 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będących konsekwencją wejścia w życie tej ustawy to ponad 5 mld zł. W 2018 r. będą to 64 mln zł; 2019 r. - 102,5 mln zł; 2020 r. - 195,7 mln zł, a w 2021 r. - 302,9 mln zł. Od 2022 r. podwyżki będą kosztowały 727 mln zł rocznie.

Źródło:http://finanse.wp.pl/minimalna-pensja-dla-pracownikow-medycznych-rzad-jest-na-tak-6121105309947521a