Rusza Ogólnopolska Debata o przyszłości polskiej służby zdrowia. Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman w składzie Społecznej Rady Programowej

Rusza Ogólnopolska Debata o przyszłości polskiej służby zdrowia. Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman w składzie Społecznej Rady Programowej - czytaj

5 lat Medexpressu

5 lat Medexpressu - czytaj

Komisja Zakładowa przy NFZ wybrała władze na nową kadencję

Komisja Zakładowa przy NFZ wybrała władze na nową kadencję - czytaj

Solidarność pamięta o Profesorze

Solidarność pamięta o Profesorze - czytaj

Rada Dialogu Społecznego Informacja na temat sytuacji w służbie zdrowia

Rada Dialogu Społecznego Informacja na temat sytuacji w służbie zdrowia - czytaj

Komunikat

Komunikat - czytaj

Ochman: Do porozumienia potrzebne jest zaufanie. Radziwiłł je stracił

Ochman: Do porozumienia potrzebne jest zaufanie. Radziwiłł je stracił - czytaj

2018-04-18 13:33Rusza Ogólnopolska Debata o przyszłości polskiej służby zdrowia. Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman w składzie Społecznej Rady Programowej

MINISTER ZDROWIA POWOŁAŁ OGÓLNOPOLSKĄ SPOŁECZNĄ RADĘ PROGRAMOWĄ INICJUJĄCĄ DEBATĘ O PRZYSZŁOŚCI OCHRONY ZDROWIA W POLSCE. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski powołał dzisiaj Społeczną Radę Programową inicjującej ogólnopolską debatę pod hasłem „Wspólnie dla Zdrowia – słuchamy, rozmawiamy, działamy”.
W skład Rady powołana została m.in przewodnicząca Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman. Pierwsze spotkanie członków Rady odbyło się zaraz po ich uroczystym powołaniu w Sali Kolumnowej budynku resortu zdrowia. Głównym zadaniem Rady ma być wskazywanie rozwiązań polegających na najbardziej efektywnym zagospodarowaniu zwiększających się nakładów finansowych na zdrowie.
Decyzja o znacznym zwiększeniu wydatków państwa na Ochronę Zdrowia do 6 procent Produktu Krajowego Brutto w 2025 roku stworzyła wyjątkową szansę na wprowadzenie zmian w polskiej Ochronie Zdrowia, tak aby działała ona sprawniej i efektywniej. Zdaniem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego zapowiedź systematycznego przeznaczania na Ochronę Zdrowia coraz większych pieniędzy wymaga publicznej dyskusji, a nie jedynie doraźnych działań i fragmentarycznych zmian. Stąd pomysł narodowej debaty, w trakcie której przy współpracy wszystkich środowisk zainteresowanych zmianami w Ochronie Zdrowia określone powinny zostać długofalowe kierunki działań w tym kierunku.
Projekt przyjęty wcześniej przez rząd zakłada, że w 2018 roku na Ochronę Zdrowia będzie przeznaczone 4,67 proc. PKB, co powinno dać wzrost nakładów o około 200 mln złotych; rok później będzie to 4,86 proc. W kolejnych latach wzrost nakładów na zdrowie wyniesie:
w 2020 r. - 5,03 proc, w 2021 r. - 5,22 proc., w 2022 r. 5,41 proc., w 2023 r. - 5,6 proc.,
a w 2024 - 5,8 proc.
Docelowy poziom finansowania, czyli 6 proc. PKB, miałby zostać osiągnięty w 2025 roku.
Należy mieć nadzieję że obecna ogólnopolska debata pozwoli na osiągnięcie ponadpartyjnego porozumienia na rzecz koniecznych zmian w polskiej służbie zdrowia

2018-04-17 12:25Nowelizacja Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Powrót do służby publicznej!!!

Sejm nowelizując Ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym przywrócił publiczny charakter tej służby. Oznacza to, że z dniem 01 stycznia 2019 r. NFZ podpisze kontrakty TYLKO z podmiotami publicznymi.

Przypominamy iż powrót do upaństwowienia tej newralgicznej dla obywateli służby był jednym z kluczowych postulatów NSZZ „Solidarność”.

Pacjenci nie odczują zmian gdyż usługi świadczone dziś przez prywatne karetki zastąpione zostaną ambulansami podmiotów publicznych.

2018-04-06 15:39Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych do nowelizacji

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski podjął decyzję o skierowaniu na ścieżkę legislacyjną projektu nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Przypominamy iż postulatem Sekretariatu Ochrony Zdrowia jest m.in. rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy na pracowników dotychczas nieobjętych podwyżkami.

Oczekujemy że propozycja zmian będzie szybko procedowana i jej skutki wejdą w życie do końca czerwca br.

2018-04-05 14:56Kondolencje

2018-04-04 12:25Minimalne wynagrodzenia pracowników medycznych: resort nie planuje ustępstw?

Prace nad nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników wykonujących zawody medyczne toczą się w zespole ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego. Związkowcy poza podwyżkami domagają się objęcia jej zapisami wszystkich pracowników placówek medycznych, również administracyjnych i technicznych. MZ jednak nie planuje ustępstw.

W lutym br. MZ zaproponowało projekt, zaakceptowany przez resorty pracy i finansów, który przewidywał przede wszystkim objęcie zapisami ustawy kolejnej grupy  - pracowników działalności podstawowej, którzy nie wykonują zawodów medycznych, ale pośrednio biorą udział w procesie leczenia (np. rejestratorki czy salowe).

Jednak, zdaniem związkowców, to stanowczo za mało. Liczyli na podwyżki minimalnych stawek. Ale projekt noweli nie przewiduje ani podniesienia wskaźników, ani kwoty bazowej, w oparciu o które wylicza się wynagrodzenia - pisze Dziennik Gazeta Prawna.

Zgodnie ze stanowiskiem MZ oczekiwania związkowców są zbyt kosztowne i nie ma na nie zgody ministra finansów. Resort zaproponował natomiast „dyskusję w szerszym kontekście”, m.in. o dodatkach za określone zobowiązania, stypendiach dla absolwentów kierunków medycznych czy odciążeniu od obowiązków przez personel pomocniczy.

Według DGP oznacza to, że MZ nie pójdzie na żadne ustępstwa, a szersza dyskusja jest "zamiennikiem". Zdaniem Marii Ochman, szefowej sekcji zdrowotnej w NSZZ „Solidarność”, przyjęcie ustawy w obecnym kształcie wywoła niepokoje społeczne. Zgodzili się z nią przedstawiciele OPZZ i Forum Związków Zawodowych.

Więcej: www.gazetaprawna.pl

Źródło:http://www.rynekzdrowia.pl/polityka-zdrowotna/minimalne-wynagrodzenia-pracownikow-medycznych-resort-nie-planuje-ustepstw,182792,14.html

2018-03-28 14:08Życzenia