W Częstochowie obradowały  Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Krajowa Sekcja Służby Zdrowia.

W Częstochowie obradowały Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Krajowa Sekcja Służby Zdrowia. - czytaj

Życzenia

Życzenia - czytaj

Pamiętajmy o Profesorze

Pamiętajmy o Profesorze - czytaj

Okupacja starostwa powiatowego w Kwidzynie

Okupacja starostwa powiatowego w Kwidzynie - czytaj

Minister Zdrowia gościem służby zdrowia NSZZ "Solidarność"

Minister Zdrowia gościem służby zdrowia NSZZ "Solidarność" - czytaj

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia pozytywnie o kandydaturach nowych wiceprezesów

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia pozytywnie o kandydaturach nowych wiceprezesów - czytaj

W Krakowie o zdrowiu i rozporządzeniu o podwyżkach dla środowiska pielęgniarskiego

W Krakowie o zdrowiu i rozporządzeniu o podwyżkach dla środowiska pielęgniarskiego - czytaj

2016-05-24 13:17W Częstochowie obradowały Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Krajowa Sekcja Służby Zdrowia.

Jak co roku Sekcja i Sekretariat spotkały się w Częstochowie. Członkowie naszych struktur wzięli udział w 92 Pielgrzymce Służby Zdrowia na Jasną Górę.

W dniu 21 maja odbyło się wspólne posiedzenie Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Krajowej Sekcji Służby Zdrowia. Jako gość w obradach uczestniczył p.o. prezesa NFZ Andrzej Jacyna. Omówiono aktualną sytuację w obszarze ochrony zdrowia. Zebrani negatywnie ocenili tempo reform mających na celu poprawę systemu opieki zdrowotnej. Szczególnie brak realizacji przedwyborczych zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości w sprawie powstrzymania procesów prywatyzacyjnych szpitali. Za zapowiedziami ministra Radziwiłła nie poszły działania i obserwujemy dziś radykalne przyspieszenie wyprzedaży udziałów przez samorządy terytorialne. Szczególne nasilenie sprzedaży szpitali prywatnemu kapitałowi występuje w województwie śląskim m.in. placówek w Siewierzu i Goczałkowicach a także w Ustroniu.

Sprzedano udziały w szpitalu w Kwidzynie i z informacji napływających z kraju szykowane są kolejne wyprzedaże majątku narodowego.

Tymczasem prace nad zmianami w ustawie o działalności leczniczej przebiegają w żółwim tempie.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich naszych struktur terytorialnych o niezwłoczne informowanie nas o planowanych lub już dokonanych zmianach własnościowych szpitali.

Niestety brak jest również konkretnych propozycji i podjęcia rzetelnych negocjacji w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla WSZYSTKICH grup zawodowych w naszej branży. Ministerstwo lekceważy narastające niezadowolenie pracowników i największe starania ( w tym finansowe) kieruje w stronę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej- jak wiemy w większości prywatnych praktyk.

Pomimo zapowiedzi resortu wciąż nie rozpoczęły się prace nad powrotem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w struktury Ministerstwa Zdrowia. Pomimo wspólnych deklaracji i stanowisk brak determinacji(???) do zmiany obecnej ustawy.

Rada Sekretariatu zajęła w powyższych sprawach Stanowisko, które zostanie przesłane do najwyższych władz państwowych. Apelujemy w nim m.in. o realizację programu wyborczego PiS dla służby zdrowia oraz realizacji postulatów pracowniczych.

Na czerwiec planowane jest spotkanie Rady Krajowej Sekcji Służby Zdrowia i Konwentu Przewodniczących i podjęcie dalszych działań.

Niepokój budzi fakt iż kluczowe decyzje, w tym również pracownicze, Ministerstwo Zdrowia podejmuje poza instytucjami dialogu społecznego- ostatnio mieliśmy próbę zablokowania wejścia w życie Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty poprzez tzw inicjatywę poselską. Skonsolidowanie działanie większości środowisk pracowniczych oraz interwencje u najwyższych uczestników życia politycznego powstrzymały prace nad nowelizacją.

Niestety, sześć miesięcy rządów ministra Radziwiłła obie Rady oceniły jako czas bezpowrotnych szkodliwych zmian i niespełnionych obietnic wyborczych.  

(Stanowisko publikujemy poniżej)

2016-05-18 14:10Prezydium Rady Dialogu Społecznego spotkało się z przewodniczącymi ministerialnych zespołów branżowych

Projekt nowego ujednoliconego regulaminu oraz podsumowanie dotychczasowych działań Zespołów oraz problemy związane zasadami dialogu społecznego były tematami spotkania Prezydium Rady Dialogu Społecznego z przewodniczącymi Zespołów Branżowych.
Niestety, główną bolączką jest nadal lekceważenie dialogu przez przedstawicieli rządu. Obecna na spotkaniu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, członkini Prezydium Elżbieta Rafalska zadeklarowała interwencję u Premier Beaty Szydło.
W swoim wystąpieniu przewodnicząca M. Ochman podkreśliła praktyczne zerwanie rozmów o podwyżkach dla WSZYSTKICH grup zawodowych w Ochronie Zdrowia i ostatnie skandaliczne zablokowanie wejścia w życie Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
Przewodniczący Rady Dialogu Piotr Duda zapowiedział że cyklicznie będą odbywać się podobne spotkania - w dzisiejszym wzięło udział około 20 przedstawicieli Zespołów Branżowych.

2016-05-18 13:16Komisja Zdrowia za zablokowaniem wejścia w życie Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Koniec dialogu społecznego?

Pomimo wspólnego stanowiska Zespołu Trójstronnego w Ochronie Zdrowia oraz licznych apeli samego środowiska fizjoterapeutów, wczoraj wieczorem Komisja Zdrowia w pierwszym czytaniu przyjęła nowelizację która oddala w czasie wejście w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Sami fizjoterapeuci uznają to za naruszenie zasad dialogu, naruszenia prawa i zapowiadają protesty. (Stanowisko publikujemy poniżej)

2016-05-11 16:18Życzenia

Wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom - Pielęgniarkom, Pielęgniarzom, Położnym w Dniu Ich Święta życzymy aby Ich praca zawsze spotykała się z uznaniem zarządzających służbą zdrowia i wdzięcznością pacjentów.

Przewodnicząca

Maria Ochman
oraz Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia

 

2016-04-27 14:54KOMUNIKAT

W dniu 26 kwietnia odbył się w Warszawie Konwent Przewodniczących Sekcji Regionalnych Służby Zdrowia.

Zebrani zapoznali się z przebiegiem prac w Trójstronnym Zespole ds. Wynagrodzeń w Ochronie Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia.

Ocena dotychczasowych prac musi być jednoznacznie krytyczna – 25 kwietnia do projektu ministra zdrowia poważne zastrzeżenia zgłosiła wiceminister finansów. Stanowisko to praktycznie przekreśliło możliwość dalszych prac nad projektem w obecnej formie.

Prace nad propozycją ustanowienia tzw. płacy minimalnej dla poszczególnych grup zawodowych zatrudnionych w służbie zdrowia trwały od połowy marca i uczestniczyli w nich również przedstawiciele resortu finansów. Z tym większym zaskoczeniem przyjęto stanowisko zaprezentowane przez wiceminister finansów Majszczyk.

Przewodniczący Sekcji Regionalnych oczekują jednoznacznej, uzgodnionej przez rząd decyzji w sprawie dalszych rozmów o wzroście wynagrodzeń.

W przypadku braku odpowiedzi Rady Krajowej Sekcji Służby Zdrowia i Sekretariatu Ochrony Zdrowia na najbliższym wspólnym posiedzeniu w maju podejmą stosowne działania. Będziemy na bieżąco informować nasze struktury o aktualnych zdarzeniach. Nie możemy wykluczyć żadnego scenariusza – z akcją protestacyjną włącznie.

Jednocześnie informujemy że NSZZ Solidarność opowiada się za ustawą, która objęłaby podwyżkami WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA.

 Wobec nasilających się ataków na nasz Związek, po raz kolejny informujemy że nie zamierzamy działać na rzecz odbierania podwyżek dla pielęgniarek i położnych. Wręcz przeciwnie, Solidarność opowiada się za trwałymi rozwiązaniami wzrostu wynagrodzeń a nie dodatkami, których wypłacanie zależy często od uznaniowości pracodawcy.

Apelujemy do wszystkich naszych struktur o aktywność i nie uleganie prowokacjom. Pamiętajmy że siła jest w jedności!!!