W Krakowie obraduje WZD Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Narodowym Funduszu Zdrowia

W Krakowie obraduje WZD Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Narodowym Funduszu Zdrowia - czytaj

Dziesięć lat temu odszedł Profesor Zbigniew Religa

Dziesięć lat temu odszedł Profesor Zbigniew Religa - czytaj

Podpisano ustalenia ws poprawy warunków zatrudniania i wynagradzania w Regionalnych Ośrodkach Psychiatrii Sądowej

Podpisano ustalenia ws poprawy warunków zatrudniania i wynagradzania w Regionalnych Ośrodkach Psychiatrii Sądowej - czytaj

W Pleszewie dyskutowano na temat finansowania Domów Pomocy Społecznej

W Pleszewie dyskutowano na temat finansowania Domów Pomocy Społecznej - czytaj

Spotkanie w sprawie Regionalnych Ośrodków Psychiatrii Sądowej

Spotkanie w sprawie Regionalnych Ośrodków Psychiatrii Sądowej - czytaj

Konferencja na temat kadr w służbie zdrowia

Konferencja na temat kadr w służbie zdrowia - czytaj

100- lecie NIEPODLEGŁOŚCI

100- lecie NIEPODLEGŁOŚCI - czytaj

2019-03-15 08:54Jest wniosek Ministra Zdrowia do Rady Dialogu Społecznego

Minister Zdrowia skierował na ręce Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego o jak najszybsze uwzględnienie w porządku obrad Rady kwestii powrotu Państwowej Inspekcji Sanitarnej do pionowego podporządkowania w ramach Ministerstwa Zdrowia.

Minister przypomina iż wniosek jest rezultatem postanowień Zespołu Trójstronnego przy Ministrze Zdrowia.

Przypomina również że w tej sprawie wnioskował poprzedni minister Konstanty Radziwiłł.

Od kilku lat związkowcy, pracodawcy oraz ministerstwo zdrowia wskazują na konieczność przywrócenia pionowej podległości jako gwarancji bezpieczeństwa Polaków – m.in. poprzez sprawne zarządzanie.

Przypomnijmy iż decyzję o decentralizacji Inspekcji podjęła koalicja PO -PSL.

Najwyższy czas naprawić ten błąd.

2019-03-14 16:01Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia popiera protest Nauczycieli z Solidarności

W imieniu Rady Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia przewodnicząca Maria Ochman wysłała na ręce Protestujących solidarne wyrazy wsparcia.

Życzymy Koleżankom i Kolegom Nauczycielom wytrwałości która musi zakończyć się sukcesem.

Szczęść Boże !

2019-03-13 15:59Komunikat po wspólnym posiedzeniu Rad Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia oraz Krajowej Sekcji Służby Zdrowia

W dniu 12 marca, w warszawskiej siedzibie NSZZ Solidarności obradowały Rada Krajowej Sekcji Służby Zdrowia oraz Rada Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia.

Gościem spotkania był minister zdrowia profesor Łukasz Szumowski.

Omówiono tematy związane z możliwą nowelizacją ustawy o sposobie ustalania minimalnego zasadniczego wynagrodzenia (…)- miałaby ona dotyczyć postulowanej przez nasze struktury „odmrożenia” kwoty bazowej, która obecnie wynosi 3900 złotych.

Minister zgadza się z naszą argumentacją iż częściowe podwyższenie kwoty bazowej nie tylko zagwarantowałoby większe podwyżki niż od lipca br. ale pozwoliłoby łatwiej „znieść” budżetowi skutki finansowe dostosowania wskaźników do aktualnej średniej krajowej /przewidziane na rok 2020/

Podczas obrad Zespołu Trójstronnego w dniu 18 marca br. ministerstwo zdrowia ma przedstawić prognozowane skutki finansowe oczekiwanej zmiany.

Czekamy nie tylko na konkretne dane, ale przede wszystkim decyzję rządu, w tym przede wszystkim gwarancję ministra finansów.

Związkowcy rozmawiali również na temat zwiększenia środków finansowych i planowanych przez NFZ w ramach kontraktowanych świadczeniach. Przypominamy iż w ostatnich dniach uruchomiono 900 milionów złotych z funduszu zapasowego NFZ – do wydania pozostaje kolejne 900 milionów złotych oczywiście po uzyskaniu niezbędnej zgody ministra finansów.

W ocenie ministra Łukasza Szumowskiego zasilenie systemu nowymi środkami finansowymi pozwoli na zrealizowanie podwyżek dla pracowników /innych niż pielęgniarki i lekarze/.

Zebrani zapoznali ministra z głównymi problemami w sektorze ratownictwa medycznego, lecznictwa uzdrowiskowego, pomocy społecznej oraz inspekcji sanitarnej.

Część dyskusji poświęcono także sytuacji pracowników NFZ w związku z wdrażanymi zmianami w tej Instytucji (m.in. utworzenie tzw korpusu kontrolerskiego)

Ustalono iż w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie Szefów Sekcji Krajowej oraz oraz przedstawicieli ministerstwa zdrowia,podczas którego omówione zostaną szczegółowo zasygnalizowane problemy. Resort ma przedstawić również propozycje ich rozwiązania.

W kwietniu odbędzie się Konwent Przewodniczących Sekcji Regionalnych i Krajowych podczas którego omówimy rezultaty negocjacji i podejmiemy decyzje dotyczące dalszych działań.

2019-03-08 12:54W Krakowie obraduje WZD Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Narodowym Funduszu Zdrowia

W siedzibie Małopolskiej Solidarności rozpoczęły się obrady delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Narodowym Funduszu Zdrowia.
W spotkaniu uczestniczy poseł Małgorzata Wasserman. Obecna jest przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman oraz Szef Regionu Wojciech Grzeszek.
Delegaci omówili sytuację w Instytucji Narodowego Płatnika, upokarzająco niskie wynagrodzenia pracowników, braki kadrowe. Jednym z wiodących tematów jest również kwestia planowanej restrukturyzacji NFZ.
Zwrócono uwagę, że wiele problemów dotyczących finansowania świadczeń zdrowotnych oraz wzrostu wynagrodzeń w NFZ zależy od właściwej współpracy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Finansów.
W spotkaniu uczestniczy również prezes NFZ Andrzej Jacyna

2019-03-07 10:33Dziesięć lat temu odszedł Profesor Zbigniew Religa

8 marca 2015 roku mija już dziesięć lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi. Wciąż bardzo nam brakuje Jego mądrości, charyzmy, poczucia humoru, zaangażowania... cokolwiek robił, zawsze wkładał w to całe swoje serce. Był chyba jedynym dotychczas ministrem zdrowia, który cieszył się miłością pacjentów i szacunkiem służby zdrowia...
Dlatego w każdą rocznicę Jego śmierci na Cmentarzu Powązkowskim spotykają się Bliscy i Przyjaciele Profesora. Jak co roku Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” złoży kwiaty i zapali znicze. Odpoczywaj w pokoju, Profesorze...

2019-02-20 14:05Ochman: Najlepszy jest powrót do ustawy podwyżkowej i trzymanie się jej zapisów

Kwestie płac w ochronie zdrowia miały być uregulowane ustawowo. Miały być, ale to teoria. W praktyce minister zdrowia zawiera kolejne porozumienia dotyczące podwyżek z poszczególnymi grupami zawodowymi. – Trzeba podjąć decyzję, czy regulujemy kwestie wynagrodzeń systemowo i traktujemy wypłaty jako element kosztu świadczenia, czy kupujemy sobie spokój społeczny poprzez pojedyncze porozumienia, które wywołują niekontrolowaną lawinę roszczeń – przyznaje Maria Ochman, szefowa sekcji zdrowotnej w NSZZ "Solidarność".
NSZZ "Solidarność" zwraca uwagę, że porozumienie zawarte z młodymi lekarzami nijak ma się do zapisów ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1473).

Maria Ochman nie ma wątpliwości, że najlepszy jest powrót do ustawy podwyżkowej i trzymanie się jej zapisów.

- Aby to jednak miało sens, trzeba urealnić zapisane w niej kwoty. Wprowadzony przez nią mechanizm polega na tym, że minimalne płace (do których dochodzi się stopniowo, co roku podwyższając je 1 lipca, by osiągnąć oczekiwany poziom w 2022 r.) są ustalane po pomnożeniu kwoty bazowej przez wskaźnik przypisany danej grupie zawodowej. Docelowo kwota bazowa ma być równa przeciętnemu wynagrodzeniu brutto. Jednak do końca tego roku jest zamrożona na poziomie 3900 zł. Jej uwolnienia domaga się Solidarność. Związek zapewnia, że minister się na to zgodził - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Maria Ochman zwraca uwagę, że średnia płaca za grudzień 2018 r. to 5200 zł, czyli o 1300 zł więcej niż kwota wskazana w ustawie. Przyznaje, że trzeba zniwelować tę dysproporcję.

– Zwiększenie kwoty bazowej od razu do wysokości średniej krajowej jest nierealne i nie do udźwignięcia dla budżetu. Uważam, że należy to robić etapami, ale najwyższa pora, by zrobić następny krok. Nie wiem, czy to miałoby być 200 zł, 400 zł czy więcej ani jakie to będą koszty. W ministerstwie są teraz prowadzone analizy finansowe – mówi Ochman w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną". Ich wynik ma być znany w marcu.

– Oczekiwalibyśmy, aby już tegoroczne podwyżki były liczone od innej kwoty. Jeśli nie od razu, to z wyrównaniem od 1 lipca – podsumowuje.

Co na to Mariusz Wójtowicz?
15 lutego opublikowaliśmy propozycję Mariusza Wójtowicza, prezesa zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu i członka zarządu Polskiej Federacji Szpitali.

- Wynagrodzenia w polskich szpitali wymykają się spod kontroli szefów lecznic także z powodu działań rządu, zawierającego porozumienia płacowe z kolejnymi grupami zawodowymi. A skoro tak się dzieje, to wprowadźmy taki sposób ustalania pensji personelu jaki mamy na przykład w Szwecji. Personel medyczny w tym kraju wynagradzany jest za swoją pracę przez państwo, tak jak w Polsce rezydenci. Za budynki odpowiedzialny jest samorząd, a same szpitale z płatnikiem rozliczają się za świadczenia i inne niż wynagrodzenia wydatki. Podobny system jest dziś w Polsce potrzebny, jako bardziej klarowny niż ten, który mamy obecnie. Pozwoli na bardziej racjonalne planowanie pracy szpitali, jednoznacznie określi odpowiedzialność za sprawę wynagrodzeń, obecnie dość rozmytą.
Źródło:https://www.termedia.pl/mz/Ochman-Najlepszy-jest-powrot-do-ustawy-podwyzkowej-i-trzymanie-sie-jej-zapisow,33151.html