2018-08-10 12:53Władze NSZZ „Solidarność” negatywnie o zmianie rozporządzenia

Władze NSZZ „Solidarność” negatywnie o rozporządzeniu ministra zdrowia utrzymującym eliminowanie  reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających pielęgniarki i położne z negocjacji na poziomie zakładowym

 

Warszawa 10.08.2018r

Pan

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie Zdrowia

W odpowiedzi na pismo UZ – PR.0212.6.2018.KR ws. projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (wersja z dnia 26 lipca 2018 r.) oraz projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (wersja z dnia 26 lipca 2018 r.) informujemy, że Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia jednoznacznie negatywnie opiniuje oba przedłożone projekty ww. rozporządzeń Ministra Zdrowia.

Przedłożone akty prawne nie usuwają zasadniczych wad, którymi obciążone są zmieniane rozporządzenia, a przede wszystkim utrzymują ustawowe naruszanie zasady równości związków zawodowych. Przypominamy, iż Stanowisko Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w tej kwestii zostało jednoznacznie wyrażone w roku 2015, czyli z chwilą wprowadzenia przedmiotowego rozporządzenia. W związku z tym w pełni aktualne pozostają uwagi i komentarze zawarte w Stanowisku Prezydium KK nr 2/15 ws. naruszenia prawa w projekcie rozporządzenia ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (w załączeniu) oraz Decyzji Prezydium KK nr 180/15 ws. opinii o projekcie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotne (w załączeniu).

2018-08-09 14:42KOMUNIKAT

W dniu 7 sierpnia odbyło się w Gdańsku nadzwyczajne posiedzenie Komisji Krajowej z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, minister Elżbiety Rafalskiej, Joanny Kopcińskiej i Anny Zalewskiej.

W sprawach służby zdrowia a zwłaszcza ostatnich działań ministra zdrowia bulwersujących środowisko medyczne został przekazany premierowi stanowczy sprzeciw władz Związku.

Nie ma i nie będzie zgody „Solidarności” na dzielenie środowiska w zakładach pracy.

Przyjęta przez rząd nowelizacja ustawy o sposobie ustalania minimalnego zasadniczego wynagrodzenia …. nie spełnia wszystkich oczekiwanych postulatów.

Co prawda następuje rozszerzenie zakresu przedmiotowego (co było postulatem „Solidarności”) o kolejną dużą grupę pracowników tzw działalności podstawowej, ale wartości przyjęte przez rząd w załączniku do ustawy są za niskie.

Oczekujemy iż rząd lub przedstawiciele klubu parlamentarnego PiS zgłoszą w trakcie prac parlamentarnych poprawki zmieniające wskaźnik z 0,53 na 0,58 dla pracowników działalności podstawowej bez wymaganego wykształcenia, 0,64 dla pracowników działalności podstawowej na stanowisku z wykształceniem średnim oraz 0,73 dla wymagającego wykształcenie wyższego.

Oczekujemy zmiany lub uchylenia przepisu z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (paragraf 2 pkt 4 podp. 1) wyłączającego inne (poza OZZPiP) reprezentatywne związki zawodowe zrzeszające z negocjacji na szczeblu zakładowym (w tej sprawie stanowczą opinię przedstawił przewodniczący Piotr Duda w programie TVP Info relacja tutaj:https://wiadomosci.onet.pl/kraj/piotr-duda-minister-szumowski-dzieli-srodowisko-zwiazkowe/k1k7x6w )

Aktualny projekt nowelizacji ww rozporządzenia jest w opiniowaniu i stanowisko naszego Związku jest jednoznacznie krytyczne.

Sekretariat Ochrony Zdrowia oczekuje również pilnego rozpoczęcia prac nad tzw rozporządzeniem kwalifikacyjnym. Należy je uporządkować i zaktualizować o nowe grupy zawodowe niezbędne do wykonywania świadczeń medycznych oraz określenie niezbędnych kwalifikacji (w tym specjalizacji).

Uznajemy to za niezbędne działanie w celu objęcia ustawą wszystkich zatrudnionych w placówkach medycznych i jednostkach budżetowych.

W dniu 29 sierpnia Komisja Krajowa oceni stopień realizacji postulatów zgłaszanych podczas spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim i podjęcie dalsze decyzje.

W dniach 30-31 sierpnia w Gdańsku spotka się również Prezydium Rady Sekretariatu przygotowując dalsze działania

 

2018-08-08 11:30Spotkanie premiera ze związkowcami z władzami NSZZ „Solidarność”.

Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Krajowej z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego trwało ponad pięć godzin.

W spotkaniu uczestniczyły również panie minister Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska i Joanna Kopcińska.

Nie brakowało emocji, ale jest też szansa na konstruktywne decyzje m.in. w kwestii budżetówki i służby zdrowia. Czekamy teraz na działania rządu w obszarach tematycznych wskazanych podczas dyskusji.

Czas jest sprawą kluczową bo ocena stopnia realizacji związkowych postulatów odbędzie się 29 sierpnia-tego dnia spotykamy się w Gdańsku w kolejną rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych.

Polecamy również uwadze wywiad przewodniczącej M. Ochman w programie....w Polsat News:http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-08-07/wydarzenia-i-opinie-rozmowy-o-podwyzkach-w-budzetowce-transmisja/

 

2018-08-02 14:36Maria Ochman: To Ministerstwo Zdrowia dało sygnał, że opłaca się protestować

Minister zdrowia, podpisując porozumienie z pielęgniarkami i położnymi, i tym samym kupując sobie spokój, wskazał drogę innym środowiskom: dał komunikat, że protesty działają. To tak, jakby powiedział: walczcie, a będzie wam dane. Dlatego teraz powinien zasiąść do stołu i podjąć konkretne decyzje – stwierdza Przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, członek Narodowej Rady Rozwoju, Maria Ochman w rozmowie z DoRzeczy.pl

3 sierpnia, w piątek, ma odbyć się spotkanie związków zawodowych skupiających ratowników medycznych. Zapadnie decyzja co do formy protestu. Jednym z rozważanych rozwiązań jest niewyjeżdżanie karetek do pacjentów. Ratownicy protestują, ponieważ uważają, że podwyżki wynagrodzeń powinny objąć także tych ratowników, którzy pracują w szpitalach.

O sprawę protestu DoRzeczy.pl zapytało Marię Ochman. Jej zdaniem problem nie dotyczy jedynie ratowników, ale tych wszystkich pracowników służby zdrowia, których Ministerstwo Zdrowia pominęło przy okazji zawierania porozumień z lekarzami rezydentami oraz z pielęgniarkami. – Dla jasności: „Solidarność” nie jest przeciwko podwyżkom dla tych grup zawodowych. Ale jak sama nazwa wskazuje, „Solidarność” upomina się o podwyżki dla wszystkich pracowników, również dla ratowników – zaznacza działaczka. Dodaje, że co do form protestu, to każda organizacja ustala je sama. – Dla nas, dla „Solidarności”, ważne jest, by nie brać pacjentów jako zakładników w sporze z rządem czy z dyrektorem szpitala. Niestety, jak pokazuje życie, bardzo często właśnie takie formy protestu są skuteczne. Być może jednak determinacja środowiska będzie tak duża, że podejmie ono kroki coraz bardziej radykalne. Moim zdaniem nie byłoby to właściwe – zaznacza.

Ochman podkreśla zarazem, że minister zdrowia, podpisując porozumienie z pielęgniarkami i położnymi i tym samym kupując sobie spokój, wskazał drogę innym środowiskom. – Dał komunikat, że protesty działają. To tak, jakby powiedział: walczcie, a będzie wam dane. Dlatego teraz powinien zasiąść do stołu i podjąć konkretne decyzje – punktuje.

Źródło:https://dorzeczy.pl/72677/Maria-Ochman-To-Ministerstwo-Zdrowia-dalo-sygnal-ze-oplaca-sie-protestowac.html

 

2018-08-01 13:16Cześć i Chwała Bohaterom

W 74 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przedstawiciele Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia wspólnie z Zarządem Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” złożyli kwiaty i zapalili znicze przed pomnikiem Batalionu Parasol AK na warszawskiej Woli.

2018-07-27 12:58Komunikat Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” w sprawie nierównego traktowania pracowników ochrony zdrowia

Porozumienie ws wzrostu wynagrodzeń zawarte przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ z przedstawicielkami Związku Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbę Pielęgniarek i położnych wzbudza uzasadnione protesty partnerów społecznych.
Z całą mocą, wbrew licznym pomówieniom, po raz kolejny informujemy iż NSZZ „Solidarność” nie jest przeciwny podwyżkom dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, których tak wiele jest członkami naszego Związku.
Protest budzi sposób negocjacji i uzurpowanie sobie prawa podejmowania porozumień wbrew zasadom dialogu społecznego.
Jednak wzrost wynagrodzeń nie jest przywilejem zastrzeżonym dla wybranych grup zawodowych-podwyżki powinny dotyczyć WSZYSTKICH ZATRUDNIONYCH w szpitalach, przychodniach, domach pomocy społecznych, centrach krwiodawstwa i stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
I o to będziemy się upominać do skutku bo uniwersalizm NSZZ „Solidarność” polega na pomocniczości i wzajemnym poszanowaniu.
"Solidarność bowiem to jeden i drugi a nigdy jeden przeciw drugiemu, a skoro brzemię, to niesione razem, we wspólnocie. „(...)”
Te słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 1987 roku w Gdańsku do polskiego świata pracy przekazujemy tym, którzy ulegają łatwej pokusie dzielenia pracowników.
Ministrom, prezesom i dyrektorom.
Ale także wszystkim pracownikom służby zdrowia bo bez wzajemnego wsparcia nie możemy skutecznie pracować dla dobra pacjentów- i dla nas samych.
"Człowiek nie jest sam, żyje z drugimi, przez drugich, dla drugich"
Pamiętajmy o tym walcząc o przysługujące WSZYSTKIM prawo do godnej pracy i wynagrodzenia

W imieniu Rady Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia

Maria Ochman