Rada Dialogu Społecznego o budżecie na przyszły rok

Rada Dialogu Społecznego o budżecie na przyszły rok - czytaj

Nowa „Karta Pracownika Służby Zdrowia”

Nowa „Karta Pracownika Służby Zdrowia” - czytaj

Ksiądz profesor Stanisław Warzeszak nie żyje

Ksiądz profesor Stanisław Warzeszak nie żyje - czytaj

Cześć i Chwała Bohaterom

Cześć i Chwała Bohaterom - czytaj

Zwiększenie finansowania służby zdrowia – czy Polacy naprawdę tego chcą?

Zwiększenie finansowania służby zdrowia – czy Polacy naprawdę tego chcą? - czytaj

We Wrocławiu w dniach 9-10 czerwca odbędą się obrady Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników PIS

We Wrocławiu w dniach 9-10 czerwca odbędą się obrady Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników PIS - czytaj

Spotkanie związkowców służby zdrowia w Częstochowie

Spotkanie związkowców służby zdrowia w Częstochowie - czytaj

2017-09-22 13:31Rada Dialogu Społecznego o budżecie na przyszły rok

W centrum Dialogu Społecznego rozpoczęło się posiedzenie podczas którego ma być omówiona propozycja budżetu państwa na przyszły rok oraz przedstawienie opinii partnerów społecznych i dyskusja. W porządku obrad znalazło się również wstępne omówienie realizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

2017-09-18 12:35Pilny Komunikat

Upłynął już termin ustawowo przewidziany na zawieranie porozumień w związku z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Przypominam wszystkim organizacjom związkowym o konieczności wypełnienia i przesłania ankiety która pozwoli nam na ocenienie ww. regulacji prawnej.

Wypełnione ankiety proszę przesłać na adres: sozmazowsze@wp.pl lub na adres biura: Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” ul. Wolska 46/48    01-201 Warszawa tel/fax 22 632 14 81

Wzór ankiet zamieszczamy w załączniku.

2017-09-11 10:20Nowa „Karta Pracownika Służby Zdrowia”

W siedzibie Konferencji Episkopatu Polski z udziałem Przewodniczącego KEP abp Stanisława Gądeckiego oraz abp Henryka Hosera i bp Stefana Regmunta i licznie zgromadzonych przedstawicieli środowiska medycznego odbyła się prezentacja polskiego wydania „Karty Pracownika Służby Zdrowia”.

Pierwsza edycja „Karty” miała miejsce w 1994 roku, w języku polskim ukazała się w roku 1995.

Jest to swoisty przewodnik duchowy i etyczny dla pracowników służby zdrowia, który ma za zadanie budowę moralnych norm w relacjach pacjent-pracownik służby zdrowia, relacji, które we współczesnym świecie zostały odhumanizowane.

To kompendium spojrzenia na posługę medyków poprzez Społeczną Naukę Kościoła ma uczynić nas „ świadomymi kustoszami życia i jego opiekunami a nie być jedynie zimnymi, choć często wysoko wykwalifikowanymi rzemieślnikami” (o. prof. dr hab. Maurizio Faggioni, przedstawiciel Watykańskiej Dykasterii Zdrowia).

Przedstawiciele Episkopatu, w tym lekarz (abp Hoser) i psycholog (bp Regmunt) wskazywali na konieczność obrony natury ludzkiej w dobie posthumanizmu.

Abp Stanisław Gądecki w swoim wystąpieniu mocno zaakcentował fakt iż w obecnych czasach już u młodych adeptów medycznych występuje prymat ekonomii nad etyka zawodową.

W trakcie dyskusji przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia, która jest członkiem Zespołu KEP ds duszpasterstwa służby zdrowia, wskazała iż na rządzących spoczywa odpowiedzialność takiego zorganizowania systemu opieki zdrowotnej, który stwarzać będzie godne warunki pracy i płacy dla medyków.

W „Karcie” jest wyraźne odniesienie do rządzących – przewodnicząca zaapelowała aby również decydenci polityczni zapoznali się z treścią tej niezwykle potrzebnej lektury.

Przewodnicząca zwróciła również uwagę iż Watykańska Dykasteria Zdrowia (odpowiednik naszego Ministerstwa Zdrowia), której przez wiele lat przewodniczył zmarły niedawno śp abp Zbigniew Zimowski, wskazuje mocno iż środowisko medyczne to WSZYSCY, bez wyjątku pracujący przy osobach chorych. Nie rozróżnia pracowników na „medycznych” i „niemedycznych” - każdy ma swoje zadanie i odpowiedzialność w niesieniu pomocy ludziom cierpiącym.

„Karta Pracownika Służby Zdrowia” to dokument rehumanizacji medycyny, który wskazuje na właściwe relacje pacjent-pracownik służby zdrowia – w relacjach etycznych a nie ekonomicznych.

Lektura obowiązkowa !!!

2017-08-30 13:48PIP potwierdza: pracownicy medyczni często świadczą pracę bez odpoczynku

W ok. 23 proc. skontrolowanych w 2015 r. placówkach pracodawcy nie zapewnili m.in. lekarzom, pielęgniarkom i diagnostom laboratoryjnym odpoczynku dobowego, a w 11 proc. tygodniowego - wynika z kontroli PIP. W niektórych SOR były przypadki świadczenia pracy po 14 godz., a nawet 24 godz. na dobę.

We wtorek (29 sierpnia) inspektorzy PIP zaprezentowali podczas posiedzenia Rady Ochrony Pracy wyniki kontroli w 226 podmiotach leczniczych.

PIP ujawniła przypadki świadczenia pracy przez pracowników medycznych po 14, 16, a nawet 24 godz. na dobę, bez wymaganego odpoczynku. "Stwierdzono również przypadki niezapewniania pracownikom pełniącym dyżury medyczne co najmniej 11 godzinnego, nieprzerwanego odpoczynku po zakończeniu dyżuru" - zaznaczono w raporcie.

2017-08-25 09:11Ksiądz profesor Stanisław Warzeszak nie żyje

24 sierpnia br zmarł nagle Ksiądz Profesor Stanisław Warzeszak, były Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia. Przez wiele lat nasz Duchowy Przewodnik, umacniał nas swoją wiarą i mądrością.
Wybitny uczony a jednocześnie skromny Człowiek i Duszpasterz.
Odszedł nagle w wieku 59 lat.
Będzie nam Go bardzo brakowało...
Niech Bóg, który tak nagle odwołał Go do siebie okaże Mu swoje Miłosierdzie