Ochman: Ochrona zdrowia to stajnia Augiasza

Ochman: Ochrona zdrowia to stajnia Augiasza - czytaj

RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO O ZDROWIU

RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO O ZDROWIU - czytaj

XXV Jubileuszowy Kongres Unii Uzdrowisk Polskich rozpoczął obrady w Ciechocinku

XXV Jubileuszowy Kongres Unii Uzdrowisk Polskich rozpoczął obrady w Ciechocinku - czytaj

W Częstochowie obradowały  Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Krajowa Sekcja Służby Zdrowia.

W Częstochowie obradowały Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Krajowa Sekcja Służby Zdrowia. - czytaj

Życzenia

Życzenia - czytaj

Pamiętajmy o Profesorze

Pamiętajmy o Profesorze - czytaj

Okupacja starostwa powiatowego w Kwidzynie

Okupacja starostwa powiatowego w Kwidzynie - czytaj

2016-06-22 15:12Komunikat po posiedzeniu Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia 21 czerwca 2016 r.

21 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Tematem obrad był przedstawiony przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła wstępny projekt ustawy regulującej minimalne wynagrodzenia zasadnicze pracowników medycznych podmiotów leczniczych. Strona pracodawców oraz NSZZ „Solidarność” i OPZZ uznali za zasadne prowadzenie przez Ministerstwo Zdrowia dalszych prac nad projektem przedmiotowej regulacji. Partnerzy społeczni wnioskują o prowadzenie prac legislacyjnych bez zbędnej zwłoki. Forum Związków Zawodowych wstrzymało się od głosu i zapowiedziało zgłoszenie swojego stanowiska co do trybu prowadzenia prac nad tym projektem w terminie późniejszym.

2016-06-14 10:11Ochman: Ochrona zdrowia to stajnia Augiasza

Dzisiaj poza lekarzami reszta ma poczucie głębokiej niesprawiedliwości społecznej. To skutek, że od wielu lat żaden rząd nie znalazł sposobu na rozwiązanie problemu służby zdrowia. Ostatnie podwyżki dla całej służby zdrowia były za prof. Regligi - mówiła w programie "Minęła 20" na TVP INFO Maria Ochman, szefowa Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność". W sobotnim programie udział wzięły również Dorota Gardias, szefowa Forum Związków Zawodowych oraz Anna Banaszewska z Polskiej Federacji Szpitali.

Mówiąc o zarobkach Maria Ochman stwierdziła, że to jest problem całego środowiska medycznego. - Nawet w obrębie grup zawodowych są podziały i ogromne dysproporcje. Czego przykładem są np. zarobki wielu pielęgniarek z CZD. Niektóre zarabiają tyle, że inne pielęgniarki mogą o tym tylko pomarzyć.

Rozmówczynie zgodnie stwierdziły, że jeśli ten rząd chce być rządem dobrej zmiany, musi zauważyć wszystkich pracowników i musi z nimi rozmawiać. A nie grać na czas i pozorować negocjacje.

Ochman przypomniała, że Rząd przyjął ustawę powstrzymującą sprzedaż szpitali, bo komercjalizacji nie da się cofnąć. Natomiast oceniając skalę problemów ochrony zdrowia powiedziała, że ktoś kto uporządkuje tę stajnię Augiasza, powinien dostać polskiego Nobla.

Oceniając sposób funkcjonowania placówek zdrowia po komercjalizacji przewodnciząca Ochman powiedziała: - Szpital dzisiaj nie jest szpitalem, to miejsce gdzie się spotyka 17 zewnętrznych firm, które działają – nie kooperują – ale działają na swój zysk. Dodała też że mamy lekarzy na kontraktach, których pensje owiane są tajemnicą, a głównie udział tych pensji w kosztach szpitali jest najważneijszy.

Całą audycję można obejrzeć tutaj>>>

Źródło:http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/w-mediach/item/13376-ochman-ochrona-zdrowia-to-stajnia-augiasza

 

2016-06-09 11:16Rada Dialogu Społecznego o problemach pielęgniarek i płacy minimalnej

Problemy służby zdrowia, w tym protest pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka, opiniowanie aktów prawnych przez partnerów społecznych oraz analiza Banku Światowego dotycząca płacy minimalnej w Polsce i Europie były tematami obrad  Posiedzenia Rady Dialogu Społecznego 8 czerwca 2016 r. Uczestniczył w nim Prezydent RP Andrzej Duda, a posiedzeniu przewodniczył Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” i szef RDS.

Przedstawiając informację na temat planowanych zmian systemu wynagrodzeń w służbie zdrowia minister Konstanty Radziwiłł mówił o projekcie ustawy o działalności leczniczej, która przewiduje m.in., że kategorie zawodowe pracowników służby zdrowia miały być określone w oparciu o ich wykształcenie i specjalizację. Kierownictwo placówek i związki zawodowe miałyby na tym etapie określać wspólnie wzrost wynagrodzeń.

Minister potwierdził realizację podwyżek dla pielęgniarek wynegocjowaną w porozumieniu z 23 września ubr. (tzw. 4 razy 400 zł), zapisaną w rozporządzeniu z października 2015 r., a nazywanym umownie rozporządzeniem Mariana Zembali (ówczesnego ministra zdrowia z ramienia PO). Wyraził nadzieję na zakończenie strajku pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka, mimo dopisywania przez nie kolejnych postulatów do wynegocjowanych kolejnych porozumień. Przypomniał jednocześnie, że średnie wynagrodzenia pielęgniarek w CZD wynoszą 4800 zł. Tylko 6 proc. z nich zarabia poniżej 3 tys. zł zaś 17 proc. ponad 6 tys. zł brutto.

Piotr Duda podkreślił znaczenie systemowego rozwiązania problemów służby zdrowia. Zaznaczył, że problem pielęgniarek nie jest jedyny. Wskazał też na problem innych grup zawodowych wynikający z rozporządzenia ministra Zembali z października ubr., które nie dopuszcza innych grup zawodowych do negocjacji płacowych.

2016-06-08 13:13RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO O ZDROWIU

W Warszawie, w Centrum Dialogu Społecznego rozpoczęło się plenarne posiedzenie poświęcone głównie sprawom wynagrodzeń pracowników służby zdrowia a także stanu dialogu społecznego w Polsce.

W posiedzeniu uczestniczy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

 

2016-06-03 14:10XXV Jubileuszowy Kongres Unii Uzdrowisk Polskich rozpoczął obrady w Ciechocinku

W 180 rocznicę powstania Uzdrowiska Ciechocinek, właśnie w tym mieście rozpoczęły się dwudniowe obrady Kongresu Unii Uzdrowisk Polskich.
W spotkaniu uczestniczą-obok przedstawicieli polskich gmin uzdrowiskowych oraz sanatoriów także samorządowcy, przedstawiciele ZUS i NFZ, goście z zagranicznych uzdrowisk oraz media.
Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia została wyróżniona przez Unię Uzdrowisk Polskich Statuetką Asklepiosa za wkład w rozwój lecznictwa uzdrowiskowego.

2016-05-24 13:17W Częstochowie obradowały Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Krajowa Sekcja Służby Zdrowia.

Jak co roku Sekcja i Sekretariat spotkały się w Częstochowie. Członkowie naszych struktur wzięli udział w 92 Pielgrzymce Służby Zdrowia na Jasną Górę.

W dniu 21 maja odbyło się wspólne posiedzenie Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Krajowej Sekcji Służby Zdrowia. Jako gość w obradach uczestniczył p.o. prezesa NFZ Andrzej Jacyna. Omówiono aktualną sytuację w obszarze ochrony zdrowia. Zebrani negatywnie ocenili tempo reform mających na celu poprawę systemu opieki zdrowotnej. Szczególnie brak realizacji przedwyborczych zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości w sprawie powstrzymania procesów prywatyzacyjnych szpitali. Za zapowiedziami ministra Radziwiłła nie poszły działania i obserwujemy dziś radykalne przyspieszenie wyprzedaży udziałów przez samorządy terytorialne. Szczególne nasilenie sprzedaży szpitali prywatnemu kapitałowi występuje w województwie śląskim m.in. placówek w Siewierzu i Goczałkowicach a także w Ustroniu.

Sprzedano udziały w szpitalu w Kwidzynie i z informacji napływających z kraju szykowane są kolejne wyprzedaże majątku narodowego.

Tymczasem prace nad zmianami w ustawie o działalności leczniczej przebiegają w żółwim tempie.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich naszych struktur terytorialnych o niezwłoczne informowanie nas o planowanych lub już dokonanych zmianach własnościowych szpitali.

Niestety brak jest również konkretnych propozycji i podjęcia rzetelnych negocjacji w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla WSZYSTKICH grup zawodowych w naszej branży. Ministerstwo lekceważy narastające niezadowolenie pracowników i największe starania ( w tym finansowe) kieruje w stronę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej- jak wiemy w większości prywatnych praktyk.

Pomimo zapowiedzi resortu wciąż nie rozpoczęły się prace nad powrotem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w struktury Ministerstwa Zdrowia. Pomimo wspólnych deklaracji i stanowisk brak determinacji(???) do zmiany obecnej ustawy.

Rada Sekretariatu zajęła w powyższych sprawach Stanowisko, które zostanie przesłane do najwyższych władz państwowych. Apelujemy w nim m.in. o realizację programu wyborczego PiS dla służby zdrowia oraz realizacji postulatów pracowniczych.

Na czerwiec planowane jest spotkanie Rady Krajowej Sekcji Służby Zdrowia i Konwentu Przewodniczących i podjęcie dalszych działań.

Niepokój budzi fakt iż kluczowe decyzje, w tym również pracownicze, Ministerstwo Zdrowia podejmuje poza instytucjami dialogu społecznego- ostatnio mieliśmy próbę zablokowania wejścia w życie Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty poprzez tzw inicjatywę poselską. Skonsolidowanie działanie większości środowisk pracowniczych oraz interwencje u najwyższych uczestników życia politycznego powstrzymały prace nad nowelizacją.

Niestety, sześć miesięcy rządów ministra Radziwiłła obie Rady oceniły jako czas bezpowrotnych szkodliwych zmian i niespełnionych obietnic wyborczych.  

(Stanowisko publikujemy poniżej)