100- lecie NIEPODLEGŁOŚCI

100- lecie NIEPODLEGŁOŚCI - czytaj

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI - czytaj

Święto Ratowników

Święto Ratowników - czytaj

Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę podwyżkową dotyczącą pracowników służby zdrowia

Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę podwyżkową dotyczącą pracowników służby zdrowia - czytaj

Ewa Jakimowicz Przewodniczącą Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia we Wrocławiu

Ewa Jakimowicz Przewodniczącą Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia we Wrocławiu - czytaj

W Krynicy drugi dzień Forum Ekonomicznego

W Krynicy drugi dzień Forum Ekonomicznego - czytaj

Spotkanie premiera ze związkowcami z władzami NSZZ „Solidarność”.

Spotkanie premiera ze związkowcami z władzami NSZZ „Solidarność”. - czytaj

2018-12-03 12:42MZ skierowało do konsultacji projekt dotyczący podwyżek w ratownictwie

Jak już informowaliśmy, Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt realizujący zapisy porozumienia zawartego we wrześniu z Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ "Solidarność".

W pierwszych tygodniach września br. ratownicy zapowiadali na październik "dni bez ratowników", których efektem miały być braki w obsadach m.in. zespołów ratownictwa, oddziałów i karetek transportowych.

Porozumienie zawarte 24 września br. dotyczyło wprowadzenia średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia dla ratownika medycznego, wykonującego ten zawód w zespole ratownictwa medycznego oraz w lecznictwie szpitalnym, dyspozytora medycznego i pielęgniarki Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego, wykonującej zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy. Ustalono m.in., że od stycznia przyszłego roku zarobki ratowników wzrosną o 400 zł brutto.

W związku z porozumieniem, konieczne okazało się znowelizowanie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Jego projekt trafił teraz do konsultacji.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że minister zdrowia zobowiązany został do przygotowania regulacji mających na celu zapewnienie ratownikom medycznym w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, ratownikom medycznym oraz dyspozytorom medycznym w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, a także ratownikom medycznym oraz pielęgniarek systemu państwowego ratownictwa medycznego w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy, średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 1,2 tys. zł w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Resort zaznaczył jednocześnie, że obowiązujące rozporządzenie zawiera okresowe rozwiązanie dotyczące przyznania dodatku dla ratowników medycznych w wysokości 400 zł miesięcznie, za okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz 800 zł miesięcznie, za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w tym składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

W lipcu ubiegłego roku zawarto porozumienie między Ministerstwem Zdrowia a ratownikami medycznymi, które zakładało m.in. średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia - wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat - o 400 zł od 1 lipca 2017 r. oraz o kolejne 400 zł od 1 stycznia 2018 r. Porozumienie zawarto w reakcji na akcję ratowników, w której ramach najpierw oflagowali budynki, potem wozili wszystkich pacjentów na sygnale, aż w końcu zorganizowali protesty w wielu miastach.

Ministerstwo Zdrowia akcentuje, że ratownictwo jest sprawą priorytetową dla resortu. Przejawem tego, jak podnosi MZ, jest m.in. ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która przywróciła odpowiedzialność za ratownictwo medyczne i ratowanie ludzkiego życia organom państwowym. Według MZ o tym, jak ważne dla systemu ochrony zdrowia i resortu zdrowia jest ratownictwo świadczy także m.in. wzrost nakładów na nie.

Źródło:http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/MZ-skierowalo-do-konsultacji-projekt-dotyczacy-podwyzek-w-ratownictwie,189849,1.html

2018-11-09 14:33100- lecie NIEPODLEGŁOŚCI

Wszystkim, dla których Polska jest Wartością najcenniejszą, życzę Radosnego Świętowania.

Dbajmy wspólnie o to Dziedzictwo, któremu na imię Polska.

Pamiętajmy o naszych wspólnych korzeniach – o słowach, które są historią, obecnością i przyszłością – Bóg, Honor i Ojczyzna.

Niech nasze dzieci i wnuki będą z nas kiedyś tak dumne jak my jesteśmy z Ojców Niepodległej.

2018-11-05 13:33Stanowisko nr 6 XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” ws. sytuacji w polskiej służbie zdrowia

Poniżej publikujemy tekst Stanowiska które zostało przygotowane przez Delegatów naszej branży na XXIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” który odbył się w dniach 25-26.10.2018 r.

Dziękujemy za przyjęcie i przegłosowanie dokumentu wszystkim Delegatkom i Delegatom.

2018-10-31 13:04ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI

W nadchodzące Święta pamiętajmy o naszych Zmarłych.

Pamiętajmy o Koleżankach i Kolegach – pracownikach służby zdrowia, członkach naszego Sekretariatu. Wspomnijmy ich z zadumą i otoczmy szczególnie modlitwą w Dzień Zaduszny

2018-10-13 16:24Święto Ratowników

Wszystkim Ratowniczkom i Ratownikom w Dniu Ich Święta życzymy aby każda interwencja ratująca ludzkie życie była sukcesem. Życzymy, by za swoją odpowiedzialną pracę byli otoczeni wdzięcznością pacjentów i właściwie doceniani przez pracodawców.
Koleżanki i Koledzy! Niech Święty Gerard, Wasz Patron towarzyszy Wam i wspiera w każdej godzinie Waszej pracy!

2018-10-12 15:38Nowelizacja Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia … została opublikowana w Dzienniku Ustaw

Prosimy o zapoznanie się z Ustawą która została podpisana w dniu 04.10.2018 r. przez Prezydenta.

Zgodnie z przepisami po 2 tygodniach od opublikowania w Dzienniku Ustaw wchodzi ona w życie.

Link do Ustawy:http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1942/1