Strona główna

niezależny samorządny związek zawodowy „Solidarność” powołany
w Polsce w wyniku protestu robotniczego i utworzony na podstawie porozumienia zawartego dnia 31 sierpnia 1980 r. w gdańsku pomiędzy międzyzakładowym komitetem strajkowym a komisją rządową, opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków związku oraz realizacji
ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.

MOZ POiW w Toruniu

Ciekawe obrazy

023-owiatowa solidarno-023.jpg