„Polsko-niemiecka wymiana na temat warunków pracy w branży transportu drogowego w regionie przygranicznym”

 Kolejne spotkanie niemieckiego związku zawodowego Ver.di oraz NSZZ „Solidarnośc” pod nazwą: „Deutsch-polnischer Austausch zu Arbeitsbedingungen in der Grenzregion im Verkehrsbereich“ / „Polsko-niemiecka wymiana na temat warunków pracy w branży transportu drogowego w regionie przygranicznym” odbyło się w dniu 15.11.2013r. (piątek) we Frankfurcie nad Odrą.

      KSTD reprezentowana była przez organizacje: PEKAES SA Słubice (Andrzej Grontkowski- Przewodniczący i Hanna Sobolewska - Członek Komisji Zakładowej) , Raben Transport (Michalak Tomasz- Przewodniczący) i Organizację Terenową Kierowców Zawodowych (Florian Rogoziński- Skarbnik).

Podczas spotkania podsumowano 2013 rok – pełen owocnej współpracy, w szczególności w zakresie szerzenia wiedzy o organizacjach związkowych, o prawach pracowniczych oraz sposobach pozyskiwania nowych członków  do związku.

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, zorganizowano wydarzenie w ramach szerszej akcji ETF – European Workers Transport Federation – Europejska Federacja Pracowników Transportu) - polegającą na rozdawaniu ulotek na wybranych przygranicznych parkingach. Po raz pierwszy została rozdawana ankieta (anonimowa) dla kierowców, która przede wszystkim miała na celu uświadomić zainteresowanych kierowców o przysługujących im prawach, pozycję negocjacyjną u Pracodawcy oraz gdzie i do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc aby aktualną niekorzystną sytuację poprawić. Ponadto poprzez ankietę chcemy zebrać informacje w jak wielu firmach transportowych można założyć organizację związkową oraz jak dużo jest kierowców dla których jedynym sposobem przystąpienia do Związku są struktury ogólnokrajowe lub terytorialne.

Przedstawiciel  strony niemieckiej Holger Roessler  z  Ver.di , poinformowali nas o swoich osiągnięciach przy współpracy z KOWA - Biuro Współpracy Świata Pracy i Gospodarki  m. in. w wypracowaniu porozumienia z berlińskimi zakładami komunikacji miejskiej w sprawie podwyżek na lata 2014, 2015 oraz plan stopniowego dalszego podwyższania wynagrodzeń – proces negocjacji trwał blisko rok.  

Przygotowaliśmy także terminarz spotkań oraz akcji na rok następny, w chwili obecnej jednąz najważniejszych spraw jest, aby kierowcy wstępowali do związku zawodowego  „Solidarności” –a dla aktualnych członków „S” którzy podejmą pracę na terenie Niemiec mieli ułatwione  wstępowanie do Związku Zawodowego Ver.di.

 W jedności Siła!

Pozdrawiam

Tomasz Michalak

Przewodniczący KZ NSZZ „S”

w Raben Transport Sp. z o.o.