Konferencja otwierająca projekt „TransFair” 2020

W dniach 19 – 21 lutego 2020 roku odbyła się konferencja otwierająca projekt „TransFair”- Droga do przejrzystych i uczciwych wynagrodzeń oraz warunków pracy w sektorze transportu.

Spotkanie odbyło się w budynku Austriackiego zw. zawodowego Vida w Wiedniu.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele związków z Czech, Słowenii, Belgii, Austrii, Niemiec i Polski oraz przedstawiciel ETF.

 Oprócz tematów wiodących takich jak „minimalne wynagrodzenie oraz przepisów dotyczących delegowania pracowników w transporcie międzynarodowym”, trzy specyficzne problemy sektora międzynarodowego transportu drogowego;

• zatrudnienie obywateli państw trzecich,

• rekrutacja pracowników za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej,

• firm zwanych powszechnie jako „letter-box” skrzynkami na listy.

ZDJĘCIA