Pracownicy delegowani bliżej sprawiedliwych wynagrodzeń.

19 marca wieczorem Komisja Europejska, Rada UE oraz przedstawiciele Parlamentu Europejskiego w ramach tzw. mechanizmu trialogu osiągnęły konsensus co do zmian w dyrektywie o pracownikach delegowanych.

Czytaj więcej na STRONIE KK  oraz na STRONIE