Potrzebna wysokiej jakości oferta szkoleniowa dla kobiet w sektorze transportu.

O możliwościach  poprawy sytuacji kobiet w sektorze transportu poprzez skierowanie do nich przy wsparciu związków zawodowych odpowiedniej jakości szkoleń w miejscu pracy dyskutowano na konferencji w Sofii.

Czytaj więcej na STRONIE KK