OGRANICZANIA W RUCHU

Przypominamy, że od 25 maja 2017 roku w Niemczech są bezwzględnie egzekwowane obowiązujące przepisy dotyczące zakazu odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu (45 godzin) i karach z nich wynikających.

Za złamanie tego przepisu przewidziano grzywny w wysokości:
• dla kierowcy - 60 euro za każdą godzinę,
• dla przewoźnika - 180 euro za godzinę.
Identyczne kary za odbiór regularnego odpoczynku tygodniowego w kabinie pojazdu obowiązują już we Francji i Belgii.
Przypomina również o wakacyjnych ograniczeniach ruchu na terytorium Polski. Zakaz będzie obowiązywał dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, na obszarze całego kraju od piątku 30 czerwca br. tj. od ostatniego piątku czerwca do niedzieli 27 sierpnia br.
w następujących dniach i godzinach:
• Od 18:00 do 22:00 w piątki,
• Od   8:00 do 14:00 w soboty,
• Od   8:00 do 22:00 w niedziele,
   dodatkowo;
• 14 sierpnia 2017 roku od godziny 18:00 do godziny 22:00,
• 15 sierpnia 2017 roku od godziny 8:00 do godziny 22:00.
Jednocześnie przypominamy, że w okresie obowiązywania zakazów ruchu możliwy
 jest przejazd po polskich drogach pojazdów powyżej 12 ton.

Dotyczy to m.in.;

1. pojazdów powracających z zagranicy, w celu zakończenia przewozu drogowego 
    lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Polski.
 
2. do pojazdów, które wjechały na terytorium Polski poza terminami lub godzinami
    obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy
    oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Polski.

3. pojazdów przewożących artykuły szybko psujące się i środki spożywcze
    stanowiące znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni
    ładunkowej.

4. pojazdów używanych w transporcie kombinowanym.

5. pojazdów używanych do przewozu lekarstw i środków medycznych.

6. pojazdów przeznaczonych do przewozu żywych zwierząt.