Posiedzenie grupy roboczej Komitetu Sterującego oraz sesja plenarna Sekcji Transportu Drogowego ETF.

W dniach 7-8 września 2016 roku w siedzibie ETF (Europejskiej Federacji Pracowników Transportu) w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej Komitetu Sterującego oraz sesja plenarna Sekcji Transportu Drogowego ETF. W spotkaniu uczestniczyły wszystkie związki transportowe z europy zachodniej, centralnej i wschodniej afiliowane w ETF.
    Polski związek zawodowy reprezentowany był przez przedstawicieli Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” Tadeusza Kucharskiego – Przewodniczącego oraz Tomasza Michalaka – Zastępcy Przewodniczącego.
    Posiedzenie rozpoczęło się od przyjęcia raportu z poprzedniego posiedzenia Sekcji, które odbyło się w marcu i pełnej akceptacji stanowczego stanowiska ETF wystosowanego do KE w sprawie płacy minimalnej, pracowników delegowanych i przeciw dalszej liberalizacji przepisów w transporcie drogowym.
Kluczowe tematy omawiane podczas sesji to: płaca minimalna w Niemczech i Francji, ankieta przeprowadzana przez Komisję Europejską dotyczącą efektów wdrożenia rozporządzeń 1071/2009.

 i 1072/2009, mówiących m.in. o dostępie do zawodu przewoźnika i dostępie do rynku, kabotażu oraz firm typu „skrzynki pocztowe”.
Podczas prac Sekcji Transportu omówiona została strategia działania na najbliższe miesiące, promowanie zawodu kierowcy i przedstawianie realnych warunków wykonywania tego zawodu. Przyjęty został regulamin oraz główne tematy, które omawiane będą na przyszłoroczny Kongresie ETF.
Drugiego dnia obrad gościem specjalnym była pani Alicja Hubner z DG Move. Przedstawiła stanowiska departamentu do rozporządzenia 561/2006, dotyczące pracowników delegowanych, kabotażu, opłat drogowych – systemu elektronicznych opłat oraz Eurowiniet, a także nowego inteligentnego tachografu tzw. „smart tachograph”.
    Poruszono także temat pojazdów autonomicznych, dzisiaj jest to jeszcze daleka przyszłość, co nie oznacza zaawansowanych prac nad tego typu pojazdami. Trwają testy takich producentów jak Mercedes oraz Scania pojazdów ciężarowych oraz autobusów i busów dla komunikacji miejskiej. Stanowisko związku jest w tej kwestii jasne, żadna maszyna nie zastąpi w pełni człowieka.
    Tadeusz Kucharski podkreślił fakt, że trzy największe centrale związkowe wraz z niemieckim związkiem DGB podpiszą w Gdańsku na spotkaniu w dniach 23/24 września 2016 wspólny dokument popierający płacę minimalną w Niemczech.
Jak łatwo zauważyć, działania związków zawodowych oraz rządów państw członkowskich europy wschodniej są przeciwstawne, o czym może świadczyć „żółta karta” wystosowana do KE podpisana także przez Polski Rząd.
    W najbliższym półroczu będą trwały negocjacje na linii ETF – KE – IRU (IRU wiązek transportowy pracodawców), jeżeli przebieg rozmów będzie wyglądał jak dotychczas, czyli brak zrozumienia urzędników Komisji Europejskiej i arogancja pracodawców to jest wysoce prawdopodobne, że dojdzie do szeregu manifestacji pracowników transportu w Brukseli na co już dziś przedstawiciele wszystkich związków transportowych obecnych na posiedzeniu wyrazili gotowość i determinację.