Konferencja ITF

W dniach 12-13.02.2015 r. odbyła się w Tallinnie konferencja ITF (International Workers Transport Federation – Światowa Federacja Pracowników Transportu) Transportu Drogowego poświęcona wymianie doświadczeń, umiejętności oraz celów dla Organizacji Związkowych z Centralnej i Wschodniej Europy.
Wśród zgromadzonych na tym wydarzeniu oprócz organizatorów tj, Estoński związek EAKL obecni byli także przedstawiciele z Łotwy, Litwy, Bułgarii oraz z Polski (Tomasz Michalak – Zastępca Przewodniczącego Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” oraz Florian Rogorzyński – Skarbnik KSTD „S”).
Prezentację aktualnego stanu branży przeprowadziła Janina Malinovska, reprezentant z ramienia ITF oraz moderator spotkania.
Podczas konferencji przedstawiona została aktualna sytuacja w poszczególnych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji jakie mają miejsce na granicach, gdzie nadal dokonywane są odprawy (UE – Rosja), gdzie kierowcy ciężarówek w warunkach urągających ludzkim prawom do egzystencji muszą przebywać. Pozbawieni podstawowego zaplecza (jak choćby toalet)  spędzają czas w wielodniowych kolejkach, których powodem są skomplikowane przepisy celne, lenistwo urzędników oraz częstokroć korupcja tych urzędników po stronie wschodniej.

Dla porównania, została zaprezentowana sytuacja w Zachodniej Afryce, gdzie także kierowcy oczekują w długich kolejkach, gdzie warunki zdecydowanie odbiegają od znanych nam „cywilizowanych”, a mimo wszystko tamtejsi kierowcy zrzeszają się bardziej w związki zawodowe, podejmują wspólne działania na rzecz poprawy warunków pracy, w których przyszło im egzystować.
Na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie przedstawicieli Bułgarskich związków zawodowych, którzy w konkretny i dobitny sposób przedstawili sytuacje, problemy które spotykają członków związków oraz oczekiwane rezultaty. Bułgarscy kierowcy oczekują godnej płacy za pracę, którą wykonują, traktowania ich z godnością, regulacji w systemie czasu pracy. Z pewną dozą zazdrości postrzegają aktualne warunki pracy polskich kierowców (choć wiemy, że do zachodnich standardów jeszcze spora droga), np. umowy o pracę; płaca minimalna dwa razy wyższa niż bułgarska, świadczenia takie jak diety.
Podczas dyskusji doszliśmy do wniosku, że choć często mamy podstawy do złożenia pozwu do sądu pracy, lepszym pomysłem może okazać się zmuszenie pracodawców do wypłaty zaległych świadczeń poprzez zorganizowane akcji na poziomie lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. Działania  takie mają na celu pozbawienie nieuczciwych pracodawców woli walki przed sądami pracy. Zbyt często zdarza się, że celowo łamią przepisy, generując oszczędności na pracownikach. Posiadają często sztab prawników i wizja rozpraw sądowych nie wywołuje u nich strachu.
Ciekawy punkt widzenia zaprezentowany został przez ITF na przykładzie Australii, gdzie związki przestały negocjować z pracodawcami (firmy transportowe/ spedycyjne) a zaczęły z prawdziwymi graczami, tj. klientami, okazało się, że w Australii karty rozdaje Wall-Mart, więc związki zaczęły negocjować z tym największym graczem. Negocjacje okazały się udane, płace wzrosły.
W wyniku dyskusji wspólnie doszliśmy do tego, że najlepszymi rozwiązaniami aktualnych wspólnych problemów będą następujące rozwiązania: rekrutacja, dzielenie się informacją, stworzenie europejskiej bazy danych o aktach prawnych w tym lokalnych przepisów, stała obserwacja pracodawców, walka z agencjami pracy, napór na lokalne władze przeciwdziałając zatrudnieniu pracownikom z poza UE, podnoszenie wizerunku związku zawodowego, tworzenie, publikowanie oraz rozpowszechnianie ulotek, broszurek także w obcych językach, przekazywanie informacji o złych pracodawcach, a także o sposobach na podpisanie dobrej umowy o pracę/ dobrego porozumienia      z pracodawcą/ najczęstszymi pułapkami.
Zgromadzeni podczas konferencji wyznaczyli sobie twarde cele:
1.    Podwyższenie uzwiązkowienia w zakładach pracy/ zwiększenie liczebności związku.
2.    Podwyższenie zarobków.
3.    Podwyższenie standardów pracy.
Wszystkie powyższe cele wchodzą w skład znanego już hasła w środowisku transportowym „STOP SOCIAL DUMPING!”
Przygotowany został plan, sposoby jego realizacji, cele do osiągnięcia oraz czas jaki pozostał do jego spełnienia.
Teraz czas na działanie, do pracy!

Tomasz Michalak
V-ce President KSTD „S”