Plenarne posiedzenie sektorowej komisji dialogu społecznego branży transportu drogowego.

Bruksela, 25 kwietnia 2014r.
W dniu 25.04.2014r. odbyło się kolejne plenarne posiedzenie sektorowej komisji  dialogu społecznego branży transportu drogowego.
Posiedzenie miało charakter trójstronny – byli przedstawiciele parlamentu europejskiego, przedstawiciele pracodawców – IRU oraz przedstawiciele pracowników – ETF, w tym reprezentacja z Polski – Tadeusz Kucharski Przewodniczący KSTD NSZZ  „Solidarność” oraz Tomasz Michalak Przewodniczący KZ NSZZ „S” w Raben Transport Sp. z o.o.

Główne zagadnienia omawiane podczas spotkania to: zaniżanie standardów socjalnych przez Pracodawców, szkolenia kierowców – podstawowe oraz okresowe, kabotaż – czyli przewóz towaru po danym kraju przez obcego przewoźnika. Przedstawiony został także obszerny raport Komisji Europejskiej dotyczący Europejskiego rynku transportowego.
Wielokrotne uderzanie głową w mur w końcu przynosi efekty, choć trwa to bardzo długo. W pierwszej kolejności argumenty trafiają do strony parlamentarnej, następnie do strony pracodawców – dla przykładu podczas posiedzenia usłyszeliśmy, że reprezentanci pracodawców słyszeli jakieś plotki co do „social dumpingu” – zaniżania standardów socjalnych. Jak wszyscy wiemy standardy zaniżane są z powodu braku środków na hotele, strzeżone parkingi, na dietę na przyzwoitym poziomie aby móc wyżywić się w trasie, prysznice, toalety. Wielkokrotne spędzanie odpoczynków tygodniowych w kabinie bez zjazdu do domu także jest traktowane jako pogwałcenie praw kierowców. Dla przykładu strona francuska zaproponowała projekt ogromnych kary finansowych dla przewoźnika, który nie ściągnie kierowcy do domu na regularny odpoczynek tygodniowy lub nie zapewni odpoczynku w hotelu.
Pomimo różnic zdań w wielu zagadnieniach, strona społeczna – pracownicy  (ETF) i pracodawcy (IRU) wystosowali wspólne stanowisko do  Simi Kallas’s  Vice Prezydenta/ Komisarza Parlamentu Europejskiego odpowiedzialnego za transport w sprawie rewizji dyrektyw 1071/2009 oraz 1072/2009 – dotyczących zasad wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. W wielu krajach te dyrektywy nadal nie zostały  przyjęte a od dawna obowiązują.
Plenarne posiedzenia sektorowej komisji dialogu społecznego są prezentacją siły, europarlamentarzyści przyglądają się jak liczne reprezentacje przyjeżdżają i jakie stawiają pytania, jakich używają argumentów i jak potrafią bronić swoich racji. Po spotkaniu rozpoczęła się wymiana korespondencji, pism, prezentacji i notatek pomiędzy ETF-IRU i Komisją Europejską. Na efekty będziemy musieli zaczekać do jesieni na nowy skład Europarlamentu.