Międzynarodowy tydzień akcji !!!

W dniach 7– 13 października na całym świecie pracownicy transportu zrzeszeni w ITF i ETF zademonstrują swój sprzeciw przeciwko :

•    Bezrobociu wśród młodzieży
•    Zatrudnianiu na czarno
•    Brakowi pracy
•    Utratcie pracy
•    Umowom śmieciowym
•    Przemoc w pracy (mobbing)
•    Fikcyjnemu samozatrudnieniu
•    Socjalnemu dumpingowi
•    Nieuczciwej prywatyzacji
•    Przekupstwu i korupcji
•    Atakom na prawa związkowe
•    Opóźnieniom na granicach
•    Zbyt krótkiemu czasowi odpoczynku
•    Zmęczeniu w wyniku długich godzin pracy
•    Nieuczciwej płacy

W dniu 11 października 2013 roku Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” wraz   z kolegami z Regionów Wielkopolska, Zielona Góra, Gorzowa Wlkp i Mazowsza oraz zaprzyjaźnionymi transportowcami z niemieckiego związku Ver.di  będziemy demonstrować nasze poparcie dla wyżej wymienionych postulatów. Będziemy informować kierowców , że są związki zawodowe, które walczą  o prawa kierowców do lepszego życia.
Że zorganizowani pracownicy mają lepiej bo tworzą siłę, której mają się bać nieuczciwi pracodawcy.
Będziemy demonstrować od rana (godz. 9.00) 11.10.2013 na granicy :parking Frankfurcie nad Odrą, godz. 10.00 terminal w  Świecku, ok. godz. 11.30 parking w  Mostkach i ok. godz. 12.30 na parking w  Poźrzadle.

Ulotka (english)