Spotkanie szefów sekretariatów branżowych

W dniu 8 stycznia 2015 roku szefowie sekretariatów branżowych oraz krajowych sekcji branżowych spotkali się na tradycyjnym opłatku w historycznej sali BHP.

Związkowcy wysłuchali informacji Piotra Dudy na temat działalności "Solidarności" w minionym roku. Szczególnie dużo uwagi przewodniczący poświęcił projektowi ustawy powołującej nową instytucję dialogu społecznego w miejsce komisji trójstronnej- radzie dialogu społecznego.

Projekt przygotowany przez ekspertów związkowych trzech największych central związkowych zakłada utworzenia funkcji rzecznika dialogu społecznego, nakłada na samorządy większą wagę do dialogu społecznego, oraz zakłada, że związki zawodowe nie będę tylko ciałem konsultacyjnym. - Chcemy, aby z nami uzgadniano sprawy dotyczące m.in. Kodeksu pracy, prawa pracy, ustawy o związkach zawodowych - podkreślał Duda - Konsultacje to za mało, nic z nich nie wynika, ponieważ w chwili obecnej nie mamy żadnych instrumentów nacisku na rząd.

Tadeusz Kucharski

Artykuł o dialogu społecznym:

Rząd włącza się do rozmów o nowej instytucji dialogu społecznego.