Oprogramowanie 4Trans

Od dłuższego czasu coraz więcej kierowców zgłasza zastrzeżenia co do sposobu i zgodnego z prawem rozliczania swojego czasu pracy przez pracodawców. Skutkuje to wzrastającą ilością pozwów do Sądów Pracy o wypłacenie zaległego, należnego wynagrodzenia. Największym problemem dla kierowców jest prawidłowe wyliczenie takich należności. Wynika to ze skomplikowanych przepisów dotyczących rozliczania czasu pracy kierowców w powiązaniuz przepisami wynikającymi z Prawa Pracy.

 

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych członów Krajowa Sekcja Transportu Drogowego zwróciła się z prośbą do Sekretariatu Transportowców o zakup oprogramowania 4Trans. Zakup oprogramowania był możliwy tylko i wyłącznie dzięki całkowitemu sfinansowaniu zakupu oprogramowania przez Sekretariat Transportowców, ponieważ KSTD nie dysponuje własnymi środkami. Zakup serwera i wsparcie informatyczne umożliwiające dostęp do oprogramowania zawdzięczamy Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Raben Transport.

W ramach zakupu firma INELO wyłączny dystrybutor programu przeprowadził szkolenie z obsługii pełnego wykorzystania możliwości oprogramowania 4Trans.

Oprogramowanie 4Trans stosowane jest w pracy przez ITD, PIP, BAG czy Rumuńską Inspekcję Drogową (ISCTR).

Oprogramowanie 4Trans składa się z wielu modułów. Moduły zakupione przez KSTD to:

TachoScan® który jest zaawansowanym oprogramowaniem do pobierania, archiwizacji oraz kompleksowej analizy danych z wykresówek, kart kierowców oraz pamięci tachografów cyfrowych.

Rozliczenia to oprogramowanie służące do rozliczenia czasu pracy kierowców na podstawie danych z tachografów zgodnie z przepisami, oraz umożliwia wyliczenie wynagrodzenia na podstawie tego rozliczenia.

Aby wyliczyć należne kierowcy wynagrodzenie potrzebne są następujące dane obejmujące maksymalnie 3 lata wstecz od daty kiedy z takim roszczeniem występujemy:

-        dane dotyczące czasu pracy sczytane z karty kierowcy lub tarczek najlepiej w postaci elektronicznej.

-        w jakim systemie jest rozliczany czas pracy w Firmie (podstawowy, równoważny, zadaniowy)

-        wysokość wynagrodzenia podstawowego wraz z ewentualnymi aneksami.

-        wysokość ryczałtów i za co były wypłacane wraz z ewentualnymi aneksami (np. ryczałty za pracę w nocy lub nadgodziny, kwotowe czy godzinowe).

-        w jaki sposób były naliczane diety i czy w ogóle były wypłacane.

-        premie jeżeli były wypłacane to w jakiej wysokości i na jakich zasadach były wyliczane.

W chwili obecnej tworzymy zespół, który będzie zajmował się rozliczaniem czasu pracy kierowców dla danego typu umowy (w tym m.in. diet, ryczałtów za noclegi, należność za przepracowane nadgodziny itp.) Powołany zespół będzie dokonywał takich wyliczeń dla członków naszego związku, którzy potrzebują takiego wsparcia w dochodzeniu swoich roszczeń od pracodawcy przed wystąpieniem do Sądu Pracy.

Tadeusz Kucharski