Dokumenty wyborcze

Stosownie  do  postanowień  Uchwały  nr  3/10/2013  Rady  Krajowej  Sekcj Transportu  Drogowego  NSZZ  „Solidarność”  z  dnia  14  października  2013  r. informuję, że Sprawozdawczo -Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcj Transportu  Drogowego  NSZZ  „Solidarność”  odbędzie  się  w  dniu  26 maja 2014r w Warszawie w sali konferencyjnej Krajowego Sekretariatu Transportowców (Sekcja Krajowa Kolejarzy) ul. Wileńska 2/4 IV piętro.

Obrady rozpoczną się o godz. 11.00.

Dokumenty w załącznikach.

Zawiadomienie

Klucz wyborczy

Uchwała