Sprzeciw wobec modyfikowania dotychczasowych zasad dotyczących okresów odpoczynku

Warszawa, dnia 21.11.2018r.

Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury i Budownictwa

Szanowny Panie Muinistrze,

Rada Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ Solidarność wyraża swoje zaniepokojenie propozycją prezydencji austriackiej w zakresie możliwego kompromisu w zakresie Pakietu Mobilności. Wyrażam sprzeciw wobec modyfikowania dotychczasowych zasad dotyczących okresów odpoczynku oraz okresu rozliczeniowego w ramach którego odpoczynek tygodniowy winien być udzielony. Wydłużenie okresu z 2 do 4 tygodni  postrzegamy jako sprzeczne z elementarnym interesem pracownika. Nasz sprzeciw wzbudza także możliwość wprowadzania regulacji dopuszczających spędzanie przez  kierowcę odpoczynku tygodniowego oraz wyrównawczego odpoczynku tygodniowego w kabinie. 

 

W rzeczywistości: 

a)  kabina nigdy nie będzie większa niż 4m2 z czego 80% powierzchni jest zajmowane przez 

      deskę rozdzielczą, siedzenie kierowcy i pasażera, leżankę; 

b)   leżanka nigdy nie będzie szersza niż 80 cm; 

c) większość tych leżanek ma wycięcia umożliwiające regulację siedzenia pasażera 

      i kierowcy. 

d)   kabina nigdy nie będzie mieć urządzeń sanitarnych. 

e)   90% ciężarówek nie posiada klimatyzacji postojowej. 

f)  99% ciężarówek poruszających się po drogach Europy posiada silnik wewnątrz kabiny   pojazdu. 

Rozporządzenie 561/2006 pozwala już w obecnym stanie prawnym spędzić kierowcy 

12 pełnych dni w kabinie. Jeśli chodzi o umożliwienie kierowcom spania 

w bezpiecznych miejscach parkingowych - istnieje tak dotkliwy brak takich parkingów, 

że odstępstwo od dotychczasowych reguł  jest całkowicie bezpodstawne.

Zwracamy uwagę na fakt , że propozycja prezydencji austriackiej  jest sprzeczna z definicją odpoczynku przewidzianą w art. 4 (f),  Rozporządzenia 561/2006, w szczególności: „odpoczynek oznacza nieprzerwany okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem". Jeśli kierowca nie jest w stanie swobodnie spełnić tego warunku, cotygodniowy odpoczynek spędzony w kabinie winien być  traktowany jako czas pracy  a co za tym idzie musi zostać odjęty od tygodniowych harmonogramów pracy kierowców. Apelujemy zatem aby Ministerstwo Infrastruktury podczas dyskusji w Radzie, stało na stanowisku by utrzymać obecne przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku. Wprowadzenie w życie propozycji prezydencji austriackiej w tym obszarze   spowoduje wyłącznie zwiększenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz doprowadzi do licznych przyszłych spraw sądowych.

Z wyrazami szacunku 

za Radę Sekcji

Tadeusz Kucharski

Gerard Skroński

Minister Infrastruktury i Budownictwa

 Pismo Piotr Duda