Koronawirus: EKZZ wzywa do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom!

W reakcji na rozwijającą się epidemię wirusa COVID-19 Komitet Wykonawczy EKZZ wezwał pracodawców do stosowania wszelkich niezbędnych procedur by chronić zdrowie pracowników w miejscu pracy. Czytaj »

Pracownik i przedsiębiorca w obliczu koronawirusa

Zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa stawiają przed nami wszystkimi nowe wyzwania. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i przedsiębiorców. Czytaj »

Pocztowcy chcą więcej zarabiać

Czytaj »

Piotr Duda po videokonferencji:

Wiele proponowanych rozwiązań jest do zaakceptowania. Czas na szczegóły. Czytaj »

Umowa programowa zawarta pomiędzy NSZZ Solidarność a Prezydentem

Umowa programowa zawarta we wtorek 5 maja 2020 r. pomiędzy przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotrem Dudą, a prezydentem Andrzejem Dudą. Czytaj »

 

Negocjacje w Orange Polska zakończone. Umowa Społeczna podpisana

16 czerwca 2020 roku zakończyły się negocjacje w sprawie zmian w Umowie Społecznej na lata 2020 – 2021. OMPT NSZZ „Solidarność” wyraziła zgodę na wprowadzenie do Umowy zmian dotyczących zarówno wysokości planowanej na ten rok podwyżki płac jak i ilości osób, które mogą skorzystać z programu odejść dobrowolnych.

Nie będzie obniżki wynagrodzeń

Wczoraj, 16 czerwca br. w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej z Zarządem PP SA. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy zarządzający Pionem Sprzedaży, Pionem Kapitału Ludzkiego, Centrum Rachunkowości, prawnicy.

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Krajowej

Bogumił Nowicki, Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność, w imieniu Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej wystąpił z prośbą do Piotra Dudy Przewodniczącego Komisji Krajowej o pilną interwencje u Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy w sprawie katastrofalnej sytuacji w jakiej znalazła się Poczta Polska SA.

Zmiany w PUZP z dodatkowymi gwarancjami

Wczoraj, 4 czerwca 2020 r. przedstawiciele Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” reprezentujący pracowników zatrudnionych w Orange Polska podpisali Protokół dodatkowy nr 9 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Tym samym zakończyły się zainicjowane przez pracodawcę, trwające od marca br. trudne negocjacje, które dotyczyły nagród jubileuszowych i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny (ZFŚS).

Zdalne zebranie Rady Krajowego Sekretariatu Łączności

28 maja br. odbyło się w trybie zdalnym spotkanie Rady Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność. Zapoznano się z sytuacją pracowniczą u pracodawców objętych działaniem Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej i Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ Solidarność (KSPT).

Komisja Międzyzakładowa o PUZP i Umowie Społecznej

29 kwietnia odbyło się w trybie zdalnym spotkanie Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność”. Zostało ono zdominowanie trwającymi rozmowami ws. zmian w PUZP oraz w Umowie Społecznej.

„Dokonaliśmy tego przy wsparciu urzędującego Prezydenta…”. Ważny list Piotra Dudy do członków „S”

Dokonaliśmy tego przy wsparciu urzędującego Prezydenta, który wielokrotnie stawał po stronie Solidarności w sytuacjach konfliktowych i wspierał nasz Związek, gdy rząd Zjednoczonej Prawicy nie wywiązywał się ze swoich zobowiązań lub łamał zasady dialogu społecznego – pisze do członków Solidarności przewodniczący Związku Piotr Duda, wyliczając najważniejsze osiągnięcia będące realizacją postulatów „Solidarności” zapisanych w „Umowie programowej” z Andrzejem Dudą z 2015 roku.

Treść umowy programowej zawartej pomiędzy NSZZ Solidarność a Prezydentem RP Andrzejem Dudą

Utrzymanie wsparcia dla rodzin, ochrona miejsca pracy, wprowadzenie Dodatku Solidarnościowego, wsparcie ochrony zdrowia w ramach systemu publicznej służby zdrowia, walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wzmocnienie dialogu społecznego, kontynuacja reformy systemu emerytalnego, stanie na straży ochronnej funkcji prawa pracy – to tylko niektóre z punktów zapisanych w umowie programowej zawartej we wtorek 5 maja pomiędzy przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotrem Dudą, a prezydentem Andrzejem Dudą.

WTK – Rozmowa z Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej

Czy listonosze zastrajkują w czasie majowych wyborów, które rząd chce przeprowadzić korespondencyjnie?
Rozmowa z Bogumiłem Nowickim Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej na temat wyborów korespondencyjnych w kontekście pracowników PP.

Msza św. w intencji Pocztowców i ich Rodzin

Docierają do Nas prośby, aby w tym trudnym czasie zorganizować mszę świętą w intencji Pracowników Poczty Polskiej i Ich Rodzin. Na Wasze prośby odpowiedzieli Duszpasterze z Parafii Imienia NMP i Św. Bartłomieja z Piekar Śląskich, za co bardzo mocno dziękuję i zapraszam Wszystkich na transmisję Mszy Świętej na żywo w najbliższą niedzielę (29.03.2020r.) o godzinie 10.30, która będzie dostępna poprzez stronę Youtube na kanale Bazylika Piekary – tutaj