Koronawirus: EKZZ wzywa do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom!

W reakcji na rozwijającą się epidemię wirusa COVID-19 Komitet Wykonawczy EKZZ wezwał pracodawców do stosowania wszelkich niezbędnych procedur by chronić zdrowie pracowników w miejscu pracy. Czytaj »

Pracownik i przedsiębiorca w obliczu koronawirusa

Zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa stawiają przed nami wszystkimi nowe wyzwania. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i przedsiębiorców. Czytaj »

UNI publikuje zasady rokowań zbiorowych w celu wzmocnienia praw pracowników zdalnych

Gwałtowne rozprzestrzenianie się wirusa Covid-19 w ciągu ostatniego roku i późniejsze blokady przyspieszyły rozwój pracy zdalnej. Aby wesprzeć związki zawodowe na całym świecie, które negocjują warunki pracy w związku z tym rosnącym trendem, UNI Global Union wydała dziś kluczowe zasady wspierające prawa pracowników zdalnych. Czytaj »

Obniżyliśmy wiek emerytalny. Teraz czas na „Emerytury za staż”

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność podjęła decyzję o skorzystaniu z obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w temacie emerytur stażowych. Czytaj »

 

Obniżyliśmy wiek emerytalny. Teraz czas na „Emerytury za staż”

Od dzisiaj formalnie rusza obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Emerytura za staż”. Zgodnie z postanowieniem Marszałek Sejmu Elżbiety Witek z dniem 30 czerwca br., która przyjęła wniosek o utworzeniu „Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zmianie niektórych ustaw” – można formalnie rozpocząć akcję zbiórki podpisów po naszym projektem.

W piątek 18 czerwca Piotr Duda złożył u Marszałek Sejmu Elżbiety Witek projekt ustawy dotyczący emerytur stażowych. Na miejscu byli nasi dziennikarze.

– Złożyliśmy dziś na ręce pani Marszałek Sejmu wniosek, wraz z podpisami, pod inicjatywą obywatelską #emeryturazastaż. Teraz mamy dwa tygodnie na to, aby pani Marszałek ten wniosek przyjęła, zarejestrowała i jeżeli wszystko będzie dobrze, to od początku lipca będziemy prowadzić kampanie i zbierać podpisy, by zebrać ich ostateczną ilość. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, z końcem września wniosek powinniśmy mieć gotowy, wraz z podpisami, aby przekazać go do Sejmu – powiedział na wstępie briefingu prasowego, zorganizowanego na terenie Sejmu, Marek Lewandowski, rzecznik prasowy NSZZ „Solidarność”.

Manifestacja w Warszawie – 9 czerwca 2021 r.

Brak dialogu społecznego, łamanie praw pracowniczych i związkowych, zagrożenie utraty miejsc pracy oraz zagrożenie utraty bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej Kraju, to hasła zorganizowanej 9 czerwca br. przez Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność akcji protestacyjnej w Warszawie.

Odpowiedź właściciela na stanowisko RKSŁ NSZZ Solidarność

Poniżej publikujemy odpowiedź z Ministerstwa Aktywów Państwowych na stanowisko Rady Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność w sprawie finansowania straty Poczty Polskiej na usłudze powszechnej. Stanowisko to było wcześniej publikowane na naszych stronach internetowych.

Stanowisko Rady Krajowego Sekretariatu Łączności

Rada Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność na zebraniu w dniu 9 lutego br. przyjęła między innymi Stanowisko w sprawie finansowania straty Poczty Polskiej na usłudze powszechnej. Stanowisko to zostało przesłane do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz do Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina.

Podwyżki wynagrodzeń dla co najmniej 50% pracowników Orange Polska

W dniu 5 lutego bm. zakończyły się rozmowy płacowe na temat wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pracowników Orange Polska S.A. w roku 2021. Rozmowy podjęto z inicjatywy OMPT NSZZ „Solidarność”.

Stanowisko RKSŁ NSZZ Solidarność do Rządu RP

Na wczorajszym zdalnym zebraniu Rady Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność przyjęto między innymi Stanowisko ws. Projektu Architektury Sieci Logistycznej w Poczcie Polskiej SA.
Stanowisko to adresowane jest do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina.

Strajk w NexoTech zawieszony

Koleżanki i Koledzy
Pracownicy NexoTech S.A.

W dniu 9 listopada br. pracownicy NexoTech mieli możliwość wzięcia udziału w 2-godzinnym strajku, popierając żądanie wzrostu wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników Spółki o 650 zł.

Strajk w NexoTech SA

Działając w oparciu o Ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, wobec niespełnienia przez pracodawcę żądania podwyżek wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników NexoTech S.A. o 650 zł, z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r., Prezydium KM Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” ogłasza strajk w NexoTech S.A. wg. poniższego harmonogramu:

Negocjacje w Orange Polska zakończone. Umowa Społeczna podpisana

16 czerwca 2020 roku zakończyły się negocjacje w sprawie zmian w Umowie Społecznej na lata 2020 – 2021. OMPT NSZZ „Solidarność” wyraziła zgodę na wprowadzenie do Umowy zmian dotyczących zarówno wysokości planowanej na ten rok podwyżki płac jak i ilości osób, które mogą skorzystać z programu odejść dobrowolnych.