Dziś mamy: środę, 29 czerwca 2016r.

Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Aktualności

  < < < 5 marca br. o godz. 19.15 odbędzie się Msza Trydencka w Kościele pw. PKŚ (ul. Warszawska) kończąca obchody Dni Żołnierzy Wyklętych. > > >

23-24.06.2016 Obradowała Komisja Krajowa NSZZ Solidarność

W Jednia Letnisko koło Radomia spotkali się członkowie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK). Wybór miejsca obrad nie był przypadkowy, wynikał z 40 rocznicy Czerwca 1976r. i wydarzeń w Radomiu. KK przyjęła stanowisko w , którym złożyła hołd bohaterskim robotnikom Radomia, Ursusa i Płocka. W drugim przyjętym stanowisku oddano hołd robotnikom Poznania, którzy jako pierwsi w powojennej Polsce wystąpili przeciwko komunistycznej władzy w czerwcu 1956 r.

Idziemy do pracowników

Region Gorzowski zamierza wzmocnić działania dotyczące organizowania pracowników. Cel działań to wzrost uzwiązkowienia w Regionie i aktywizacja członków do najważniejszego zadania Związku, jakim jest zorganizowanie pracowników. W ostatnim czasie decyzją Zarządu Regionu powołano kilkuosobowy Zespół ds. rozwoju, a także zarejestrowano regionalną Sekcję Młodych. W tym tygodniu członkowie zespołu rozwojowego przeszli szkolenie przygotowujące ich do działań organizujących. Jesienią Region rozpoczyna współpracę z Działem Rozwoju Komisji Krajowej.

Posiedzenie Prezydium MRZZ Viadrina

17 czerwca w Słubicach odbyło się posiedzenie Prezydium Międzyregionalnej Rady Związków Zawodowych „Viadrina”. Głównymi tematami posiedzenia było między innymi omówienie działalności NSZZ „Solidarność” i niemieckiego Związku Zawodowego DGB w ostatnich miesiącach.

Obchody 1050-lecia chrztu Polski

Obchody 1050-lecia chrztu Polski w województwie lubuskim w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej pod Patronatem Prezydenta RP odbyły się 18 czerwca w Międzyrzeczu. Po nabożeństwie eucharystycznym w sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski wyruszył orszak historyczny, w którym  uczestniczył poczet sztandarowy Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność”. Orszak udał się w okolice ratusza gdzie odbyła się eucharystia pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

W ZRG powołano Regionalną Sekcję Mlodych

W Regionie Gorzowskim od 14 czerwca działa Regionalna Sekcja Młodych NSZZ „Solidarność”. W siedzibie Zarządu Regionu przy Borowskiego spotkali się młodzi członkowie NSZZ "Solidarność", które będą tworzyły podstawy nowopowstałej Sekcji. W spotkaniu wzięli udział Przewodniczący ZRG Waldemar Rusakiewicz, Wiceprzewodniczący ZRG Sławomir Steltmann, Przewodniczący Krajowej Sekcji Młodych NSZZ "Solidarność" Marcin Gallo oraz Przewodniczący Wielkopolskiej "młodzieżówki" Konrad Dominiak.

Wiceminister Stanisław Szwed w Zarządzie Regionu Gorzowskiego

Zatrudnianie obcokrajowców, nowy Kodeks pracy, stawka godzinowa za pracę na zlecenie, obniżenie wieku emerytalnego to główne tematy spotkania członków Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ Solidarność z wiceministrem Stanisławem Szwedem sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które odbyło się dzisiaj 14 czerwca w Gorzowie.

Wybory w „Enka” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

(30.05) Nowym przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Gorzowskiej „Enka Sp. z o.o. został Daniel Grzybowski. Podczas walnego zebrania członków wybrano 4 nowych członków KZ Krzysztofa Warchała, Sławomira Hołownię, Tomasza  Kurowskiego i Tomasza Kańdułę. Jeszcze parę miesięcy temu organizacja zakładowa liczyła 12 członków a teraz 104 brawo!!!!

Odmrozić Fundusz Socjalny

Poseł Kukiz'15 Jarosław Porwich zwrócił się do premier Beaty Szydło z interpelacją w sprawie "odmrożenia" odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. "Zamrożona" kwota odpisu rocznego na jednego pracownika 1.093,93 złote pozostaje od pięciu lat niezmienna, a (zgodnie z ustawą) w 2016 roku powinna wynosić 1.308,90 złotych. Poseł zadaje m.in. pytanie o zamiary rządu w tym zakresie. Odpowiedź powinien uzyskać w ciągu 21 dni.

31 maja obradował ZR Gorzowskiego NSZZ „Solidarność”

Po przyjęciu porządku obrad i przyjęciu protokołu z posiedzenia ZRG z 12 kwietnia, Przewodniczący Zarządu Regionu Waldemar Rusakiewicz przedstawił nowego Kapelana Solidarności ks.kan. mgr Andrzeja Szkudlarka, który zapoznał się z członkami ZRG.

Związki uzgodniły propozycję wzrostu wynagrodzeń i emerytur na 2017 r

Trzy centrale związkowe: NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ przyjęły wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2017 r. wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z FUS.19 maja została ona przekazana Ministrowi Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Zdaniem związków wynagrodzenie minimalne w 2017 r. powinno wynosić co najmniej 1970 zł 25 gr.