Dziś mamy: środę, 10 lutego 2016r.

Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Aktualności

  < < < 30. stycznia br. minęła pierwsza rocznica śmierci ks. Witolda Andrzejewskiego, Kapelana Solidarności > > >

Powołano Powiatową Radę Rynku Pracy w Gorzowie Wlkp.

2 lutego 2016 roku rozpoczęła pracę Powiatowa Rada Rynku Pracy w Gorzowie Wlkp. będąca organami opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Spotkanie z Dyrektorem Oddz. IPN w Szczecinie

Przewodniczący Waldemar Rusakiewicz spotkał się w dniu dzisiejszym (3 luty 2016 r.) w siedzibie Zarządu Regionu Gorzowskiego z dr hab. Krzysztofem Kowalczykiem Dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.

30.01.2016 Rocznica śmierci NASZEGO KAPELANA

30 stycznia 2015 r. odszedł do Domu Ojca Kapelan NSZZ Solidarność ks. Prałat Witold Andrzejewski.

W przeddzień 1. rocznicy śmierci  Kapelana NSZZ Solidarność, wspaniałego, ciepłego człowieka w Filharmonii w Gorzowie Wlkp. odbył się koncert „Misjonarz szczęścia”. Uroczystość w wyjątkowym klimacie i stylu poprowadził Janusz Dreczka, zastępca prezydenta miasta ds. społecznych. Podczas spotkania opowiadał o znanym mu doskonale Prałacie Witoldzie Andrzejewskim. Koncert przeplatany był poezją księdza Jana Twardowskiego w przepięknej interpretacji Aliny Czyżewskiej.

Inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się pierwsze – inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, która ma być forum współpracy strony pracowników, pracodawców, strony rządowej i samorządowej. Zadaniem rady jest prowadzenie dialogu w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności regionalnej gospodarki i spójności społecznej.

Pierwsza rocznica śmierci ks. Witolda Andrzejewskiego

Kontrole PIP we wszystkich firmach bez zapowiedzi

Inspektorzy PIP będą mogli przeprowadzać kontrole bez zapowiedzi nie tylko w przemyśle i handlu, ale również w firmach usługowych. "Solidarność" podkreśla, że zdecydowanie zwiększy to skuteczność działań inspekcji pracy.

Obradował Zarząd Regionu Gorzowskiego NSZZ Solidarność

(19.01.2016) Na pierwszym w 2016 r. posiedzeniu, w siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZR). Zebranie prowadził Przewodniczący ZRG Waldemar Rusakiewicz.

Tematyka spotkania:

1. Odczytano i przyjęto protokoły z zebrań z września i listopada 2015 r.

2. Wybory Prezydium ZR. Stosowną  uchwałą przyjęto liczebność Prezydium (6 osobowe). W tajnych wyborach  dokonano wyboru: Wiceprzewodniczącego-Skarbnika - Sławomira Steltmann, Sekretarza – Grażynę Czerepowicką, Członków Prezydium - Jana Czarneckiego, Marka Tymanowskiego, Włodzimierza Sapóra.

Co nas czeka w 2016 r. w prawie pracy i nie tylko

Najważniejsze zmiany w prawie w 2016 r., o których można dowiedzieć się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a  także zmiany w prawie pracy, które wejdą w życie 22 lutego 2016 r. opracowane przez radcę prawnego Annę Forstner-Kluj.

Wybory w PUK „Komunalni” Sp. z o.o. w Dobiegniewie

Marek Jabłoński – SZEFEM SOLIDARNOŚCI w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych „Komunalni” Sp. z o.o.

Podczas spotkania zakładowej organizacji związkowej z udziałem  przewodniczącego Zarządu Regionu Waldemara Rusakiewicza oraz członka Zarządu Bernarda Szyrwińskiego, omówiono m.in. aktualne działania Związku podejmowane na szczeblu zakładu, wybór społecznego inspektora pracy oraz dokonano wyborów uzupełniających do Komisji Zakładowej i Zakładowej Komisji Rewizyjnej.