Dziś mamy: niedzielę, 11 grudnia 2016r.

Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Aktualności

  < < < 5 marca br. o godz. 19.15 odbędzie się Msza Trydencka w Kościele pw. PKŚ (ul. Warszawska) kończąca obchody Dni Żołnierzy Wyklętych. > > >

Aktywność to podstawa

III Sesja IX Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gorzowskiego
9 grudnia br. w sali konferencyjne gorzowskiej PGE Elektrociepłownia Gorzów spotkali się delegaci NSZZ „Solidarność” z Regionu Gorzowskiego, żeby podsumować swoją działalność w 2016 r. W spotkaniu uczestniczyli goście: poseł RP Jarosław Porwich i dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie dr hab. Dariusz Rymar. Po wprowadzeniu sztandaru delegaci uczcili minutą ciszy pamięć  zmarłych w bieżącym roku Ludzi „Solidarności” m.in. Zbyszka Szydłowskiego, Ani Marczyk, Adama Kruka i Zenona Nowaka.

Obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

W bieżącym roku 13 grudnia obchodzimy 35. rocznicę bohaterskich protestów członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przeciwko wprowadzeniu przez komunistyczną dyktaturę  stanu wojennego.

Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności

Instytut Pamięci Narodowej zachęca do upamiętnienia ofiar stanu wojennego poprzez zapalenie 13 grudnia o 19.30 symbolicznej świecy w oknach domów.

Solidarność w Filharmonii Gorzowskiej

3 grudnia 2016 roku podczas zebrania założycielskiego powstała Tymczasowa Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska. Tymczasową Komisję Zakładową tworzą: Maciej Grygiel (przewodniczący), Łukasz Jarosz oraz Krystyna Chmielewska.

Sukces Solidarności

Sejm przyjął poprawki „Solidarności” wcześniej przyjęte przez Senat, które zwiększają odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o blisko 100 zł. Oznacza to, że od stycznia 2017 r. w zakładowych funduszach świadczeń socjalnych pojawi się więcej pieniędzy na urlopy, pomoc materialną i świadczenia losowe dla pracowników.

ZR Gorzów Wlkp. spotkał się z Minister RPiPS Elżbietą Rafalską

(28 listopada 2016 r.) Spotkanie starych dobrych znajomych, tak można krótko podsumować spotkanie członków Zarządu Regionu Gorzowskiego  NSZZ Solidarność (ZRG) z Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską. „Nie jestem tu gościem, jestem u siebie” takim stwierdzeniem Pani Minister rozpoczęła spotkanie w Siedzibie ZRG.

26.11.2016 Andrzejkowe kulanie na „Słowiance”

Zwolennicy integracji i aktywnego wypoczynku już po raz ósmy spotkali się by rywalizować o Puchar  NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. w Bowlingu. Turniej odbył  się w Gorzowie Wlkp. w kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Słowianka”.  Zabawa była przednia, po raz kolejny udowodniliśmy, że bardzo dobrze czujemy się w swoim gronie i potrafimy się wspólnie dobrze bawić. Wynik nie był najważniejszy, z kronikarskiego obowiązku  poniżej podajemy najlepsze rezultaty uzyskane po 3 seriach.

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność

24-25.11.2016  XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność W Płocku w Orlen Arenie 274 Delegatów z całego kraju uczestniczyło w XXVIII Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ Solidarność(KZD) . „DIALOG SPOŁECZNY-DROGA DO NORMALNOŚCI” to motto tegorocznego KZD. W Zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście, w tym miedzy innymi: Prezydent RP Andrzej Duda, Premier Beata Szydło, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  Elżbieta Rafalska, Minister Edukacji Anna Zalewska, Szef IPN Jarosław Szarek, Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć,  Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Henryka Bochniarz.

23.11.2016 Obradowała KK NSZZ Solidarność

W Płocku przeddzień XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów obradowała Komisja Krajowa NSZZ Solidarność (KK).

Tematyka obrad:
1. Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KK w Jeleniej Górze (17-18.10.2016 ).

21.11.2016 Posiedzenie WRDS Województwa Lubuskiego

Głównym tematem kolejnego posiedzenia Wojewódzkiej Dady Dialogu Społecznego (WRDS) w Zielonej Górze była reforma oświaty. W temat wprowadził Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Pan Wojewoda zaprosił wszystkich na spotkanie z Minister Edukacji w Gorzowie Wlkp. - 25.11.2016 r. i oddał głos Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty Ewie Rawie. Pani Kurator  przedstawiła prezentację podsumowującą proces  konsultacji i przedstawiła kierunki zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zapoznała też zebranych z   harmonogramem  wprowadzenia zmian oraz udziałem samorządów w tym procesie. Podkreśliła też wagę akcji informacyjnej, która aktualnie jest prowadzona.