Dziś mamy: niedzielę, 31 lipca 2016r.

Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Aktualności

  < < < 5 marca br. o godz. 19.15 odbędzie się Msza Trydencka w Kościele pw. PKŚ (ul. Warszawska) kończąca obchody Dni Żołnierzy Wyklętych. > > >

Solidarność – Ver.di

W dniach 24 – 25 czerwca 2016 roku odbyło się kolejne już 21 spotkanie emerytów z NSZZ „Solidarność” Region Gorzów Wlkp. i Związku Zawodowego Ver.di okręgu Berlin – Brandenburg. Spotkanie było możliwe dzięki wsparciu finansowemu przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej. Seminarium odbyło się w HOSTEL BIKE PARK w miejscowości Przewóz.

Zmarł Adam Kruk

Ze smutkiem informujemy, że 25 maja zmarł Adam Kruk.
Adam Kruk urodzony 24 grudnia 1941 roku w m. Ostrów Mazowiecka.
Działalność w NSZZ „Solidarność” rozpoczął w listopadzie 1980 roku w Kostrzyńskich Zakładach Papierniczych „Celuloza”. W wyniku demokratycznych wyborów obejmuje funkcję przewodniczącego Komisji Wydziałowej oraz członka Komisji Zakładowej NSZZ „S” w KZP. 13 grudnia 1981 roku po wprowadzeniu stanu wojennego uratował sztandar zakładowej Solidarności. Prześladowany przez Służbę Bezpieczeństwa i Milicję Obywatelską za działalność strukturach opozycji demokratycznej.

Spływ Solidarności Szlakiem JP II

Już po raz 10  zwolennicy aktywnego wypoczynku spotkali się w Drawnie by uczestniczyć w spływie kajakowym Solidarności szlakiem Jana Pawła II - Drawa 2016.
Pierwszego dnia tj. 8 lipca 2016 po przyjeździe i zakwaterowaniu w namiotach uczestnicy spływu spotkali się przy ognisku by omówić sprawy organizacyjne, oraz skosztować specjałów przywiezionych z domu oraz  przygotowanych przez organizatorów spływu. Gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz „nocne Polaków rozmowy” wypełniły czas oczekiwania na „próbę sił”.

Obniżenie wieku emerytalnego

Komitet Stały Rady Ministrów zarekomendował pozytywnie prezydencki projekt obniżenia wieku emerytalnego. Jeśli rząd ją przyjmie, ustawa może wejść w życie od stycznia 2017 r. - Jeśli to się ziści, to odniesiemy pierwszy sukces – komentuje na gorąco Henryk Nakonieczny, członek Prezydium KK NSZZ „Solidarność” i członek Rady Dialogu Społecznego.

29.06.2016 WRDS Województwa Lubuskiego gościła Prezydium RDS

W Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiegow Zielonej Górze  spotkali się przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS).

Przewodniczący WRDS Maciej Jankowski zaprosił na obrady Prezydium Krajowej Rady Dialogu Społecznego (RDS): przewodniczącego  Piotra Dudę, wicepremiera Mateusza Morawieckiego, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską.

23-24.06.2016 Obradowała Komisja Krajowa NSZZ Solidarność

W Jednia Letnisko koło Radomia spotkali się członkowie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK). Wybór miejsca obrad nie był przypadkowy, wynikał z 40 rocznicy Czerwca 1976r. i wydarzeń w Radomiu. KK przyjęła stanowisko w , którym złożyła hołd bohaterskim robotnikom Radomia, Ursusa i Płocka. W drugim przyjętym stanowisku oddano hołd robotnikom Poznania, którzy jako pierwsi w powojennej Polsce wystąpili przeciwko komunistycznej władzy w czerwcu 1956 r.

Idziemy do pracowników

Region Gorzowski zamierza wzmocnić działania dotyczące organizowania pracowników. Cel działań to wzrost uzwiązkowienia w Regionie i aktywizacja członków do najważniejszego zadania Związku, jakim jest zorganizowanie pracowników. W ostatnim czasie decyzją Zarządu Regionu powołano kilkuosobowy Zespół ds. rozwoju, a także zarejestrowano regionalną Sekcję Młodych. W tym tygodniu członkowie zespołu rozwojowego przeszli szkolenie przygotowujące ich do działań organizujących. Jesienią Region rozpoczyna współpracę z Działem Rozwoju Komisji Krajowej.

Posiedzenie Prezydium MRZZ Viadrina

17 czerwca w Słubicach odbyło się posiedzenie Prezydium Międzyregionalnej Rady Związków Zawodowych „Viadrina”. Głównymi tematami posiedzenia było między innymi omówienie działalności NSZZ „Solidarność” i niemieckiego Związku Zawodowego DGB w ostatnich miesiącach.

Obchody 1050-lecia chrztu Polski

Obchody 1050-lecia chrztu Polski w województwie lubuskim w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej pod Patronatem Prezydenta RP odbyły się 18 czerwca w Międzyrzeczu. Po nabożeństwie eucharystycznym w sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski wyruszył orszak historyczny, w którym  uczestniczył poczet sztandarowy Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność”. Orszak udał się w okolice ratusza gdzie odbyła się eucharystia pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

W ZRG powołano Regionalną Sekcję Mlodych

W Regionie Gorzowskim od 14 czerwca działa Regionalna Sekcja Młodych NSZZ „Solidarność”. W siedzibie Zarządu Regionu przy Borowskiego spotkali się młodzi członkowie NSZZ "Solidarność", które będą tworzyły podstawy nowopowstałej Sekcji. W spotkaniu wzięli udział Przewodniczący ZRG Waldemar Rusakiewicz, Wiceprzewodniczący ZRG Sławomir Steltmann, Przewodniczący Krajowej Sekcji Młodych NSZZ "Solidarność" Marcin Gallo oraz Przewodniczący Wielkopolskiej "młodzieżówki" Konrad Dominiak.