Dziś mamy: piątek, 24 maja 2019r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Aktualności

  < < < 5 marca br. o godz. 19.15 odbędzie się Msza Trydencka w Kościele pw. PKŚ (ul. Warszawska) kończąca obchody Dni Żołnierzy Wyklętych. > > >

Krzyże Wolności i Solidarności

14 maja 2019 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim odbyła  się uroczystość wręczenia odznaczeń Krzyż Wolności i Solidarności zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956–1989.

Dekoracji odznaczonych dokonał zastępca prezesa IPN Jan Baster. Uroczystość uświetnił występ Kwartetu Proforma z Poznania, który wykonał utwory Jacka Kaczmarskiego.

Konkurs szkolny

Konkurs szkolny (dla uczniów gorzowskich szkół podstawowych, gimnazjów  i szkół średnich):

Historyczna pamięć Miasta – Gorzów Wlkp. 31 sierpnia `82

Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej o/Szczecin, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. oraz Zarząd Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Gorzowie Wlkp.  przy współpracy: Akademii im. Jakuba z Paradyża, Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp.,  Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta, Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim, Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta.

Konkurs dla inspektorów pracy

Trwa konkurs na najefektywniejszego społecznego inspektora pracy. W tym roku ma on zmienioną formułę – wprowadzono do niej szczebel krajowy!

17 kwietnia Państwowa Inspekcja Pracy ogłosiła start tegorocznej edycji konkursu „Najefektywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”, którego celem jest promowanie działalności sip-owców, wpływających na zapewnienie przez pracodawców poprawy stanu bhp i ochrony uprawnień pracowniczych.

Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Regionu

Sytuacja w oświacie była tematem nadzwyczajnego zebrania Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność. Na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu Regionu w spotkaniu uczestniczyli Poseł na Sejm RP Jarosław Porwich oraz Lubuski Kurator Oświaty i Wychowania Ewa Rawa.

Posiedzenie Sztabu Protestacyjnego

Członkowie obradującego w Warszawie Krajowego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego NSZZ Solidarność ocenili efekty manifestacji przed 16. urzędami wojewódzkimi, które Związek przeprowadził 4 kwietnia. W każdym z miast wojewódzkich brało udział od kilkuset do kilku tysięcy związkowców z Solidarności, przedstawicieli różnych grup zawodowych, w tym głównie pracujących w obszarze finansów publicznych.

Ponad 200 osób na pikiecie w Gorzowie

W Gorzowie 4 kwietnia  przed urzędem wojewódzkim odbyła się pikieta w ramach ogólnopolskiej akcji protestacyjnej przeciwko braku dialogu Rządu z Solidarnością. Przewodniczący Zarządu Regionu Waldemar Rusakiewicz rozpoczynając pikietę przywitał przybyłych przedstawicieli oświaty, służby zdrowia, sanepidu, służby ochrony kolei, pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, pomocy społecznej, sądownictwa.

Sytuacja w Lubuskiej Oświacie

6 marca br. w siedzibie Regionu Gorzowskiej "Solidarności" odbyło się spotkanie Przewodniczących Komisji Międzyzakładowych z całego Regionu z Panią Ewą Rawą - Lubuskim Kuratorem Oświaty.
Tematem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji w oświacie związanej z możliwością strajku włącznie, a także nabór do szkół średnich.

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniach 27-28 lutego w Wiechlicach miało miejsce posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W obradach brała udział marszałek Elżbieta Anna Polak. Głównym tematem pierwszego dnia rozmów była sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Drugi dzień obrad WRDS poświęcony był obecnej sytuacji obcokrajowców na lubuskim rynku pracy.

V Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W Gorzowie Wlkp już po raz piąty odbyły się uroczystości związane z  Narodowym  Dniem  Żołnierzy Wyklętych. W kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe odbyła się uroczysta Msza święta w intencji Żołnierzy Wyklętych pod przewodnictwem Biskupa Stefana Regmunta.
Po mszy  odbył się przemarsz ul. Piłsudskiego i Czartoryskiego do parku 750-lecia Gorzowa. Czoło pochodu stanowili kompanie Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej i  kadeci Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp., za nimi poczty sztandarowe, władze wojewódzkie i samorządowe, gorzowscy radni, związki kombatanckie, przedstawicie Solidarności,
Na miejscu posadowienia obelisku, przy powiewających flagach państwowych, odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Następnie głos zabrali między innymi: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Waldemar Rusakiewicz, Poseł na Sejm RP Jarosław Porwich.