Dziś mamy: niedzielę, 21 grudnia 2014r.

Kto jest najlepszym kandydatem na Prezydenta Gorzowa?
Zobacz wynik sondy

Aktualności

  < < < Kto jest najlepszym kandydatem na Prezydenta Gorzowa? Weź udział w nowej sondzie > > >

URSUS - PAMIĘTAMY

Członkowie Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność", Sekcji Emerytów i Rencistów oraz poczet sztandarowy ZR zgromadzili się przy tablicy upamiętniającej pacyfikację strajku przez oddziały ZOMO w Zakładach Mechanicznych "Ursus". Na tablicy wmurowanej w grudniu 2006 roku widnieje napis "Wspomnij ludzi, którzy odważnie wyrazili swoją wierność ideałom Solidarności 15 i 16 grudnia 1981 roku". Tradycyjnie wspominano tamte dni oraz złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

33 rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego

W 33 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego Zarząd Regionu Gorzowskiego NSZZ "Solidarność" zaprasza na uroczystą Mszę świętą, która odbędzie się 13 grudnia o godz. 18.00 w Gorzowskiej Katedrze.
Po Mszy świętej zostaną złożone kwiaty oraz zapalone znicze pod Białym Krzyżem Solidarności.

Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy - konkurs

W dniu 18 listopada w Zielonej Górze odbyło się uroczyste podsumowanie projektów promocyjno-prewencyjnych realizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy.
Nasz kolega Wojciech Wróblewski ZSIP SE Bordnetze Polska Sp. z o.o. zgłoszony przez Gorzowski Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w konkursie „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy” zajął  nagrodzone III miejsce.
Laureatowi gratulujemy.

NOWA ORGANIZACJA W BRANŻY DRZEWNEJ

25 pracowników skwierzyńskiej firmy Poliflor Sp. z o.o. uczestniczyło w zebraniu założycielskim nowej organizacji związkowej NSZZ "Solidarność".

Oprócz omówienia problemów występujących w zakładzie rozmawiano - z udziałem przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Jarosława Porwicha i Waldemara Rusakiewicza - o korzyściach wynikających z przynależności związkowej. Wybrano również władze Tymczasowej Organizacji Zakładowej, w wyniku czego, członkami 3-osobowej TKZ zostali: Zenon Grządko (przewodniczący) oraz Kornel Jeziorek i Mirosława Wachońska (członkowie).

Nasi Kandydaci w wyborach samorządowych

Marek Tymanowski

Od 20 lat mojej pracy w NSZZ „Solidarność” zwracacie się do mnie z problemami, które nie tylko dotyczą pracy, lecz również  życia codziennego.
To w samorządach zapadają decyzje, które wpływają na jakość naszego życia, dlatego postanowiłem kandydować w nadchodzących wyborach.
Jeżeli chcesz mieć tam swojego przedstawiciela głosuj na mnie.

Ireneusz Madej - Uczciwa OdNowa Gorzowa

 

Piotr Duda na sesji WZD Regionu Gorzowskiego

24 października 2014 r. odbędzie się Sesja IX Walnego Zebrania Delegatów NSZZ ”Solidarność” Regionu Gorzowskiego.     
Obrady prowadzone będą w Auli PWSZ przy ul. Chopina  (blok nr 5) w Gorzowie Wielkopolskim. Weźmie w niej udział Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” – Piotr Duda. Omówimy bieżącą sytuację w kraju i w regionie, a także stan Związku na początku nowej kadencji 2014-2018.
Początek obrad - godz. 1030. Zakończenie przewidziane jest o godzinie 13.00.

30 rocznica zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki

30 lat temu został porwany i bestialsko zamordowany przez  funkcjonariuszy  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, duszpasterz Solidarności  ksiądz Jerzy Popiełuszko.
Uroczystą Mszą św. w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, odprawioną na prośbę związkowców, gorzowianie uczcili 30. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Eucharystii przewodniczył wikariusz biskupi ks. Zbigniew Kobus, proboszcz katedry, który przypomniał drogę kapłańską księdza męczennika. W uroczystej liturgii uczestniczył również  ks. prałat Witold Andrzejewski oraz poczty sztandarowe.

Gorzowskie akcenty podczas XXVII KZD NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Ks. Bp Adam Dyczkowski oraz dr hab. Dariusz Aleksander Rymar, to osoby, którym nadano honorowe tytuły „Zasłużony dla NSZZ Solidarność”. Decyzję tą podjęło prawie 300 delegatów uczestniczących w XXVII Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”, który odbywa się w Bielsku Białej.

Krajowy Zjazd Delegatów

(07.10) W przeddzień XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność", którego obrady rozpoczną się 7 października, odbyło się - ostatnie w tej kadencji - posiedzenie Komisji Krajowej. Omówiono projekty uchwał KZD oraz podsumowano mijającą kadencję. Delegatami Regionu Gorzowskiego NSZZ "Solidarność" biorącymi udział w KZD są Krzysztof Gonerski, Waldemar Rusakiewicz oraz Jarosław Porwich.