Dziś mamy: poniedziałek, 11 grudnia 2017r.


Co jest dla Ciebie priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?
Zobacz wynik sondy

Aktualności

  < < < 5 marca br. o godz. 19.15 odbędzie się Msza Trydencka w Kościele pw. PKŚ (ul. Warszawska) kończąca obchody Dni Żołnierzy Wyklętych. > > >

Obchody 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

W bieżącym roku 13 grudnia obchodzimy 36. rocznicę bohaterskich protestów członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przeciwko wprowadzeniu przez komunistyczną dyktaturę  stanu wojennego.

Wybory na nową kadencję w Komendzie PPSP w Sulęcinie

30 listopada 2017 roku  odbyły się wybory Władz Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie. Po przyjęciu porządku zebrania przystąpiono do głosowania. Przewodniczącym Organizacji Zakładowej został wybrany Sławomir Żyłuk.

Spotkania z Organizacjami Zakładowymi w Kostrzynie i Międzyrzeczu

28 – 29 listopada  odbyły się spotkania Przewodniczącego ZRG Waldemara Rusakiewicza z przedstawicielami organizacji zakładowych z Powiatu Gorzowskiego i Powiatu Międzyrzeckiego, oraz Sulęcińskiego. Spotkania rozpoczęły się od szkolenie z ordynacji wyborczej, które poprowadziła Radca Prawny ZRG Anna Forstner-Kluj.

Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy w Lubuskim

23 listopada 2017 r., podczas uroczystej gali w zielonogórskiej „Palmiarni” podsumowano wybrane projekty promocyjne i prewencyjne, realizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy. Wyłoniono laureatów konkursów „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”, „Buduj bezpiecznie” inajaktywniejszego społecznego inspektora pracy. Za podjęte działania zmierzające do poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy wręczono „Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy”. Świadectwa ukończenia programu prewencyjnego odebrali pracodawcy uczestniczący w projektach: „Prewencja wypadkowa”oraz „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”.

Władysław Czyżewski Laureatem nagrody „Świadek Historii”

15 listopada 2017 r. w Teatrze Lalek „Pleciuga" odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagrody „Świadek Historii". Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym oraz instytucjom i organizacjom z terenu województwa zachodniopomorskiego i północnej części województwa lubuskiego szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w regionie oraz wspierających pion edukacyjny IPN w działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej. W tegorocznej edycji laureatem został (na wniosek Zarządu Regionu) Władysław Czyżewski.

Spotkania z Organizacjami Zakładowymi

14 – 15 listopada  odbyły się spotkania Przewodniczącego ZRG Waldemara Rusakiewicza z przedstawicielami organizacji zakładowych z Gorzowa i Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego. W związku z wyborami na nową kadencję w związku odbyło się szkolenie z ordynacji wyborczej, które poprowadziła Radca Prawny ZRG Anna Forstner-Kluj. W dalszej części spotkań omówiono sytuację w zakładach pracy, projekty Ustaw o ograniczeniu handlu w niedzielę i związkach zawodowych. W spotkaniach uczestniczył Poseł na Sejm RP Jarosław Porwich, który zapoznał zebranych z tematami jakimi aktualnie zajmuje się Sejm RP.

Posiedzenie Zarządu Regionu Gorzowskiej Solidarności

14 listopada spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność . Spotkanie rozpoczęło się od miłego akcentu, Przewodniczący ZRG Waldemar Rusakiewicz podziękował za wkład w rozwój związku Przewodniczącej NSZZ Solidarność z Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie Krystynie Heba. Krysia doczekała się zasłużonej emerytury.

Informacja miesięczna o wielkości i strukturze bezrobocia

Poniżej, w załącznikach zamieszczamy informację o poziomie i strukturze bezrobocia w woj. lubuskim w październiku 2017 r.

Sytuacja na rynku pracy w województwie lubuskim do pobrania - tutaj
Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w woj. lubuskim do pobrania - tutaj

Projekt zmiany ustawy o związkach zawodowych

9 listopada br odbyło się w Sejmie RP pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych - druk 1933.
Stanowisko Klubu Poselskiego KUKIZ’15 w tej sprawie prezentuje Poseł na Sejm RP Jarosław Porwich (dostępne również w zakładce Wideo).

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Szczegółowy program obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Gorzowie:
10.00 – msza św. w intencji Ojczyzny/ Kościół pw. Św. Antoniego Padewskiego i Św. Stanisława Kostki (Biały Kościółek), Pl. Staromiejski 1
11.25 – przejście kompanii honorowych i pocztów sztandarowych pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego przy skwerze Wolności
11.45 – rozpoczęcie uroczystości Państwowej
- hymn Polski
- wystąpienia – apel pamięci – salwa honorowa
- wręczenie nagród laureatom konkursu wojewody lubuskiego na grafikę patriotyczną
- złożenie wiązanek kwiatów