DOBRE DANE Z EUROSTATU

piątek, 16 kwietnia 2021
Wpisany przez Administrator

Polska po raz pierwszy od 2004 r., a więc od czasu wstąpienia do Unii odnotowała wyższy odsetek zatrudnionych w gospodarce niż średnia dla krajów UE i strefy Euro. W ostatnim kwartale 2020 roku w ujęciu rok do roku, w porównaniu z danymi za czwarty kwartał 2019 r. w naszym kraju odsetek osób zatrudnionych wzrósł w tym okresie o 0,8 punktu procentowego.

Jedynie Luksemburg i Holandia to państwa, które także zanotowały wzrost odsetka osób zatrudnionych lub stabilizacji na tym samym poziomie co rok temu. Większość krajów unijnych dotknął spadek zatrudnienia.
Eurostat podał, że rynek pracy w całej UE nieznacznie się poprawił w czwartym kwartale 2020 r. w porównaniu do trzeciego kwartału 2020 r. W UE wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata wyniósł 72,6 proc. w czwartym kwartale 2020 r., co oznacza wzrost o 0,3 punktu procentowego w porównaniu z trzecim kwartałem 2020 r.
Źródło – Polska Agencja Prasowa