Komisja wybrała najlepszych

  • PDF

To już szósta edycja akcji Pracodawca Przyjazny Pracownikom, której celem jest promowanie dobrych praktyk w zakładach pracy.

Komisja Certyfikacyjna na posiedzeniu 14 października br. w Warszawie dokonała oceny wniosków nadesłanych na konkurs, zgodnie z celami i zasadami określonymi w regulaminie przyznawania certyfikatu.  Zgłoszenia rozpatrywane były przez Komisję Certyfikacyjną pod przewodnictwem Piotra Dudy, w składzie: Jan Lityński, doradca Prezydenta RP, Zbigniew Żurek, zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Jerzy Wielgus, zastępca przewodniczącego KK ds. struktur branżowych oraz Marzena Flis, pełnomocnik ds. BHP Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Komisja postanowiła przyznać certyfikaty w roku 2013 następującym pracodawcom:

- Łuksja Sp. z o.o. w Łukowie,

- PSS "Społem" w Radomiu,

- Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach,

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie,

- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu,

- Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. w Starogardzie Gdańskim,

- ZOZ Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi,

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Legionowo" Sp. z o.o. w Legionowie,

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach,

- NSK Bearings Polska S.A. w Kielcach,

- Neapco Europe Sp. z o.o. w Praszce,

- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie,

- Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  Zabrzu,

- SFW Energia Sp. z o.o. w Gliwicach.

 

Do konkursu mogły być zgłaszane firmy, których codzienne praktyki zbieżne są z wartościami propagowanymi przez NSZZ „Solidarność”. Wśród kryteriów branych pod uwagę było m.in. preferowanie stałego zatrudnienia i przestrzeganie bezpieczeństwa i standardów pracy. Ważne było też, by pracownicy mieli nieskrępowaną możliwość tworzenia w zakładzie związków zawodowych.

– Wierzymy, że propagowanie takich przykładów dobrze służy pracownikom, przedsiębiorstwom i pokazuje właściwy kierunek rozwoju całego kraju – podkreśla Piotr Duda.

www.solidarnosc.org.pl

 

Poprawiony: poniedziałek, 04 listopada 2013 13:00