Kondolencje

  • PDF

Wyrazy współczucia i słowa otuchy Rodzinie i Bliskim


śp. Włodzimierza Kajdy


Zasłużonego Członka NSZZ "Solidarność"

Regionu Śląska Opolskiego,

długoletniego przewodniczącego OZ NSZZ "S"

w Zakładzie Naprawczym Taboru Kolejowego w Opolu


składa:

Przewodnicząca Zarządu Regionu

NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego

Cecylia Gonet