Z najlepszymi życzeniami...

  • PDF

Z okazji Dnia Pracownika Ochrony Zdrowia

życzę Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym,

wytrwałości w codziennych troskach oraz życzliwości ze strony pacjentów i ich rodzin.

Składam Wam podziękowania za ofiarną i ciężką pracę

w trudnej i odpowiedzialnej służbie na rzecz chorych.

- Szczególnie w obecnych czasach ta pomoc wiąże się z ryzykiem

utraty własnego zdrowia, a nawet życia.

Społecznego znaczenia i wartości Państwa codziennej pracy

nie da się w żaden sposób przecenić.

 

Przewodnicząca Zarządu Regionu

NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

Cecylia Gonet

Poprawiony: czwartek, 08 kwietnia 2021 08:14