XXX Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego

OPOLE

13.12.2011 - godz. 15.30 – zbiórka pocztów sztandarowych na placu katedralnym

- godz. 15.45 – poświęcenie pomnika Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszko

- godz. 16.00 - procesja z relikwiami Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszko wokół katedry opolskiej

- godz. 16.15 – uroczysta Msza św. w katedrze opolskiej

- Bezpośrednio po Mszy św. w katedrze opolskiej odbędzie się koncert „Ku czci Błogosławionego Ks. Jerzego” . W koncercie wystąpi chór parafialny Talis Cantus z parafii pod wezwaniem św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego oraz zespół młodzieżowy z Liceum Ogólnokształcącego w Otmuchowie.

W koncercie wykorzystane zostaną fragmenty kazań ks. Jerzego.

- Uroczystości zakończą się spotkaniem w salce katechetycznej przy katedrze opolskiej w trakcie których zostaną wręczone odznaki „Zasłużony członek NSZZ Solidarność Regionu Śląska Opolskiego” i promocja książek autorstwa działaczy związkowych.

 

 

 

BRZEG

10.12.2011 – godz. 16:00 – Galeria Brzeskiego Centrum Kultury, otwarcie wystawy „Stan Wojenny na Dolnym Śląsku” i wspomnienia działaczy podziemia. Wystawa będzie czynna do końca roku 2011.

13.12.2011 – godz. 18:30 – kościół pw. św. Mikołaja w Brzegu, uroczysta Msza św. , Homilię wygłosi ks. Z. Bąkowski

Plakat do pobrania

KĘDZIERZYN – KOŹLE

30.11.2011 - godz. 10:00 - II LO im. Mikołaja Kopernika (ul. Matejki 19) konferencja „Wolność jest w Nas” oraz okolicznościowe wystawy IPN.

10.12.2011 - godz. 08:00 - Hala Sportowa MGOKSiR w Zdzieszowicach - turniej piłkarski o puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ ,,Solidarność’’ Śląska Opolskiego.

11.12.2011- godz. 11:30 - kościół św. Eugeniusza de Mazenoda - uroczysta Msza święta z udziałem pocztów sztandarowych.

- godz. 13:00 - Miejski Dom Kultury „Chemik”:

• wręczenie pamiątkowych medali osobom internowanym i działających w konspiracji z terenu miasta i powiatu w czasie stanu wojennego.

• inscenizacja “ Możemy wybaczyć lecz nigdy nie zapomnimy. 30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce” w wykonaniu uczniów II LO im. M. Kopernika, pod kierunkiem Marzanny Gądek - Radwanowskiej.

Plakat do pobrania

GŁUCHOŁAZY  - 4.12.2011 r.

godz. 12:00 – Msza św. w kościele pw. św. Wawrzyńca. Po Mszy św. spotkanie w Centrum Upowszechniania Kultury . Współorganizatorem uroczystości jest Burmistrz Miasta Głuchołaz.

GRODKÓW – 12.12. 2011 r.

godz. 11:00 – Msza św. w kościele pw. św. Michała w Grodkowie

Po Mszy św. przejście ulicami Grodkowa pod Zakład Karny gdzie złożone zostaną wiązanki kwiatów pod tablicą poświĘconą „Pamięci działaczy NSZZ „Solidarność” i organizacji niepodległościowych internowanych w stanie wojennym”. Uroczystości organizują: Oddział ZR w Grodkowie oraz Burmistrz Miasta i Zakład Karny w Grodkowie.

 

NAMYSŁÓW – 11.12.2011 r.

 

godz. 11:30 – Msza św. w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w intencji ofiar stanu wojennego.

KIETRZ – 11.12.2001 r.

godz. 1100 – Msza św. w kościele pw. św. Tomasza w intencji ofiar stanu wojennego i z okazji 30. rocznicy poświecenia sztandaru ZTD „Welur” . Po Mszy św. spotkanie członków Komisji Terenowej NSZZ „S” w Kietrzu  z górnikami z kopalni węgla „Anna”  w Pszowie.

 

GŁUBCZYCE – 18.12.2011 r.

godz. 1100 – Msza św. w kościele pw. Najświętszej Marii Panny. PO Mszy św. złożenie wiązanek kwiatów pod tablicami; Błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II i bpa Antoniego Adamiuka oraz spotkanie okolicznościowe członków „S”.

 

PRUDNIK – 11.12.2011 r.

 

godz. 1130 – Msza św. w kościele pw. św. Mikołaja w Prudniku w intencji członków NSZZ „Solidarność”

godz. 1300 – Spotkanie w Prudnickim Centrum Kultury