Dział prawny

Biuro Prawne prowadzi działalność w następujących zakresach tematycznych:
 

 • Poradnictwo prawne dla komisji zakładowych i międzyzakładowych NSZZ "Solidarność" oraz członków Związku.
 • Konsultacje i przygotowanie zakładowych aktów prawnych typu - zakładowe układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania, pracy i świadczeń socjalnych, pakiety socjalno-związkowe w procesach przekształceń własnościowych.
 • Opiniowanie rządowych projektów aktów prawnych na potrzeby Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych w tym prawa miejscowego - projektów uchwał samorządów.
 • Występowanie w charakterze pełnomocników procesowych członków naszego Związku przed Sądami Pracy, (Białystok, Suwałki i Łomza).
 • Uczestnictwo w negocjacjach w sprawach sporów zbiorowych, zwolnień grupowych, układów zbiorowych pracy.
 • Bieżąca obsługa prawna Zarządu, w tym sporządzanie umów najmu, o roboty budowlane, projektowych oraz aneksów do tych umów i ich archiwizacja
 • Prowadzenie stałej kolumny prawnej w "Biuletynie Informacyjnym" Zarządu Regionu Podlskiego..
 • Spotkania w zakładach pracy ze związkowcami i pracownikami.
 • Doradztwo prawne emerytom i rencistom, członkom związku oraz bezrobotnym.
 • Szkolenia związkowe

Pracami Działu Biura Prawnego kieruje Dariusz Borowski.
tel. 85 748 11 08, kom. 883 528 751

mec. Halina Wasilewicz - tel. 883 528 753
mec. Paweł Mścichowski - tel. 883 528 754
konsultant - negocjator Mirosław Markowski - tel. 883 528 774

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »