Krajowa Komisja Porozumiewawcza o uwagach do Statutu „Solidarności”


O uwagach do statutu

[...] poważna część uwag Sądu Wojewódzkiego dotyczy sfery politycznej, a nie zgodności z prawem (w uwagach tych brak powołania przepisów rzekomo naruszonych w postanowieniach statutu). Do prowadzenia spraw politycznych powołane są organy państwowe i polityczne. Próba wyręczenia ich przez Sąd niepotrzebnie może narazić autorytet wymiaru sprawiedliwości, którego podstawowym znamieniem winna być bezstronność.

KKP, Gdańsk, 6.10.1980 r.Statut bez zmian

[...] Powierzenie sprawy uzyskania osobowości prawnej przez nowopowstające związki Sądowi Wojewódzkiemu w Warszawie jest wielkim nieporozumieniem. Sąd Wojewódzki udowodnił bowiem jedynie całkowitą zależność wymiaru sprawiedliwości od władz politycznych. Jawną kpiną z poczucia praworządności i oczywistym łamaniem prawa jest wprowadzenie przez Sąd Wojewódzki poprawek do Statutu NSZZ „Solidarność”.

W tej sytuacji Krajowa Komisja Porozumiewawcza i MKZ Gdańsk stoją na stanowisku, że:

1) Statut NSZZ „Solidarność” obowiązuje w niezmienionej formie i treści.

2) NSZZ „Solidarność” kontynuuje podjętą działalność zgodnie z niezmienionym Statutem. Tak więc Związek w dalszym ciągu nie składa, zgodnie ze swym apolitycznym charakterem, żadnych deklaracji politycznych, a ewentualne akcje strajkowe będą prowadzone zgodnie z odpowiednimi paragrafami Statutu [...].

Stanowisko KKP i prezydium gdańskiego MKZ NSZZ „S”, Gdańsk, 28.10.1980 r.

Dodaj komentarz