Historia „Solidarności” w Politechnice Gdańskiej


W 2005 roku na 25. rocznicę powstania komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Politechnice Gdańskiej w „Piśmie PG” opublikowano teksty o historii związku w uczelni:


25-lecie „Solidarności” na Politechnice Gdańskiej, część I.


25-lecie „Solidarności” na Politechnice Gdańskiej, część II


25-lecie „Solidarności” na Politechnice Gdańskiej, część IIIDodaj komentarz