XI KZD NSZZ „Solidarność”, Władysławowo 1999

10-11 grudnia 1998 roku we Władysławowie odbył się XI Krajowy Zjazd Delegatów „Solidarności”. Z ponad 40 dokumentów przyjętych przez delegatów tylko trzy dotyczyły tzw. wielkiej polityki, pozostałe odnosiły się do sytuacji pracowników oraz do spraw czysto związkowych. XI KZD podjął uchwałę o odchodzeniu „Solidarności” od pełnienia funkcji politycznych.
Plakat na rocznicę powstania "Solidarności"


Niektóre dokumenty zjazdowe:


Apel w sprawie budownictwa mieszkaniowego

XI KZD NSZZ „Solidarność” apeluje do Komisji Krajowej i parlamentarzystów AWS o podjęcie negocjacji z koalicjantem w celu przygotowania przez Rząd RP „Narodowego programu budownictwa mieszkaniowego”.


Stanowisko w sprawie warunków  zaangażowania  się „S” w wyborach prezydenckich

Historia kolejnych wyborów demokratycznych w III Rzeczypospolitej wskazuje jednoznacznie, że obóz solidarnościowy osiągał korzystne wyniki, gdy występował w wyborach zjednoczony, zarówno jeśli chodzi o wybory parlamentarne, jak i prezydenckie. [...] XI KZD [...] apeluje do AWS o rozpoczęcie i przeprowadzenie procedury ustalenia jednego kandydata obozu solidarnościowego w wyborach prezydenckich [...].


Stanowisko w sprawie wydarzeń  grudniowych i rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Mija kolejna rocznica tragicznych wydarzeń Grudnia roku 1970 oraz 18. rocznica wprowadzenia stanu wojennego.
Przedstawiciele ówczesnej władzy komunistycznej wydali rozkaz strzelania do robotników Wybrzeża, Śląska, Lubina, Nowej Huty, którzy walczyli w obronie swoich miejsc pracy, godnej płacy i wolnej Polski. Do dnia dzisiejszego nie osądzono winnych za masakrę robotników na Wybrzeżu w Grudniu 1970 roku.
Niezrozumiałym dla nas faktem są toczące się w nieskończoność procesy winnych za tragedię na kopalni „Wujek”, jak również milicjantów odpowiedzialnych za śmierć protestujących mieszkańców Lubina.
XI Krajowy Zjazd Delegatów „Solidarność” zwraca się do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach i Wrocławiu o dołożenie wszelkich starań, aby procesy te zostały zakończone, a winni ukarani. XI KZD uważa, że obowiązkiem nas wszystkich jest zachowanie pamięci o ludziach, którzy ponieśli najwyższą ofiarę. To dzięki Nim żyjemy dzisiaj w wolnej, demokratycznej Polsce.
Władysławowo, 11.12.1999 r.


Gościem zjazdu był premier Jerzy Buzek, który do delegatów powiedział m.in.:

Już po raz trzeci goszczę u Was jako premier, na Krajowym Zjeździe Delegatów. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle? Oceńcie sami. Ja w każdym razie zawsze chcę tu być. Tygodnik „The Economist”, który poświęcił niedawno artykuł naszemu krajowi i premierowi RP, przyrównał moją misję do łódki na wzburzonym morzu. Tekst był życzliwy, ale zawierał pewną nieprawdę. Taką mianowicie, że łódź ta nie ma przystani. Otóż ma! Jest nią i zawsze była „Solidarność”. [...]
NSZZ „Solidarność” a także wyłoniony u jej boku Ruch Społeczny AWS są siłą, która dziś zmienia kraj. Wraz z ugrupowaniami koalicyjnymi prawicy realizujemy program najważniejszy w Polsce od 10 lat.
Oprócz istotnych elementów społecznych i gospodarczych program ten zawiera ważne akcenty polityczne: wstąpienie i obecność w NATO, integracja europejska, Konkordat, decentralizacja kraju, lustracja, stworzenie Instytutu Pamięci Narodowej, dekomunizacja, reprywatyzacja (elementy powszechnego uwłaszczenia) i inne.
Chcemy dziś wreszcie szeroko otworzyć okna i do naszego wspólnego domu wpuścić powiew świeżego powietrza. [...]
Filarem Akcji Wyborczej Solidarność jest dziś Ruch Społeczny AWS. Jako przewodniczący tej partii pragnę zapewnić: Wasza reprezentacja w rządzącej Polską koalicji zachowuje się nadzwyczaj odpowiedzialnie. Jesteśmy ugrupowaniem zdyscyplinowanym, głosujemy sprawnie, wspieramy najważniejsze ustawy, nie kłócimy się publicznie. Pamiętamy skąd wyszliśmy i przed kim odpowiadamy [...].


Dokumenty XI KZD NSZZ „Solidarność”, Władysławowo 1999

Dokumenty XI KZD, Władysławowo 1999

Dodaj komentarz