IX KZD NSZZ „Solidarność”, Poznań 1997

19 i 20 grudnia 1997 roku w poznańskim hotelu „Polonez” obradował IX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Obrady miały na celu przede wszystkim określenie stanowiska Związku wobec Ruchu Społecznego AWS oraz podjęcie decyzji, czy i w jakim stopniu działacze „Solidarności” mogą jednocześnie pełnić funkcje w AWS. Zjazd wezwał członków „Solidarności” do zapisywania się do AWS. Delegaci zgodzili się, by Marian Krzaklewski był jednocześnie szefem „Solidarności”, AWS i Klubu Parlamentarnego AWS, ale tylko do czasu następnego zjazdu.


Plakat wyborczy AWS

W ciągu całego roku Marian Krzaklewski prowadził kampanię polityczną jako szef AWS. nawet 31 sierpnia 1997 r. w rocznicę powstania „Solidarności” wygłosił program polityczny AWS pod nazwą:


Plan dla Polski XXI wieku

1. Uchwalimy program pomocy rodzinie, w tym ustawę o prorodzinnej polityce podatkowej oraz o pomocy dla wszystkich matek wychowujących małe dzieci.

2. Zmienimy prawo tak, by gwarantowało rodzicom wpływ na edukację i na wychowanie dzieci.

3. Wprowadzimy wszystkie wolne soboty. Dajmy wreszcie – po tak wielu latach – ten dzień rodzinom.

4. Przyjmiemy nowoczesny program ochrony zdrowia wprowadzający samorządne kasy chorych oraz niezależne od budżetu państwa i administracji fundusze ubezpieczenia zdrowotnego.

5. Zreformujemy system emerytalno–rentowy tworząc fundusze emerytalne, do których trafią kontrolne pakiety akcji prywatyzowanych największych polskich przedsiębiorstw.

6. Uruchomimy narodowy program budownictwa mieszkaniowego oparty o kasy mieszkaniowe.

7. Zreformujemy policję, wprowadzimy nowe, bardziej skuteczne, prawo antykorupcyjne i zwalczające struktury mafijne. Miejsce przestępców jest w więzieniu.

8. Usprawnimy funkcjonowanie sądów i prokuratury. Zapewnimy im pieniądze na normalną pracę.

9. Przyjmiemy nowoczesną ustawę o edukacji narodowej, która dostosuje szkoły do potrzeb współczesności, pomoże wyrównać szanse startu naszej młodzieży ze wsi i z miast. Poprawimy sytuację nauczycieli. Wprowadzimy system stypendiów i kredytów, który pozwoli studiować młodzieży z rodzin uboższych i zwiększy liczbę studentów.

10. Wprowadzimy w życie ustawy o powszechnym uwłaszczeniu społeczeństwa, prywatyzacji i reprywatyzacji pozwalające pełniej wykorzystać majątek narodowy i energię Polaków.

11. Uchwalimy pakiet ustaw, które umożliwią prowadzenie skutecznej polityki gospodarczej i przemysłowej. Będziemy aktywnie wspierać konkurencyjność i nowoczesność polskiej gospodarki, jej restrukturyzację. Będziemy sprzyjać rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw.

12. Wprowadzimy w życie całościowy plan odbudowy i rozwoju regionów objętych powodzią. Wyznaczy on działania rządowi, wesprze – dzięki specjalnemu funduszowi – inicjatywy lokalne i regionalne.

13. Przyjmiemy nowoczesne, zgodne z ideałami «Solidarności», ustawodawstwo dotyczące zbiorowych stosunków pracy i dialogu partnerów społecznych.

14. Damy polskiej wsi ustawy gwarantujące rozwój nowoczesnych, stabilnych gospodarstw rodzinnych. Zapewnimy ochronę polskiego rolnictwa przed nieuczciwą konkurencją.

15. Ludzie władzy nie mogą stać ponad społeczeństwem. Ograniczymy immunitet parlamentarzysty. Wprowadzimy przepisy zobowiązujące kandydatów do parlamentu i wysokich urzędów państwowych do składania dostępnych publicznie oświadczeń o swoim osobistym majątku.

16. Wprowadzimy nową ustawę o samorządzie terytorialnym, na mocy której w rękach samorządów pozostanie trzykrotnie więcej pieniędzy niż dziś na realizację powierzonych im – szerszych niż dotąd – zadań.

17. Poprawimy ustawę o służbie cywilnej tak, aby urzędnicy państwowi byli apolityczni i kompetentni. By mogli służyć wszystkim obywatelom a nie partiom.

18. Uchwalimy ustawę o jawności życia publicznego oraz o powszechnym dostępie obywateli do dotyczących ich akt komunistycznych służb specjalnych.

19. Zreformujemy media publiczne: Telewizję Polską i Polskie Radio, tak by odzwierciedlały poglądy różnych ugrupowań i środowisk społecznych oraz zachowały niezależność od polityków.

20. Uchwalimy program reformy polskiej armii pozwalający jej stać się jak najszybciej pełnoprawnym i pełnowartościowym partnerem w NATO. Dzięki jej uzawodowieniu skrócimy obowiązkową służbę wojskową do trzech miesięcy. Stworzymy sprawny system obrony terytorialnej RP.

21. Poprawimy konstytucję zgodnie z ideałami «Solidarności». Możemy mieć taką konstytucję, która będzie służyć wszystkim Polakom przez długie lata.

Akcja Wyborcza Solidarność, Marian Krzaklewski


Dokumenty IX KZD NSZZ „Solidarność”, Poznań 1997 r.

Dokumenty IX KZD NSZZ „S”, Poznań 1997


Dodaj komentarz