VIII KZD NSZZ „Solidarność”, Poznań 1996


Plakat VIII KZD NSZZ "S", Poznań 1996

26-28 VI 1996 r. odbył się w Poznaniu VIII KZD NSZZ „Solidarność”. W najważniejszej uchwale delegaci postanowili wziąć udział w wyborach do Sejmu i Senatu
w ramach Akcji Wyborczej Solidarność. Sprzeciwiono się polityce rządu dotyczącej przemysłu stoczniowego oraz sfery budżetowej, która „osłabia potencjał intelektualny i zdrowotny społeczeństwa i prowadzi do degradacji narodu”. Ostatniego dnia zjazdu, 28 czerwca, odbyły się uroczystości 40. rocznicy Poznańskiego Czerwca.„Solidarność”  w  AWS

Uchwała VIII KZD, Poznań, 28.06.1996 r.:

Obecny układ sił w parlamencie, ludzie władzy i styl jej sprawowania są zagrożeniem dla przebiegu reform w naszym kraju. Odwrócenie tego negatywnego procesu jest zadaniem na miarę trudu naszych przodków w czasach odzyskiwania niepodległości, jest nakazem chwili. Wygranie najbliższych wyborów parlamentarnych, odebranie w demokratyczny sposób władzy postkomunistom i neoliberałom jest konieczne, aby zapewnić Polsce należne Jej miejsce w świecie oraz godne życie Jej obywateli. Zobowiązuje nas do tego historia „Solidarności” i pokładane w Niej nadzieje Polaków.
Podstawowym celem działania Związku jest zapewnienie godnego poziomu życia polskim rodzinom. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” stwierdza, że aby ten cel osiągnąć, niezbędne jest:
– uchwalenie nowej Konstytucji, opartej na projekcie NSZZ „Solidarność”
– przeprowadzenie uwłaszczenia obywateli
– zreformowanie systemu ubezpieczeń społecznych i wprowadzenie ubezpieczeń zdrowotnych zgodnie z projektami NSZZ „Solidarność”
– przestrzeganie prawa pracy szanującego godność pracownika.
Stanie się to możliwe jedynie przez uzyskanie realnego wpływu na decyzje parlamentu.
W związku z tym Krajowy Zjazd Delegatów postanawia, że NSZZ „Solidarność” weźmie udział w najbliższych wyborach do Sejmu i Senatu w ramach Akcji Wyborczej Solidarność.
[...] Krajowy Zjazd Delegatów apeluje do organizacji i stowarzyszeń, które akceptują program przygotowany przez NSZZ „Solidarność”, o włączenie się do Akcji Wyborczej Solidarność.
Z uwagi na szczególną zbieżność programową, Krajowy Zjazd Delegatów uznaje za bardzo istotny dla realizacji wskazanych celów udział Ruchu Odbudowy Polski we wspólnym bloku wyborczym.
[...] Krajowy Zjazd Delegatów zaleca Komisji Krajowej zawarcie „paktu o nieagresji” m.in. z Unią Wolności i Polskim Stronnictwem Ludowym.
[...] Wierzymy, że nasza inicjatywa uzyska poparcie autorytetów moralnych i politycznych oraz akceptację społeczną.W  rocznicę  Poznańskiego  Czerwca

Stanowisko VIII KZD, Poznań 28.06.1996 r.:

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” składa hołd pamięci Ofiar Poznańskiego Czerwca 1956 roku i chyli czoła przed uczestnikami tamtego protestu.
Czterdzieści lat temu robotnicy Poznania jako pierwsi w PRL podnieśli hasło „Za Prawo, Wolność i Chleb”, przeciwstawiając się reżimowi komunistycznemu.
Z miejsca tamtych wydarzeń, z Poznania, Krajowy Zjazd Delegatów przestrzega przed skutkami powrotu do władzy ludzi starego systemu, aby ofiara tamtych dni nie była daremna.Dokumenty VIII KZD NSZZ „Solidarność”, Poznań 1996

Dokumenty VIII KZD, 1996Dodaj komentarz