VI KZD NSZZ „Solidarność”, Mielec 1994


Plakat VI KZD NSZZ "S", Mielec 1994

W dniach od 29 września do 2 października 1994 r. odbył się w Mielcu VI Krajowy Zjazd Delegatów „S”. Oceniano osiągnięcia i porażki minionego roku. Wydano oświadczenie: „Delegaci VI Krajowego Zjazdu stwierdzają, że obecny rząd działa na szkodę Polski i jej obywateli. Delegaci uważają, że rząd ten powinien dla dobra kraju zakończyć swoją działalność”. Skrytykowano także rządowy Program komercjalizacji, który oceniono jako próbę powrotu do systemu nakazowo-rozdzielczego. Największą sensację wzbudziły przetłumaczone na język polski materiały z akt Stasi (b. NRD-owskich służb specjalnych) o „Solidarności”. Senator Zbigniew Romaszewski namawiał „Solidarność” do powołania partii politycznej. Prezydent Lech Wałęsa wezwał delegatów do zjednoczenia prawicy na czas wyborów.


Zadania Związku
1. Delegaci VI Krajowego Zjazdu NSZZ „Solidarność” zobowiązują Komisję Krajową do przygotowania do końca stycznia 1995 r. założeń regulacji prawnych w następujących sprawach:
– ubezpieczenia społeczne
– gwarantowany dochód minimalny
– reprywatyzacja i powszechne uwłaszczenie
– system podatkowy
– instytucja skarbu państwa.
Te regulacje prawne – wraz z opracowanym już przez Związek projektem ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych – stanowić powinny dopełnienie projektu naszej konstytucji, a zarazem być formą dialogu społecznego o państwie w sprawach żywotnych dla każdego obywatela.
2. Delegaci [...] uznają, że istotnym warunkiem realizacji zadań Związku wobec swych członków i naszej Ojczyzny jest podjęcie przez NSZZ „Solidarność” wysiłku konsolidowania ludzi i środowisk politycznych wokół ideałów i programu Związku, wyrażanych w uchwałach i projektach uregulowań prawnych.
3. Istotnym elementem niezależności naszego Związku jest aktywność na scenie publicznej w formach dostosowanych do obecnych i przyszłych potrzeb.
4. Szczególnym zadaniem NSZZ „Solidarność” jest także przygotowanie się do referendum konstytucyjnego, które uchroni Polskę przed zatwierdzeniem konstytucji sprzecznej z dobrem państwa i narodu, wyrażonym w ideałach Sierpnia i naszym projekcie Konstytucji.

O uwłaszczeniu  powszechnym
Delegaci [...] wyrażają dezaprobatę dla przebiegu przekształceń własnościowych w Polsce. NSZZ „Solidarność” uznaje uwłaszczenie powszechne za zadanie FUNDAMENTALNE. Mamy świadomość, że jest to walka o kształt przyszłego ustroju polityczno-ekonomicznego Polski i że ustępstwa ze strony rządzących mogą być uzyskane tylko pod ogromnym, może nawet krańcowym naciskiem Związku i społeczeństwa.
Uchwała VI KZD, Mielec 1.10.1994 r.


Dokumenty VI KZD NSZZ „Solidarność”, Mielec 1994

Dokumenty VI KZD NSZZ „S”


Dodaj komentarz