Idea „Solidarności” po 1990 roku


Po 1990 r. „Solidarność” znalazła się w nowej rzeczywistości politycznej i gospodarczej. Była rozrywana przez sprzeczne tendencje, które w skrócie można określić jako rozdarcie między ideą solidarności międzyludzkiej a kapitalistycznym wolnym rynkiem – z jednej strony, oraz z drugiej – między ideą państwa obywatelskiego (samorządnej Rzeczypospolitej) a partyjnymi walkami o władzę. W nowej rzeczywistości wartości moralne i etyka zeszły na plan dalszy wobec siły pieniądza, pragmatyzmu, skuteczności i maksymalizacji zysków. Wobec nowych wyzwań „Solidarność” nie była przygotowana. Próbowała bronić swoich ideowych korzeni i jednocześnie szukała odpowiedzi na nowe wyzwania.

W tym miejscu Wszechnicy „Solidarności” pragnę przedstawić wiele różnych tekstów i opracowań traktujących krytycznie o różnych aspektach ideowych „Solidarności” po roku 1990. Będą to teksty ważne, krytyczne, które z różnych punktów widzenia szukały odpowiedzi czym była, jest i czym może stać się „Solidarność”.


Ucz się demokracji!

 

 

Dodaj komentarz