Solidarność 1981


Plakat "Solidarności" z 1981 roku

Sytuacja w kraju wraz z nastaniem nowego roku nie uspakajała się. „Solidarność Wiejska” toczyła boje o rejestrację związku. 29 grudnia rozpoczęła się okupacja urzędu gminnego w Ustrzykach Dolnych przez kilkudziesięciu działaczy „Solidarności Wiejskiej” i „Solidarności”, którzy m.in. domagali się uznania tworzonych na wsi kół za samorząd wiejski. 30 grudnia Sąd Najwyższy rozpatrywał odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do rejestracji i odroczył podjęcie decyzji. Protest rolników rozszerzył się.

O rejestrację starało się także Niezależne Zrzeszenie Studentów, któremu po strajku w Uniwersytecie Warszawski w końcu listopada minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki obiecał, że zarejestruje NZS wedle przepisów nowego rozporządzenia nastąpi do końca grudnia. Nowe rozporządzenie zostało opublikowane dopiero w połowie stycznia. Największe jednak napięcie spowodował problem wolnych sobót, które w wyniku porozumień z 3 września w Jastrzębiu miały być wprowadzone od 1 października. 10 listopada ministerstwo pracy opublikowało projekt wprowadzenia wolnych sobót w tygodniach bez świąt z równoczesnym wydłużeniem czasu pracy do 8,5 godzin. KKP „Solidarność” odrzuciła projekt. 23 grudnia opublikowano nowy projekt, który również przez „Solidarność” został skrytykowany. Wicepremier ogłosił, że pierwsza sobota nowego roku będzie pracująca na co KKP zaleciła załogom wstrzymanie się od pracy. Winę za konflikt obarczono rząd, który wcześniej podpisał porozumienia ze strajkującymi. W całym kraju zaczęto zgłaszać postulaty przekazania luksusowych partyjnych i milicyjnych sanatoriów na potrzeby społeczne, żądano odwołania lokalnych władz z powodu wykrytych nadużyć. Rosło przekonanie, że bez groźby strajku władze nie zrealizują swoich zobowiązań oraz nie przystąpią do odnowy życia społecznego w kraju. W tej atmosferze delegacja „Solidarności” pojechała w połowie stycznia do Watykanu na spotkanie z Janem Pawłem II.

W kolejnych miesiącach doszło do ostrego konfliktu z rządem za sprawą incydentu w Bydgoszczy, toczyły się wybory w Związku, odbył się Zjazd „Solidarności” w Gdańsku, aż w końcu sytuacja w kraju pod dyktando władzy zaczęła się zaostrzać. Polityka rządu gen. Jaruzelskiego prowadziła wprost do 13 grudnia 1981 r.

Leszek Biernacki

wszechnica@solidarnosc.org.pl

Dodaj komentarz