Regiony NSZZ

Zwracamy się z apelem do wszystkich członków „Solidarności” w całej Polsce o pisanie i nadsyłanie materiałów o historii Związku w swoich regionach. To od Was zależy zawartość „Wszechnicy Solidarności”, gdyż w archiwach KK NSZZ „Solidarność” w Gdańsku nie ma informacji z regionów.

wszechnica@solidarnosc.org.pl

Dodaj komentarz