KKP Sekcji Pracowników Teatru NSZZ

Prezentujemy w tym miejscu zachowane dokumenty z działalności pracowników teatru zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”.


wszechnica@solidarnosc.org.pl

Dodaj komentarz