Kwadrat. Dwutygodnik Społeczno-Zawodowy KKK Pracowników Poligrafii

Kwadrat. Dwutygodnik Społeczno-Zawodowy Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Poligrafii NSZZ „Solidarność”


W pierwszym numerze w słowie wstępnym redakcja informowała:


Kwadrat to najczęściej używana miara poligraficzna, w której mieści sie określona ilość nonparelu petitu i garmondu, ilość złożonych czcionek drukarskich wyznacza naszą pracę a co za tym idzie przekazuje ilość potrzebnych społeczeństwu słów. Dlatego pismo nasze nazwaliśmy „Kwadrat”. To słowo jest łatwe do zapamiętania a ma również w sobie brzmienie nie literackie. Jesteśmy i będziemy pismem społeczno-zawodowym, które chce na swoich łamach na równi traktować cały wachlarz spraw społecznych, jak i bliskich trudnemu zawodowi poligrafii.

 

Pismo było redagowane przez kolegium, w składzie: Roman Łyczywek, Sławomir Majewski, Barbara Owczorek (p.o. sekretarz redakcji), Krzysztof Próchniewicz, Leszek Sławiński (red. naczelny), Henryk Stodolny. Pierwsza siedziba redakcji mieściła się w Szczecińskich Zakładach Graficznych przy Alei Wojska Polskiego 128. Wydawcą pisma była Krajowa Komisja Koordynacyjna Pracowników Poligrafii NSZZ „Solidarność”.


Dodaj komentarz