Informacje Biura Prasowego

10 kwietnia uchwałą KKP z lutego 1981 r. powstało Biuro Informacji Prasowej KKP NSZZ „S” – BIPS. Podlegało ono przewodniczącemu NSZZ Solidarność Lechowi Wałęsie, a w praktyce – bezpośrednio rzecznikowi prasowemu KK – funkcję tę najdłużej pełnił Janusz Onyszkiewicz (powołany na to stanowisko 10 kwietnia 1981 r.). Budziło to w Związku nieco wątpliwości, gdyż nie miał nad BIPS kontroli żaden organ kolegialny. BIPS rozwijał się bardzo dynamicznie. Powstały oddziały: warszawski, krakowski i łódzki. Szefem BIPS od momentu jego powstania był Arkadiusz Rybicki. W warszawskim oddziale BIPS-u pracowali m.in.: Tomasz Wołek, Jacek Żakowski, Sławomir Biegański, Mariusz Kobzdej.

Codziennie był wydawany „Serwis Informacyjny” – zazwyczaj o objętości czterech stron maszynopisu. Zawierał wiadomości na temat prac KKP, informacje o sytuacji strajkowej w regionach, sprawozdania z podróży po kraju przewodniczącego Wałęsy. Był drukowany techniką powielaczową. Szefem serwisu informacyjnego był Andrzej Zarębski. Redaktorami serwisu byli m.in.: Ryszard Grabowski, Zofia Modzelewska, Maria Kosacz, Jacek Kozłowski, Janusz Tołłoczko.

Dodaj komentarz