Bogusław Nieznalski


Bogusław Nieznalski urodził się w 1948 roku w Sopocie. Studiował na Politechnice Gdańskiej, następnie podjął tam pracę. Od 1976 roku zaczął wysyłać swoje zdjęcia na konkursy i wystawy fotograficzne w kraju i za granicą. Jego zdjęcia zdobyły szereg Grand Prix.


Bogusław Nieznalski w sali BHP Stoczni Gdańskiej w 2010 r., fot Leszek Biernacki

W sierpniu 1980 Bogdan Borusewicz wprowadził go na teren stoczni , gdzie mógł fotografować strajk i porozumienia sierpniowe. Od tego momentu z wielką pasją poświęcił się dokumentowaniu ruchu Solidarności, m. in. budowę pomnika Poległych Stoczniowców, I Zjazdu NSZZ „Solidarność”.

Kiedy 13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny, Nieznalski był na ulicach Gdańska fotografując starcia milicji z protestującą ludnością. Przez kolejne dni i miesiące stanu wojennego uczestniczył z aparatem we wszystkich zamieszkach ulicznych w mieście, często narażając własne zdrowie.

(na podstawie: portalu polska.pl)

Zdjęcia Bogusława Nieznalskiego prezentowane na wystawie „Brama Wolności”:
Dodaj komentarz