Tygodnik Solidarność

Pierwszy numer „Tygodnika Solidarność” ukazał się 3 kwietnia 1981 r. Redaktorem naczelnym był Tadeusz Mazowiecki (wcześniej do objęcia tej funkcji kandydował Konrad Bieliński i Andrzej Micewski). Zastępcami Mazowieckiego byli Waldemar Kuczyński, Bohdan Cywiński oraz Kazimierz Dziewanowski, który wkrótce odszedł z redakcji, funkcję sekretarza redakcji sprawował Krzysztof Wyszkowski.


W chwili podejmowania przez władzę decyzji o zgodzie na wydawanie „Tygodnika Solidarność” Związek dysponował stałą rubryką w gdańskim „Dzienniku Bałtyckim” – „Samorządność”, tygodnikiem „Solidarność Jastrzębie” o nakładzie 15 tys. egzemplarzy (zgłaszano postulat zwiększenia nakładu do 100 tys.), tygodnikiem „Jedność” w Szczecinie o nakładzie 15 tys. egzemplarzy. „Solidarność” otrzymała zgodę na wydawanie „Jedności” w nakładzie 100 tys. Ministerstwo Kultury i Sztuki wyraziło jeszcze zgodę na wydawanie ogólnopolskiego pisma branżowego poligrafów.


Pierwszy numer był przygotowywany w czasie ostrego konfliktu bydgoskiego. Ostatecznie ukazał się z datą 3 kwietnia. Do 13 grudnia 1981 r. wyszło 37 numerów pisma.

Od początku istnienia redakcji władze starały się zdobyć informacje na temat zatrudnionych osób, ich poglądów, układów towarzyskich, aby móc je wykorzystać do rozbijania i zwalczania środowiska tworzącego tygodnik. Zachowały się materiały Służby Bezpieczeństwa dotyczące rozpracowania redakcji w ramach sprawy obiektowej o kryptonimie „Walet”. W czasie tej akcji zwerbowano kilku tajnych współpracowników, którzy przekazywali informacje na temat sytuacji w redakcji.

Dodaj komentarz