„Głos Wolny”

W czasie pierwszego Zjazdu NSZZ „Solidarność” w oparciu o utworzone przez BIPS Biuro Prasowe I Krajowego Zjazdu Delegatów, którego szefem był z-ca dyrektora BIPS – Marek Podgórczyk, wydawano codzienne pismo „Głos Wolny”. Pismo było wydawane z pomocą warszawskiej Agencji „Solidarność”, „Tygodnika Solidarność” i innych pism.


Szefem „Głosu Wolnego” był Jan Dworak, w skład redakcji wchodzili: Seweryn Blumsztajn, Jarosław Broda, Andrzej Dorniak, Urszula Doroszewska, Pawel Huelle, Jerzy Kasprzyszak, Jolanta Kozak, Tomasz Luczak, Antoni Pawlak, Piotr Strzałkowski, Arkadiusz Rybicki, Joanna Szczęsna, Donald Tusk, Tomasz Wołek, Czesław Zegar, Katarzyna Żakowska, Jacek Żakowski, Tomasz Jastrun, Katarzyna Banachowska, Małgorzata Bartyzel, Zbigniew Gach. Zespół techniczny stanowili: Zbigniew Januszewski, Joanna Kasperska, Małgorzata Posadzka, Halina Zawistowska, Marek Czerwiński, Teresa Izwanowska, Piotr Krawczyk, Mirosław Rybicki i Mariola Tywonek.


Pierwszy numer „Głosu Wolnego” ukazał się 4 września 1981 roku. Opublikowano w nim podsumowanie dotychczasowej działalności Związku, informacje o posiedzeniu władz centralnych, aktualnych wydarzeniach w Polsce i na świecie, zmianach statutowych, oczekiwaniach członków „Solidarności” wobec zjazdu, korespondencję z rzecznikiem prasowym rządu Jerzym Urbanem, wydawnictwach informacyjno-propagandowych i sprawach organizacyjnych. „Głos Wolny” ukazywał się przez półtora miesiąca, wydano 24. numery. Gazetę drukowano w Gdańsku i z matryc w kilku innych miastach w łącznym nakładzie około 100 tysięcy egzemplarzy, rozprowadzanych kanałami związkowymi w całym kraju.


Leszek Biernacki

Dodaj komentarz