Biuletyn Informacyjny „Solidarność”. Pismo NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego

23 sierpnia w czasie strajku w sierpniu 1980 r. ukazał się 1. numer „Strajkowego Biuletynu Informacyjnego Solidarność”, redagowanego przez Konrada Bielińskiego i Krzysztofa Wyszkowskiego, którym pomagała Ewa Milewicz. Wyszkowski zaproponował, aby biuletyn przyjął nazwę „Solidarność”. Od czwartego numeru dołączył do nich Mariusz Wilk. Ostatni, strajkowy, numer „Biuletynu” ukazał się 31 sierpnia, w dniu podpisania porozumienia z komisją rządową. Do 31 sierpnia ukazało się 13. numerów oraz numer nadzwyczajny z projektem statutu Związku. Dzienny nakład „Biuletynu” sięgał 40 tys. egzemplarzy. Był drukowany w formacie A5, o objętości 4 stron.


Kolejny po strajku numer „Biuletynu Informacyjnego Solidarność” (nr 15), pisma MKZ NSZZ w Gdańsku ukazał się 24 września. Zespół redakcyjny tworzyli: Joanna Duda-Gwiazda, Mariusz Wilk i Joanna Wojciechowicz. Z redakcją współpracowało wiele osób, które jednocześnie publikowało w serwisach BIPS i „Samorządności”. Zamieszczano wiele zdjęć, których autorem był głównie Jacek Awakumowski.


W pierwszym numerze w słowie wstępnym redakcja informowała, że wciąż nie posiada bazy technicznej dla własnego wydawnictwa i zaapelowała do komitetów założycielskich w zakładach pracy, aby wydawały własne biuletyny. Redakcja pisała: „Brak informacji jest jedną z barier na drodze do rozwijania się niezależnego ruchu związkowego. Dezinformacja, plotka powoduje napięcia, często jest przyczyną strajków”.


Do jego winiety dodano charakterystyczne dla Gdańska sylwetki lwów i dlatego zaczęto potocznie nazywać go „gdańskimi lwami”. Do stanu wojennego ukazało się 62 numery „Biuletynu”. Był drukowany w formacie A4, o objętości przeważnie 20 stron.


Leszek Biernacki

Dodaj komentarz