Wyboista droga do wolności. „Solidarność” 1980–2005Wyboista droga do wolności


Książka „Wyboista droga do wolności” została wydana w 2005 r. przez NSZZ „Solidarność” Politechniki Wrocławskiej. Wstęp napisał Ryszard Wroczyński. Pomysłodawca wydania – Andrzej Wiszniewski, redaktor prowadzący, koncepcja, wybór materiałów, nadzór merytoryczny – Jadwiga Szymonik, redakcja – Maciej Zalewski, projekt okładki i stron tytułowych – Danuta Błahut-Biegańska, korekta – Urszula Włodarska, indeks nazwisk – Elżbieta Lipka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona tytułowa

Wyboista droga do wolności

 

Spis treści

Wolność przez prawdę 
– s. 6

strony 6-7

 

Powstanie „Solidarności”. Kalendarium 1980-1981 
– s. 8

strony 8-59

 

Walka o godność. Kalendarium 1981-1989
– s. 60

strony 60-87

strony 88-97

strony 98-107

strony 108-119

strony 120-129

strony 130-139

strony 140-155

strony 156-175

 

Radio „Solidarność” 1981-1985
– s. 176

Internowani, zatrzymani
– s. 180

strony 176-183

 

Historia nam w końcu przyznała rację, Marek Muszyński
– s. 184

strony 184-189

 

„Solidarność” przy Politechnice Wrocławskiej. Kalendarium 1990-2005 
– s. 190

strony 190-199

strony 200-229strony 230-273

strony 274-297


Oni podjęli trud kierowania związkiem
– s. 298

Umieliśmy odpowiedzieć na wyzwanie, Tomasz Wójcik
– s. 298

Nie zmarnujmy tej szansy, Janusz Biernat
– s. 305

Moja droga do i z „Solidarnością”, Witold Jabłoński
– s. 308

Przeżywanie „Solidarności”, Ryszard Wroczyński
– s. 311

strony 298-313

 

Drogi nadziei, drogi ku wolności
– s. 314

Wyboista droga do wolności, Andrzej Wiszniewski 
– s. 314

Politechnika Wrocławska – pierwsza!, Kornel Morawiecki
– s. 322

Serce zabiło mocniej, Stanisław Huskowski
– s. 326

To już 25 lat, Ludomir J. Jankowski
– s. 327

Ja mediuję, tramwaje jeżdżą, Andrzej Olszewski
– s. 328

Jubileuszowe refleksje, Jan Waszkiewicz
– s. 331

25 lat minęło…, Krzysztof Sosna
– s. 335

W 25. rocznicę powstania „Solidarności”, Cecylia Biegańska 
– s. 338

Czerwona woda w rurach (ciepłowniczych), Ryszard Śnieżyk
– s. 342

Czy warto było?, Jadwiga Szymonik
– s. 344

strony 314-349

 

Fundacje i nagrody
– s. 350

Fundacja Jerzego Bonieckiego
– s. 350

Fundacja im. Brata Alberta
– s. 350

Fundacja Pro Homine
– s. 351

strony 350-353

 

Prasa związkowa 1980-2005. Komunikaty, Informacje, Biuletyn Informacyjny
– s. 354

strony 354-356

 

Pamięć o tych, którzy odeszli
– s. 357

Gdy odszedł, obniżyły się standardy. Wspomnienie o Tadeuszu Huskowskim
– s. 357

Umiłował wolność, lecz jej nie doczekał. Wspomnienie o Tadeuszu Kosteckim
– s. 359

strony 357-361

 

Byli z nami w te najpiękniejsze dni
– s. 362

strony 362-363

 

Współtwórcom, obrońcom i bohaterom „Solidarności”
– s. 364

strony 364-367

 

Doczekaliśmy się Sztandaru
– s. 368

strony 368-370

 

Medal „Solidarności”
– s. 371

strony 371-372

 

W roku jubileuszowym. Prezydium i pracownicy Komisji Zakładowej
– s. 373

strony 373

 

Gdyby nie Ona
– s. 374

Od redakcji
– s. 375

strony 374-376

 

Appendix:

Rocznice i uroczystości
– s. 377

strony 377-385

 

Zakładowe Zebrania Delegatów 1980-2005
– s. 386

strony 386-390

 

Przewodniczący Komisji Oddziałowych NSZZ „Solidarność”
– s. 391

strony 391-393

 

Walne Zebrania Delegatów Regionu Dolny Śląsk 1980-2005
– s. 394

strony 394-398

 

Zjazdy Krajowe Delegatów 1980-2005
– s. 399

strony 399-401

 

Bibliografia 
– s. 402

strony 402-403

 

Indeks nazwisk  
– s. 404

strony 404-419

strona 420


Dodaj komentarz