Erazm Ciołek


Na wystawie „Brama Wolności” w sali BHP Stoczni Gdańskiej, urządzonej w XXX-lecie powstania NSZZ „Solidarność” Erazm Ciołek przedstawił 10 zdjęć. Jedno z jego zdjęć otwiera całą wystawę. Jest to symboliczne zdjęcie napiętej i pękającej stalowej liny, które symbolicznie przedstawia atmosferę w społeczeństwie latem 1980 r.




Dodaj komentarz