Gdańsk

Wieczorem 16 sierpnia przybyli do stoczni przedstawiciele z różnych zakładów pracy ogłosili strajk solidarnościowy w Stoczni Gdańskiej. W nocy z 16 na 17 sierpnia powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS), na którego przewodniczącego wybrano Lecha Wałęsę oraz wybrano Prezydium. Zredagowano 21 postulatów. Były to pierwsze władze późniejszego NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego.


Prezydium MKS zostało powołane przez delegatów na zasadzie powołania reprezentantów z kluczowych dla strajku zakładów oraz z członków wybranych spośród delegatów ze względu na walory osobiste. Zasada ta zachowana została w późniejszym okresie, gdy Prezydium MKS przekształciło się w Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego (MKZ) i na miejsce ustępujących członków MKZ delegowanych przez załogi zakładów pracy, delegowano z własnego wyboru nowych przedstawicieli.


Skład Prezydium MKS: Lech Wałęsa, przewodniczący – niepracujący (elektromonter); Andrzej Kołodziej, wiceprzewodniczący – Stocznia im. Komuny Paryskiej (spawacz); Bogdan Lis, wiceprzewodniczący – Elmor (pracownik fizyczny); Lech Bądkowski – literat; Joanna Duda-Gwiazda – CETO (inżynier); Wojciech Gruszewski – Politechnika Gdańska (dr inż. chemik); Andrzej Gwiazda – Elmor (inżynier); Stefan Izdebski – Zarząd Portu Gdynia (doker); Lech Jendruszewski – Stocznia im. Komuny Paryskiej (monter); Jerzy Kmiecik – Stocznia Północna (kadłubowiec); Zdzisław Kobyliński – PKS O/Gdańsk (magazynier); Henryka Krzywonos – WPK (motorniczy); Stefan Lewandowski – Port Gdańsk (dźwigowy); Józef Przybylski – Budimor (ślusarz); Jerzy Sikorski – Stocznia Remontowa (monter); Lech Sobieszek – Siarkopol (ślusarz); Tadeusz Stanny – Rafineria Gdańska (technik chemik); Anna Walentynowicz – Stocznia Gdańska im. Lenina (suwnicowa); Florian Wiśniewski – Elektromontaż (elektryk).


1 września gdański MKS przekształcił się w Międzyzakładowy Komitet Założycielski (MKZ) nowych związków zawodowych, który wprowadził się do tymczasowej siedziby przy ul. Marchlewskiego 13. O godz. 16.00 rozpoczęło się pierwsze po strajku spotkanie Prezydium MKZ i członków Komisji Ekspertów z delegatami załóg. Zastanawiano się nad sprawą organizacji nowego związku w zakładach pracy.


W kolejnych tygodniach następowały zmiany w składzie Prezydium MKZ. Zakłady pracy na mocy swoich uchwał odwołały: Zdzisława Kobylińskiego (PKS) i Henrykę Krzywonos (WPK). Oboje nie odwołali się od decyzji do Plenum MKZ, które to odwołało Floriana Wiśniewskiego (Elektromontaż). Ze względów rodzinnych z członkowstwa w Prezydium MKZ zrezygnował Stefan Izdebski. Na jego miejsce Port Gdynia delegował Kazimierza Wolenszlegiera. Po wyborach w Porcie Gdynia w 1981 r. jego miejsce zajął Andrzej Opiela (mechanik silnikowy). Ze względów rodzinnych z pracy w Prezydium zrezygnował także Jerzy Kmiecik ze Stoczni Północnej, Tadeusz Stanny z Rafinerii Gdańsk, którego zastąpił Jacek Kłys (technik chemii), Jerzy Sikorski ze Stoczni Remontowej, którego zastąpił Henryk Matusik. Od początku 1981 r. Stocznię Remontową w Prezydium MKZ reprezentował Zdzisław Złotkowski. W skład Prezydium MKZ na wniosek Komisji Zakładowej Stoczni Marynarki Wojennej wszedł Marian Błoniarczyk ze względu na szczególną sytuację zakładów podległych MON i MSW. 2 października na mocy uchwały Plenum MKZ w skład prezydium powołano Bogdana Borusewicza. Dodatkowo w pracach Prezydium uczestniczyli: Szymon Pawlicki (obserwator z ramienia kultury) oraz Grzegorz Jerkiewicz z NZS.


Do listopada 1980 r. zebrania Prezydium MKZ odbywały się dwa razy dziennie. W tym okresie gdański MKZ często podejmował decyzje, które obowiązywały w całym kraju. W momencie, gdy podejmowano ważne decyzje dla całego Związku, w posiedzeniach uczestniczyli przedstawiciele komisji zakładowych większych zakładów pracy. W początkowym okresie powstawania „Solidarności” gdański MKZ pełnił podwójną rolę: był władzą Związku Regionu Gdańskiego oraz organizatorem „Solidarności” na terenie kraju.


Podczas drugiej tury Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, która odbyła się w dniach 13–17 lipca, wybrano władze Regionu. Na Przewodniczącego został wybrany Lech Wałęsa. 20 lipca 1981 r. na pierwszym posiedzeniu 60-osobowego Zarządu Regionu Gdańskiego wybrano 11-osobowe Prezydium ZR (z Lechem Wałęsą na czele) w składzie: Stanisław Fudakowski (Pracownia Psychologiczna przy Kombinacie Budowlanym w Gdyni) – 27 głosów, Bogusław Gołąb (Stocznia Północna) – 26 głosów, Maria Grubba (PKP – Rej. Bud.) – 27 głosów, Jacek Kłys (Gdańskie Zakłady Rafineryjne) – 32 głosy, Andrzej Kozicki (Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni) – 34 głosy, Bogdan Lis (Elmor) – 34 głosy, Konrad Maruszczyk (Centrum Informatyki Gospodarki Morskiej Gdańsk) – 32 głosy, Jacek Merkel (Stocznia Gdańska) – 30 głosów, Andrzej Opiela (Zarząd Portu Gdynia) – 30 głosów, Jan Samsonowicz (AMG) – 27 głosów, Zdzisław Złotkowski (Gdańska Stocznia Remontowa) – 33 głosy.


Leszek Biernacki


wszechnica@solidarnosc.org.pl

[Nie odnaleziono albumu] [Nie odnaleziono albumu] [Nie odnaleziono albumu]

Dodaj komentarz