Jan Paweł II w Lublinie, 1987


Na lubelskie osiedle Czuby przybyło dużo ponad pół miliona ludzi, którzy zostali daleko odsunięci od ołtarza. Wokoło całego osiedla zgromadzono ogromne siły milicji, które od rana demonstracyjne, w ogromnych kolumnach samochodów przejeżdżały przez miasto. Było kilka dużych transparentów „Solidarności”, które szybko zniknęły, gdyż zasłaniały ludziom widok na ołtarz i papieża. W momencie Jego przyjazdu było słychać okrzyki „Solidarność”. Już z ołtarza Ojciec Święty pozdrowił „panów z transparentem”. Chyba największe poruszenie sprawił ogromny transparent napisany w języku czeskim.Kontakt ze mną:


biernacki.leszek@wp.pl


Dodaj komentarz