Brama Wolności

„Brama Wolności”
Wystawa fotograficzna z okazji XXX-lecia NSZZ „Solidarność”

Przez 30 lat działania NSZZ „Solidarność” towarzyszyli jej fotograficy z całego świata. Powstało miliony zdjęć. Niektóre przeszły do historii, wszystkie nie pozwalają zapomnieć: o minionych latach, ideałach i trudach, niepowodzeniach i sukcesach oraz niespełnionych marzeniach. Fotografie nie przemijają, to czas zatrzymany w kadrze. Czas, w którym przez stoczniową „Bramę Wolności” polscy robotnicy przesłali impuls solidarności do wszystkich narodów uciemiężonych przez system komunistyczny, że bez użycia przemocy można walczyć o godność człowieka i poszanowanie dla ludzkiej pracy, że ludzie zjednoczeni wokół podstawowych wartości mogą dążyć ku wolności i demokracji. Walka o wolność nie była łatwa i nie obyła się bez ofiar, a nowa rzeczywistość gospodarcza i polityczna systemu kapitalistycznego okazała się także nieprzychylna dla godności człowieka i jego pracy. Dlatego „Solidarność” wciąż musi być Bramą Wolności, przez którą będzie płynął impuls do obrony podstawowych wartości i godności ludzkiej pracy.
Część z migawek minionej rzeczywistości pokazano na wystawie w byłej sali BHP Stoczni Gdańskiej. Autorami jest ośmiu fotografików, z których każdy przedstawia niektóre z najlepszych swoich prac z różnych lat istnienia „Solidarności” – od 1980 roku do dziś:
Leszek Biernacki
Erazm Ciołek
Tomasz Gutry
Stanisław Markowski
Wojciech Milewski
Chris Niedenthal
Bogusław Nieznalski
Janusz Rydzewski.

Wszyscy wyrazili zgodę, aby po zakończeniu wystawy ich zdjęcia mogły pozostać i być prezentowane w historycznym budynku, w którym narodziła się „Solidarność”.

Komisarz, autor scenariusza wystawy fotograficznej i jej aranżacji plastycznej – Leszek Biernacki
Koordynator z ramienia KK NSZZ „Solidarność” – Jacek Rybicki

Wystawa została zrealizowana na zlecenie KK NSZZ „Solidarność” i współfinansowana ze środków Narodowego Centrum Kultury


Dodaj komentarz