Strajki w kraju

W drugiej połowie sierpnia największa w historii PRL fala strajków objęła cały kraj. Nie był w Polsce już możliwy powrót do stanu sprzed sierpnia 1980 r. 6 września wiceminister spraw wewnętrznych, gen. dyw. Bogusław Stachura, informował władze: „ogółem w miesiącu sierpniu zanotowano przerwy w pracy w około 40 województwach, 750 zakładach z udziałem ponad 700 000 osób. […] Jeszcze w dn. 5 bm. na terenie 24 województw zanotowano ponad 70 nowych przerw w pracy z udziałem blisko 13 tys. osób”.


Z powodu odcięcia połączeń telefonicznych jedynym źródłem informacji o sytuacji na Wybrzeżu było Radio Wolna Europa. Za sprawą tej rozgłośni 21 postulatów gdańskiego MKS było znanych w całej Polsce i z dnia na dzień zyskiwały one coraz większe poparcie wśród wszystkich grup społecznych. Rodził się fenomen „Solidarności” – ruchu ogólnospołecznego, który łączył ludzi wokół podstawowych wartości, takich jak równość, wolność przekonań, praworządność czy samorządność. Była to oddolna „samoograniczająca” się rewolucja społeczna, której naczelną zasadą było nie stosowanie przemocy.


wszechnica@solidarnosc.org.pl

Dodaj komentarz