Copyright ©

Wszystkie prawa zastrzeżone (łącznie z tłumaczeniem na języki obce). Żaden fragment z portalu „Wszechnica Solidarności” nie może być wykorzystany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody konkretnego autora podpisanego pod zawartością lub w przypadku nie sygnowania dzieła przez żadnego autora – przez KK NSZZ „Solidarność”.

W działalności edukacyjnej i niekomercyjnej (nie przeznaczonej do sprzedaży) wymagane jest zawiadomienie autora i właściciela  portalu o wykorzystaniu konkretnego materiału  oraz podanie we własnym materiale źródła pozyskania informacji wraz ze wszelkimi niezbędnymi informacjami wymaganymi przez prawo autorskie.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631

Możliwość komentowania jest wyłączona.