Zygmunt Błażek, dokumenty i pamiątki


Wśród przedstawionych tu ilustracji znajdują się:

1) dokumenty i pamiątki z okresu działania „Solidarności” w latach 1980-1981

2) dokumenty z okresu stanu wojennego i internowania

3) kilkanaście stron dokumentów z teczki, którą Zygmunt Błażek otrzymał z IPN

4) artykuły prasowe o „parszywej dwunastce”

5) pamiątkowe odznaczenie na 25-lecie „Solidarności”.


Dodaj komentarz