I tura pierwszego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”

Całość przebiegu pierwszego zjazdu „Solidarności” została zarejestrowana na taśmach magnetofonowych przez Radiową Agencję „Solidarność”. Do dziś zachowało się kilkadziesiąt godzin nagrań, które stopniowo będziemy udostępniać na naszej stronie.


Konferencja prasowa 03.09.1981 r. przed rozpoczęciem zjazdu z udziałem: Janusza Onyszkiewicza (prowadził konferencję), Andrzeja Celińskiego, Bronisława Geremka, Mariana Jurczyka, Bogdana Lisa i Lecha Wałęsy. O ustawie o samorządzie: L. Wałęsa, M. Jurczyk, B. Lis. O dostępie do środków masowego przekazu: B. Geremek, J. Onyszkiewicz. O programie zjazdu: L. Wałęsa, B. Geremek. O sprawie bydgoskiej i polityce Związku: L. Wałęsa, B. Geremek. O programie politycznym „S”: L. Wałęsa, J. Onyszkiewicz.
Czas nagrania: 1 godz i 46 minut. Uwaga – niski poziom dźwięku.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Pierwszy dzień I KZD NSZZ „Solidarność”, 05.09.1981 r., cz. I

Otwarcie przez Lecha Wałęsę I KZD. Przemówienie Lecha Wałęsy, Stanisława Cioska. Teleks z pozdrowieniami dla zjazdu od organizującego się związku zawodowego pracowników MO. Wystąpienie Mirosława Krupińskiego i Stanisława Wądołowskiego – relacja o konflikcie w Regionie Warmińsko-Mazurskim.
Czas nagrania: 1:46. Uwaga – cichy dźwięk.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Pierwszy dzień I KZD NSZZ „Solidarność”, 05.09.1981 r., cz. II

Wybór rzecznika prasowego zjazdu – Janusz Onyszkiewicz.  Problem relacji ze zjazdu przez TVP; oświadczenie Krajowej Komisji mandatowo-wyborczej; dyskusja nad porządkiem obrad I części zjazdu; wybór komisji uchwał i wniosków; sprawa oświadczenia Regionu Bydgoskiego w sprawie umorzenia śledztwa dot. „wydarzeń bydgoskich”.
Czas nagrania: 2:21. Uwaga: na początku nagrania drobne zakłócenia.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Drugi dzień obrad, cz. I

Informacja ogólna o zjeździe i przebiegu obrad; dyskusja o porządku obrad: czy na początek dyskutować o statucie czy o programie Związku – wypowiadają się: Jerzy Łysiak (Opole), Zieliński (Mazowsze), Karol Modzelewski (Wrocław), Jan Brodzki (Płock).

Przekazanie prowadzenia obrad Stanisławowi Szymkowiakowi oraz Stanisławowi Kocjanowi i Jerzemu Mielnikowi.

Zbigniew Janas – wprowadzenie do dyskusji o statucie. Jerzy Milewski – wypowiedź w imieniu komisji programowej.

Dyskusja ogólna nad zagadnieniami zmian w statucie, wypowiedzieli się: Stanisław Osiniak (Region Środkowo-Wschodni), Witold Zaleski (Region Śląsko-Dąbrowski), Lech Kaczyński (Region Gdański) – zgłosił pomysł powołania Rady Naczelnej wybieranej na zjazdach regionalnych,  Piotr Wiekiera (Region Śląsko-Dąbrowski) i Waldemar Wesołowski (Region Środkowo-Wschodni).

Czas nagrania: 50:30. Uwaga: nagranie kończy się niespodziewanie.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Drugi dzień obrad, cz. 2

Ciąg dalszy dyskusji o statucie: Walerian Domański (Dolny Śląsk), Jerzy Kropiwnicki (Łódź), Lech Dymarski (Wielkopolska), Jerzy Karolewski (Wielkopolska Południowa), Karol Modzelewski (Dolny Śląsk), Aleksander Labuda (Dolny Śląsk), Jan Huszcza (Region Chełmski), Mirosław Krawczak (Zielona Góra) Zbigniew Janas.

Przegłosowanie treści telegramu do papieża Jana Pawła II.

Ciąg dalszy dyskusji o statucie: Seweryn Jaworski (Mazowsze), Henryk Bąk (Mazowsze), Jan Brodzki (Płock).

Po przerwie odczytano podziękowania od harcerzy – kręgów instruktorskich im. Andrzeja Małkowskiego. Oświadczenie rzecznika prasowego Pomorza Zachodniego w sprawie ataków prasowych na Mariana Jurczyka. Wniosek przewodniczących delegatów regionalnych o zaprzestanie handlu w kuluarach materiałami zjazdowymi oraz protest Społecznego Komitetu Budowy Pomników w Gdyni wobec handlu materiałami o Grudniu 1970 r. w kuluarach zjazdu. Obradom po przerwie przewodniczył Lesław Buczkowski oraz Krzysztof Mikołajczyk i Jerzy Buzek.

Ciąg dalszy dyskusji o statucie: Włodzimierz Blajerski, Wiesław Biernat (Dolny Śląsk), Mirosław Krupiński (Olsztyn), Tadeusz Pławiński (Gdańsk), Krzysztof Szczeglowski (Słupsk), Stanisław Alot (Rzeszów).

Czas nagrania: 1:31:30.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Drugi dzień obrad, cz. 3

Dalszy ciąg dyskusji o statucie: Jakub Foryst (Śląsk Opolski), Andrzej Słowik (Łódź), Zbigniew Janas

Wniosek formalny p. Pileckiego (Dolny Śląsk) o zmianę trybu dyskusji – wniosek w głosowaniu zaakceptowano

Dalszy ciąg dyskusji: Bolesław Kozłowski (ziemia Sandomierska), Krzysztof Rytwiński (Region Śląsko-Dąbrowski)

Odczytanie teleksu od min. Jerzego Urbana do Lecha Wałęsy z informacją, że rząd podjął decyzję o doraźnym powiększeniu nakładu „Tygodnika Solidarność”, aby numery ukazujące się z materiałami zjazdowymi były drukowane w nakładzie miliona egzemplarzy.

Dalszy ciąg dyskusji: Jerzy Teluk (Ziemia Sieradzka). Wniosek o zamknięcie listy dyskutantów. Dalszy ciąg dyskusji: Stanisław Krukowski (Mazowsze), Lech Wałęsa (Gdańsk), Lech Sobieszek (Gdańsk), Daniel Filar (Wielkopolska Południowa).

Pan Paga przedstawił informację o przedstawicielach delegatów Zjazdu, którzy wyjeżdżali złożyć wieńce pod pomnikami  pomordowanych w grudniu 1970 r. w Gdańsku i Gdyni oraz pod pomnikiem na Westerplatte. Przegłosowano wniosek formalny o z zakończeniu zapisywania chętnych do dyskusji nad statutem oraz o dopuszczeniu do głosu twórców statutu.

Dalszy ciąg dyskusji: Jan Rulewski (Bydgoszcz), Wiesław Chrzanowski (ekspert ds. statutu) – powiedział o roli ekspertów przy pracach nad statutem (poza nim: Jan Olszewski, mecenas Siła-Nowicki, prof. Andrzej Stelmachowski) i problemach statutu.

Dyskusja nad porządkiem przebiegu dalszych obrad, przedstawienie informacji  komisji programowej oraz uchwał i wniosków o projektach nowych uchwał. Odczytano projekt dotyczący katastrofy w kopalni, szkolnictwa wyższego i rządowych projektach ustaw o przedsiębiorstwie państwowym i samorządzie. W tej sprawie głos zabrał Grzegorz Palka (Łódź).

Czas nagrania 1:31.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


  »

Dodaj komentarz