Leszek Biernacki, pierwsze zebranie ogólnopolskie, 17 IX 1980


Najważniejsze spotkanie, na którym zadecydowano o przyszłej organizacji „Solidarności”, odbyło się 17 września 1980 r. Na zaproszenie gdańskiego MKZ przyjechali przedstawiciele rodzącego się ruchu związkowego z całego kraju.

Na sali w klubie „Ster” w gdańskim MKZ kłębił się tłum reprezentantów załóg z całego kraju. Od rana delegaci kompletowali wszelkie możliwe materiały i zdjęcia, aby zawieść je do swoich zakładów pracy. Wokół budynku setki ludzi czekało na najświeższe informacje. Zebranych powitał Lech Wałęsa, a spotkanie poprowadził Lech Bądkowski. W pootwieranych oknach stały głośniki, z których można było usłyszeć jak Jan Olszewski i Karol Modzelewski namawiali do zarejestrowania jednolitej struktury, gdyż w mniejszych ośrodkach ludzie nie poradziliby sobie z państwową administracją. Argumentowali, że każde inne rozwiązanie doprowadzi do tego, że władza skłóci i podzieli ludzi.

Wbrew stanowisku liderów gdańskiego MKZ, zwyciężyła koncepcja scentralizowanej struktury krajowej związku. Gwiazda i Borusewicz opowiadali się za strukturą federacyjną, gdyż przypuszczali, że w regionach, w których nie było przedsierpniowej opozycji, ważne stanowiska w związku mogą przejąć osoby przychylne władzy lub wręcz przez nią nasłane . Zadecydowała jednak opinia delegatów z kraju, którzy obawiali się, że bez pomocy władz związku nie poradzą sobie w regionach.

Podczas zebrania poinformowano, że do przyszłych struktur związku zgłosiło swój akces już ponad 3500 zakładów w Polsce. W ogłoszonym po spotkaniu komunikacie zauważono, że „W słabszych lub mniej liczebnych ośrodkach nadal powstawaniu nowych związków towarzyszy strach przed szykanami i represjami. Niektóre poczynania władz, jak przesłuchiwanie i zatrzymywanie przez SB i MO delegatów robotniczych czy otaczanie ich nadzorem milicyjnym, stanowi źródło nowych napięć. Zamknięte przed Niezależnymi i Samorządnymi Związkami Zawodowymi pozostają w przeważającej większości regionów środki masowego przekazu, a w niektórych ośrodkach spotkać się można z działaniami dezinformacyjnymi”.

Na koniec zebrania przegłosowano, że siedziba „Solidarności” mieścić się będzie w Gdańsku, a na przewodniczącego Tymczasowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ wybrano Lecha Wałęsę. Przyjęto również propozycję Modzelewskiego aby związek przyjął nazwę „Solidarność”.


Zdjęcia z posiedzenia przedstawicieli związku 17 IX 1980 r. w gdańskim MKZ
Kontakt ze mną


biernacki.leszek@wp.pl


Dodaj komentarz